• Oddelenia

    •  

     1. oddelenie (I. A, V. A), 
           zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Andrea Majová
     2. oddelenie (I. B), 
           zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Enikő Katonaová
     3. oddelenie (2. A, 3. B),
           zodpovedná vychovávateľka: Katarína Bartošová
     4. oddelenie (2. B, 3. A), 
           zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Lenka Ftáčková
     5. oddelenie (4. A, 4. B),
           zodpovedná vychovávateľka: Bc. Lucia Rintelová