• Oddelenia


    • 1. oddelenie - 1. A - Katarína Bartošová, 0904 612 825

     2. oddelenie - 2.A, 4.B - Andrea Majová, 0904 671 086

     3. oddelenie - 2.B, 4.B - Martina Harineková, 0904 676 794

     4. oddelenie - 3.A, 5.B - Lucia Rintelová, 0910 680 744

     5. oddelenie - 3.B, 4.A - Enikő Katonaová, 0904 091 077