• Oddelenia

    •  

     1. oddelenie (1. A, 4. B)

     zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Andrea Majová


     2. oddelenie (1. B, 4. B)

     zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Lenka Ftáčková


     3. oddelenie (2. A, 3. A)

     zodpovedná vychovávateľka: Katarína Bartošová


     4. oddelenie (2. B, 4. A)

     zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Enikő Katonaová


     5. oddelenie (3. B, 5. A)

     zodpovedná vychovávateľka: Bc. Lucia Rintelová