• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

   •  

    Profesijný rozvoj

     

    Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa organizuje ako

    a) kvalifikačné vzdelávanie,

    b) funkčné vzdelávanie,

    c) špecializačné vzdelávanie,

    d) adaptačné vzdelávanie,

    e) predatestačné vzdelávanie,

    f) inovačné vzdelávanie,

    g) aktualizačné vzdelávanie.

     

    Doplňujúce pedagogické štúdium

     

    Rozširujúce štúdium