• ZŠ: Záložka do knihy
     • ZŠ: Záložka do knihy

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili projektu Záložka do knihy, ktorú každoročne organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Našou partnerskou školou bola Základná škola, Hartmanice v Českej republike. Vzájomne sme si vymenili záložky, ktoré vytvorili žiaci oboch škôl. Niektoré zo záložiek boli naozaj originálne a mali vysokú estetickú úroveň. Keďže naši žiaci sa na vyučovaní venujú čítaniu pravidelne, nebolo pre nich problémom vytvoriť záložku s názvom obľúbenej knihy. Niektoré zo záložiek našich žiakov a záložky českých žiakov sme vystavili na nástenke a po jej zvesení si zaradíme hodinu čítania počas vyučovania. (Ján Papuga) 

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Olympiáda zo SJL
     • ZŠ: Olympiáda zo SJL

     • Vo štvrtok sa konalo po dlhšom čase školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Pre niekoho možno zložitý predmet, ale predsa len ide o materinský jazyk a literatúru, vďaka ktorej môžeme hovoriť po slovensky. Do obnoveného kola sa prihlásilo pomerne veľa žiakov (pozri fotografiu). Účastníci riešili test, transformovali text a predviedli ústny prejav na určitú tému. Na priebeh dozerala porota zložená z Mgr. Alžbety Palackovej, Mgr. Dušana Šestáka a Mgr. Kataríny Čuntalovej. Na základe výsledkov žiakov obsadili prvé tri miesta Ivona Švorcová, Erika Boskovičová a Jacopo Pacino. Získali poukážky do školského bufetu. Okrem toho sme im pridali aj motivačné body bez základu do hodnotenia. Po školskom kole nasleduje okresné, ktorého sa zúčastní Ivona Švorcová z IX. A (náhradníčka: Erika Boskovičová). Výhercom, ale aj účastníkom blahoželáme a ďakujeme. (Ján Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Strašipárty
     • ŠKD: Strašipárty

     • Posledný deň v škole pred jesennými prázdninami si deti zo 4. oddelenia spolu s pani vychovávateľkou Banášovou urobili trochu strašidelný a trochu zábavný. Zorganizovali si totiž párty v maskách, na ktorej pohostili aj celé ŠKD. Zabávali sa naozaj všetci a potom už len hurá na prázdniny!

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Korčuľovanie
     • MŠ, Teplická: Korčuľovanie

     • Naši predškoláci absolvovali kurz korčuľovania, ktorý sa konal na zimnom štadióne O. Nepelu. Deti mali možnosť pod vedením profesionálnych trénerov osvojiť si základy korčuliarskej techniky. Boli rozdelené do skupín podľa zdatnosti detí a počas ôsmych dní sa v korčuľovaní zlepšovali a zdokonaľovali. Posledná hodina bola venovaná karnevalu na ľade, kde si deti užili plno zábavy a rodičom ukázali čo sa počas výcviku naučili.

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Červená čiapočka
     • MŠ, Teplická: Červená čiapočka

     • V piatok deti videli krásne bábkové divadlo v podaní manželov Stražanových pod názvom ČERVENÁ ČIAPOČKA. Divadielko bolo naozaj krásne prepracované a aspoň kúsok z neho môžete vidieť v našom Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Poníky
     • MŠ, Teplická: Poníky

     • V piatok mali deti našej MŠ možnosť povoziť sa na poníkoch. Na záver mohli deti poníky nakŕmiť chutnou mrkvičkou. Jazdenie sa im veľmi páčilo. Pozrieť si to môžete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Katkine výmysly
     • MŠ, Teplická: Katkine výmysly

     • V utorok naše deti videli pekné bábkové predstavenie Katkine výmysly. Diavdielko malo naozaj veľký úspech a ak netušíte, o čom presne bolo, môžete si časť z neho pozrieť v našom Fotoalbume.

    • ZŠ: Naprogramuj si svojho robota
     • ZŠ: Naprogramuj si svojho robota

     • Spoločnosť Krúžky v škole si vybrala našu školu na aktivitu Naprogramuj si svojho robota. Deti mali možnosť pracovať s malými robotmi, ktoré sa pohybovali podľa ich inštrukcií nakreslených na dráhach s farebnými pokynmi. Tie malé guľôčky sú tie roboty.  Zahrali sa teda na malých programátorov. Žiaci mali možnosť pracovať s modernými technológiami, ktoré sa možno v budúcnosti pretavia do áut, ktoré nebudú potrebovať vodičov. V tejto aktivite sme sa priblížili k modernému vyučovaniu. Fotografie nájdete vo Fotoalbume. (Ján Papuga)

    • ZŠ: Riazanská v parlamente!
     • ZŠ: Riazanská v parlamente!

     • Dnes naši ôsmaci a deviataci navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Dostali tak možnosť nahliadnuť do práce nášho zákonodarného zboru. Po bezpečnostnej prehliadke pri vstupe do budovy nasledovala samotná prehliadka NR SR. Súčasťou exkurzie bolo aj sledovanie hlasovania na balkóne pre verejnosť, pred začiatkom ktorého nás poslanci verejne privítali aj potleskom. Nasledovala veľmi milá a podnetná diskusia s pani poslankyňou Editou Pfundtner. Žiaci nielen získali nové a aktuálne informácie, ale si aj upevnili vedomosti, ktoré sa doposiaľ naučili na hodinách občianskej náuky. (Katarína Čuntalová)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

       

    • ZŠ: Druháci na Bienále BIB 2017
     • ZŠ: Druháci na Bienále BIB 2017

     • V utorok sa naši druháci s oboma svojimi pani učiteľkami vybrali v rámci témy ilustrácia na BIB 2017. Aj keď dnes trošku pojašene hľadali ocenené ilustrácie, spoznávali rôzne výtvarné techniky a zahrali sa aj na detských porotcov a vyberali tie, ktoré ich najviac zaujali. Cestu naspäť si spestrili prechádzkou po Staronovom moste s výhľadom na starú Bratislavu. Stihli zrátať naživo všetky bratislavské mosty a ocitli sa na druhom brehu Dunaja. Zaujalo ich more odstavených áut na petržalskom Tyršovom nábreží, tak sa stihli porozprávať aj o doprave vo veľkomeste. Tak sa plní inšpirácií už tešia na zajtrajšiu výtvarnú výchovu. (Janka Adamková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Programovanie
     • ZŠ: Programovanie

     • V pondelok sa žiaci VII. A triedy a žiaci navštevujúci Informatický krúžok zúčastnili EU Code Week 2017. Oboznámili sa so základmi programovania v JavaScript Games a GalaxyCodr. (Marian Trojčák)

      Ako to vyzeralo, o tom sa môžete presvedčiť v našom Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Búdky
     • MŠ, Letná: Búdky

     • Dnes sme si zdobili našu záhradu krásnymi búdkami pre vtáčiky, ktoré ste mali možnosť vyrobiť si spolu so svojimi deťmi na našej Jesennej slávnosti. Búdky sú nádherné a veríme, že tak ako nám, aj vtáčikom sa budú páčiť... a hlavne dobre slúžiť v zimnom období.

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

       

    • MŠ, Letná: Zber batérií
     • MŠ, Letná: Zber batérií

     • Ahoj, deti!

      V dnešnom predstavení sme videli ŠMUDLA, ktorý smeti hádzal do prírody medzi zvieratká... a my sme ho naučili odhadzovať a triediť odpad tak, ako sa patrí!

      Doma o tom môžete porozprávať svojim rodičom a fotky si pozrieť u nás na našej prezentácii v prvom vchode našej MŠ, alebo aj v našom Fotoalbume.

      Zbierajte batérie a vašu škôlku čaká pekná odmena:

      1. Zbierajte doma použité batérie do zelenej krabičky B-Box.

      2. Keď bude krabička plná, prineste ju do svojej škôlky a vysypte batérie do zbernej nádoby.

      3. Prázdnu krabičku B-Box zoberte naspňť domov a ďalej zbeirajte použité batérie.

      Čo získate?

      - Naučíte sa správne triediť odpad.

      - Dozviete sa ako chrániť prírodu a svoje zdravie.

      - Za každých 200 kg vyzbieraných batérií získa vaša škôlka milé prekvapenie – bude to vystúpenie Kúzelníka, ktorý navštívi vašu MŠ a pri ďalšom a ďalšom nazbieranom 200 kg to bude aj finančná odmena pre vašu MŠ.

    • MŠ, Letná: Jesenná slávnosť
     • MŠ, Letná: Jesenná slávnosť

     • Milí rodičia,

      ďakujeme, že ste sa zúčastnili na našej JESENNEJ SLÁVNOSTI.

      Spoločne sme vyrábali búdky pre vtáčiky a kŕmitka, pričom sa vaše deti zabavili aj s animátormi, zatancovali a prvé tri najkrajšie búdky dostali aj peknú odmenu.

      Veľmi pekne ďakujeme šikovným oteckom za maľovanie plota.

      A ako sa nám to páčilo si pozrite vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Nový koberec
     • MŠ, Letná: Nový koberec

     • MŠ, Letná veľmi pekne ďakuje rodine Profantovej, ktorá finančne prispela na kúpu koberca do II. triedy.

      Ako nám nový koberec dobre slúži si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Prváci na ľade
     • ZŠ: Prváci na ľade

     • V spolupráci s Jumping Joe naši prváci mali možnosť vyskúšať si tréningy korčuľovania na ozajstnom ľade, na ozajstnom zimnom štadióne. Zavítali na Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.

      Korčuľovanie sa začalo 12.10. 2017 a ukončili ho dnes skvelým karnevalom. Aj tým sa snažíme ozvláštniť vyučovanie na našej škole. Možno práve takýmito aktivitami vzbudíme v našich žiakoch záujem o šport, prebudíme ich talent, ale hlavne rozvíjame pohybové aktivity našich žiakov. (Ján Papuga, Oskar Pompa, Mária Suchá)​

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Hrnček, var!
     • MŠ, Letná: Hrnček, var!

     • Milé deti, rodičia,

      v utorok sme sa veľmi potešili krásnemu divadelnému predstaveniu. Rozveseliť a zároveň poučiť nás prišlo divadlo BÁBADLO s rozprávkou Hrnček var.

      Milé scény si môžete pozrieť v našom Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Mesiac úcty k starším
     • MŠ, Letná: Mesiac úcty k starším

     • A práve táto téma bola programom milého stretnutia našich škôlkarov – predškolákov spolu s dôchodcami a pánom starostom Nového Mesta Mgr. Rudolfom Kusým.

      Deti našej MŠ spríjemnili piatkové poludnie svojím vystúpením v Klube dôchodcov Vajnorská. Ďakujeme za ich odvahu.

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Cezpoľný beh
     • ZŠ: Cezpoľný beh

     • Dnes sa pre novomestské základné školy organizoval cezpoľný beh na Kuchajde. Súťažili chlapci a dievčatá v dvoch vekových kategóriách.

      V kategórii dievčatá beh na 1 500m tretie miesto získala v súťaži jednotlivkýň, Ivonka Švorcová, žiačka 9. A triedy.
      V hodnotení družstiev sme obsadili 3. miesto v tomto zložení: Ivona Švorcová, Lucia Frátričová, Lucie Kačírková, dievčatá získali bronzovú medailu.
      V kategórii mladší žiaci druhé miesto získal Marek Bencúr a tretie miesto získal Samuel Šufliarsky.
      Medzi druhákmi bol najrýchlejší Patrik Minarik a hneď za ním Ondrej Halgoš.
      V kategórii mladšie dievčatá prvé miesto obsadila Timea Boskovičová.

      Srdečne blahoželáme! (Anna Trstenská)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.
       

    • MŠ, Teplická: Korčuľovanie
     • MŠ, Teplická: Korčuľovanie

     • Dnes naši predškoláci začali kurz korčuľovania. Ľad bol výborný, korčulovalo sa jedna radosť. Malú ukážku a šikovnosť našich škôlkarov vám ponúkame vo Fotoalbume.