Navigácia

Zoznam tried

Názov
L6
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Nehézová
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oskar Pompa
Učebňa 1.B
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Janka Adamková
Učebňa 2.A
Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Kamila Čajdová
Učebňa 3.A
Foto
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Paráková
Učebňa 3.B
Foto
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Emrichová
Učebňa 4.A
Foto
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Zverková, PhD.
Učebňa 4.B
Foto
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Kindji
Učebňa 5.A
Foto
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Palacková
Učebňa 6.A
Foto
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marian Trojčák
Učebňa 7.A
Foto
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dušan Šesták
Učebňa 7.B
Foto
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Dudášová
Učebňa 8.A
Foto
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Čuntalová
Učebňa 9.A
Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Fotoalbumy