• ZŠ: Ukončenie školského roka
     • ZŠ: Ukončenie školského roka

     • V piatok sa ukončilo vyučovanie v školskom roku 2016/17. Bol to rok veľmi ťažký, pre žiakov i učiteľov, keďže došlo k zmene vedenia školy. Aj tento fakt som ako riaditeľ školy pripomenul vo svojom záverečnom príhovore k žiakom. Osobitnú pozornosť sme všetci venovali našim deviatakom, z ktorých väčšina končí na našej škole. S hrdosťou môžem povedať, že sa dostali na stredné školy a teraz je na nich, ako svoju cestu vzdelávania ukončia. My im budeme držať palce, keďže napriek istým problémom veríme, že sú to silné osobnosti, ktoré sa k nám rady vrátia, ale už iba ako návšteva, ako stredoškoláci. Pred publikom školy boli ocenení žiaci, ktorí získali pochvalu riaditeľom školy. Poďakoval som sa aj všetkým učiteľom, osobitne triednym učiteľom. Verím, že spoločne v ďalšom školskom roku budeme pokračovať v zlepšovaní našej školy. Problémovým žiakom odkazujem, že problémy nespôsobujú len škole, ale predovšetkým sebe...

      Všetkým učiteľom, žiakom, nepedagogickým zamestnancom a rodičom želám krásne leto, pokojné prázdniny, nech sa nikomu nič nestane, nech sú prázdniny dlhé, a keď sa skončia, tešíme sa na, verím, oddýchnuté osadenstvo školy. (Ján Papuga)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume alebo ďalšie aj na FB stránke školy.

    • ZŠ: Malá morská víla
     • ZŠ: Malá morská víla

     • Naši žiaci z dramatického krúžku mali posledný deň generálku dlho očakávaného predstavenia Malá morská víla. Zatiaľ len pred deťmi ŠKD. Nabudúce zahrajú aj iným. Bravó! (Margita Banášová)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Na hrade
     • ZŠ: Na hrade

     • Žiaci z 1.A, 2.A, 2.B, 3.B a 4.A dnes navštívili hrad Červený Kameň a užili si predposledný školský deň v krásnom prostredí. (Tatiana Adamská)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

       

    • ZŠ: Cvičenie OOČ (ochrana a obrana človeka)
     • ZŠ: Cvičenie OOČ (ochrana a obrana človeka)

     • 27. 6. 2017 - Žiaci druhého stupňa absolvovali praktickú časť cvičenia známeho kedysi pod prívlastkom branné. Začalo sa nácvikom evakuácie po vyhlásení požiarneho poplachu. Nástup pred školou sme zvládli do 3 minút, čo je veľmi dobrý čas. Potom sa oddelil II. stupeň, aby na rôznych stanovištiach v areáli školy žiaci prejavili svoje schopnosti. Vyskúšali si prvú pomoc, orientáciu v teréne, vyberali spolužiakov z havarovaného auta, rozoznávali dopravné značky, pracovali s mapou a buzolou, oboznamovali sa s ochrannými prostriedkami v prípade katastrofickej situácie, riešili rôzne nebezpečné situácie v prírode. Aj keď sme zistili menšie nedostatky, každé družstvo úlohy absolvovalo. Tento raz bez odmeny. Odmenou je, že si budú vedieť poradiť v nebezpečných situáciách. Aj keď bolo horúco, nikomu sa nič nestalo. Pitný režim bol zabezpečený a bol pustený aj rozprašovač vody. Tieň zabezpečovali košaté stromy v areáli. Kto sa chcel ochladiť, mohol ísť do telocvične zahrať sa s loptami. Na všetko dohliadal riaditeľský nemecký ovčiak, ktorý slúžil aj ako figurant. Tento model branného cvičenia budeme naďalej rozvíjať a zdokonaľovať. Najbližšie cvičenie bude v jeseni. (Anna Trstenská, Ján Papuga)

      Fotohgrafie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.