• Oddelenia

    •  

     1. oddelenie (1. A, 4. A, v učebni 0/1): Mgr. Andrea Majová

      

     2. oddelenie (1. B, 4. A, 5. A, 5. B, v učebni 0/2): Mgr. Enikó Katonaová 

      

     3. oddelenie (2. A, 3. B, 4. A, v učebni 1/3): Katarína Bartošová

      

     4. oddelenie (2. B, 5. A, v učebni 1/4): Eva Žalmanová

      

     5. oddelenie (3. A, 3. B, v učebni 1/1): Bc. Lucia Rintelová