• MŠ, Teplická: Červená čiapočka
     • MŠ, Teplická: Červená čiapočka

     • V pondelok do našej škôlky zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových s krásnou rozprávkou o Červenej čiapočke. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a na záver si niektoré z nich manipuláciu s marionetami sami vyskúšali.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Týždeň dobrovoľníctva
     • ZŠ: Týždeň dobrovoľníctva

     • Dnešný deň bol predposledným v týždni dobrovoľníctva. Keďže sa snažím o to, aby sa škola čo najrýchlejšie zveľadila, zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré ponúkajú ľudí z firiem, aby pomohli svojmu okoliu alebo inštitúciám, ktoré pomoc potrebujú. Tento raz medzi nás zavítali zamestnanci firmy Vermont, ktorí nám namaľovali budúce školské dielne a vypratali neporiadok z pivnice. O tom, že to nebolo o práci, ale aj o dobrej nálade, hovoria priložené fotky. Tešíme sa aj tomu, že sú ľudia, ktorí nezištne pomôžu. A aj deti, ktoré v sobotu prídu dobrovoľne do školy.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Poďakovanie
     • MŠ, Letná: Poďakovanie

     • Touto cestou chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME občianskemu združeniu Stopa, vďaka ktorému sme zrevitalizovali exteriér záhrady. Ochotní dobrovoľníci upravili zeleň, natreli šmykľavky, preliezky, pieskovisko a zábradlie v exteriéri materskej školy.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Poďakovanie
     • MŠ, Letná: Poďakovanie

     • Chceme veľmi krásne poďakovať rodičovskému združeniu a TATRA BANKE, v zastúpení pani Ing. Zuzany Maté, za sponzorský dar, za ktorý sme kúpili krásny kolotoč a hojdacieho koníka. Vidieť "v akcii" ich môžete na našom školskom dvore.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Hvezdáreň a planetárium
     • ZŠ: Hvezdáreň a planetárium

     • Vo štvrtok sa triedy IV. A, IV. B a III. A zúčastnili exkurzie v Hlohovci. Navštívili sme Hvezdáreň a Planetárium M. R. Štefánika. Podujatie sa deťom páčilo, zožalo veľký úspech, naučili sme sa veľa nového z prírodovedy i vlastivedy. (E. Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Vedecký veľtrh - exkurzia
     • ZŠ: Vedecký veľtrh - exkurzia

     • V piatok sa triedy VIII. B a IV. B zúčastnili na vedeckom veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch NC Eurovea. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rozličné chemické a fyzikálne pokusy, prezrieť si modely áut v modernom ekologickom svete, ekologické modely domov s počítačovým vybavením, s ovládaním na diaľku, počítačovo riadené fontány a pod. Okrem toho si mohli vyskúšať aj niektoré druhy robotov slúžiace pri práci, športe, cestovaní. Deti sa tak hravou formou oboznamovali s novými vecami, s vedou. Na ich rozžiarených tvárach bolo vidieť nadšenie z novej techniky, robotov, počítačov. (D. Šesták, E. Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotolabume.

    • ZŠ: Projekt školskej participácie
     • ZŠ: Projekt školskej participácie

     • Naša škola pod vedením p. Kindji sa dostala do projektu školskej participácie, ktorý je založený na tom, že učí žiakov občianskej participácii. Je to projekt pre žiacke samosprávy, v našom prípade Parlament žiakov školy, ktorý je pre mňa veľmi dôležitým poradným orgánom. Tešíme sa, že budeme na vyššej úrovni rozvíjať politickú gramotnosť žiakov. Viac v tomto linku.