Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Šuláková
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Zverková, PhD.
Učebňa 1.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Emrichová
Učebňa 2.A
Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oskar Pompa
Učebňa 2.B
Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Janka Adamková
Učebňa 3.A
Foto Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Kamila Čajdová
Učebňa 4.A
Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Paráková
Učebňa 4.B
Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Elena Macková
Učebňa 5.A
Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Miglierini
Učebňa 5.B
Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Kindji
Učebňa 6.A
Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Václavková Karlíková
Učebňa 7.A
Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marian Trojčák
Učebňa 8.A
Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Šesták
Učebňa 8.B
Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Dudášová
Učebňa 9.A
Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Fotoalbumy