Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava

 

Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Email školy: info@zsriazanska.sk
Telefón: +421 2 44253122
Adresa školy: Riazanská 75, 831 03 Bratislava
Úradné hodiny:

Ing. Emília Pošvancová - riaditeľka
Utorok : rodičia a verejnosť 10.00– 11.30 hod.
Streda : rodičia a verejnosť 14.00 – 16.30 hod.

(Prosíme rodičov, aby sa objednali na konzultáciu)Mgr. Marián Trojčák - zástupca riaditeľky školy

Pondelok: 14.00 - 15.30 hod

Ing. Alena Aminová - zástupkyňa riaditeľa školy

Utorok 14:00 - 15:30
Materská škola:

Teplická :

Sabina Neumannová - zástupkyňa riaditeľky školy
kontakt : 02/44253932

Letná :

Veronika Macháčová - zástupkyňa riaditeľky školy
kontakt : 02/ 44253088

Školská jedáleň:

Alžbeta Lauková - vedúca jedálne
kontakt: 02/ 44 255 921