Navigácia

 • ZŠ: Záložka do knihy 2018

  ZŠ: Záložka do knihy 2018
  23. 11. 2018

  Aj tento rok sme sa zúčastnili motivačnej literárno-výtvarnej aktivity Záložka do knihy, ktorá spočíva vo výrobe záložiek a ich výmene s partnerskou školou, ktorou bola ZŠ s MŠ v Rakovci nad Ondavou. O tom, že deti oboch škôl majú talent, svedčí Fotogaléria. Ale nezabudnite na hlavný cieľ, ktorým je čítanie. To obohacuje naše životy a otvára nám svet kultúry. Projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica. (J. Papuga)

 • ŠKD: Futura

  ŠKD: Futura
  22. 11. 2018

  Vo štvrtok sme s deťmi navštívili interaktívne prírodovedné centrum FUTURA v Maďarsku. Prešli sme všetky štyri (poschodia) úrovne - úroveň vzduchu, zeme, vody a ohňa. Deti boli nadšené hlavne z toho, že si všetko mohli vyskúšať. Akcia sa nám veľmi páčila a o rok tam pôjdeme určite zas. Deti, boli ste super! (L. Rintelová, E. Katonaová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Beseda v knižnici

   ZŠ: Beseda v knižnici
  22. 11. 2018

  Vo štvrtok sa žiaci V. A triedy zúčastnili v Mestskej knižnici besedy so spisovateľkou - autorkou kníh o psovi Gordonovi, pani Ing. Máriou Vrkoslavovou. Niektoré diely boli deťom povedomé, no tentokrát im pani spisovateľka predstavila ich voľné pokračovanie. A tak deti získali nielen informácie, o čom sú ďalšie osudy hrdinu na štyroch nohách, ale aj o celkovom obsahu kníh. Otázky kládli deti spontánne, spontánne sa pohrali so psom, urobili si pár fotografií. Po besede sme zostali v knižnici a „dohnali“ sme aktivitu k mesiacu kníh - pani lektorka nám vysvetlila spôsob triedenia a požičiavania kníh. Napokon si žiaci mohli voľne vyberať knihy a listovať v nich. (E. Macková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Historici na dejepise

  ZŠ: Historici na dejepise
  22. 11. 2018

  Vo štvrtok mali žiaci VII. A, VIII. B a IX. A triedy počas prvej vyučovacej hodiny netradičnú hodinu dejepisu či slovenského jazyka. Navštívili nás známi slovenskí historici. V rámci besedy sa žiaci dozvedeli nielen mnoho zaujímavých informácií, navyše sa mohli pýtať, čo ich k danej téme či práci historika zaujíma. Diskutovalo sa o Márii Terézii, o osobnostiach starého Prešporka, o absurditách dejín... (K. Čuntalová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Zdravá výživa

   MŠ, Letná: Zdravá výživa
  21. 11. 2018

  Ak takými to prácami, ochutnávkami, vedieme deti k upevňovaniu si informácií o zdravom stravovaní. Navyše, naši najmenší si dovolili urobiť aj štrúdľa - veď pozrite Fotoalbum!

 • MŠ, Teplická: Medovníkový domček

  MŠ, Teplická: Medovníkový domček
  21. 11. 2018

  V stredu deti videli krásne bábkové predstavenie z dielne manželov Stražanových o medovníkovom domčeku. Deťom sa predstavenie veľmi páčlo a niektoré si samé vyskúšali manipuláciu z bábkami.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Elektronika

  MŠ, Letná: Elektronika
  20. 11. 2018

  Naši malí vedátori využívajú elektronickú súpravu pomôcok kde rozvíjajú konštrukčné spôsobilosti a predstavy o funkčnosti jednoduchého elektrického obvodu.ň

  Ako im to ide - pozrite si vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Komix

  ZŠ: Komix
  19. 11. 2018

  V pondelok sa zúčastnila trieda IV. B komixového workshopu v Mestskej knižnici v Bratislave. Deti nielen čítali komixové čítanie, ale robili i praktické práce, ktoré sa týkajú komixového písania a kreslenia. Akcia sa nám páčila, utužila kolektív, sprístupnila deťom komixové čítanie a trochu sme si oddýchli po veľkej písomnej práci z matematiky. (E. Paráková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Mesto povolaní

  ZŠ: Mesto povolaní
  16. 11. 2018

  V piatok sa naši deviataci zúčastnili akcie Mesto povolaní, kariérne poradenstvo. Na základe dotazníkov zistili, akej oblasti by sa mali v budúcnosti venovať - jazyky, fyzická aktivita, práca s ľuďmi, obchodovanie...

  V druhej časti si mohli vyskúšať niektoré povolania, čo ich veľmi bavilo, na chvíľu sa z nich stali predavači, lekári, poštári, stavbári, dokonca aj moderátori televíznych novín. Uvidíme, čo si naši deviataci napokon vyberú. Čaká ich rozhodovanie o strednej škole. V rámci kariérneho poradenstva sme im pomohli aj takýmto spôsobom. (A. Dudášová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Výchovný koncert

   ZŠ: Výchovný koncert
  13. 11. 2018

  V utorok si žiaci prvého stupňa v telocvični pozreli tradičný výchovný koncert o ľudovej hudbe s názvom Po valašsky od zeme. Fotografie zobrazujú atmosféru. (K. Čuntalová)

 • MŠ, Letná: Sandberg

  MŠ, Letná: Sandberg
  13. 11. 2018

  Vrátili sme sa z prírodovedno-turistickej výchadzky na Sandberg. Deti sa oboznamovali s rastlinnou a živočíšnou ríšou, rozlišovali živú a  neživú prírodu a vytvárali si emocionálny vzťah k ochrane prírody.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Šachisti obhájili bronz

  ZŠ: Šachisti obhájili bronz
  6. 11. 2018

  Krasňany boli dejiskom žiackeho šachového turnaja o Račiansku vežu. Celkovo 48 žiakov z jedenástich bratislavských škôl zviedlo tuhé súboje so súpermi i s časom. Šachové nádeje z Riazanskej zopakovali výsledok z minulého roka a v súťaži družstiev opäť vystúpili na bronzový stupienok. Školu úspešne reprezentovali: Viola Lajčiaková, Pavol Čutka, Danila Matskevich, Matej Smutko, Vadim Farbiak, Daniel Fučík. (D. Šesták)

  Fotografiu nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Princezná a princ

  MŠ, Teplická: Princezná a princ
  6. 11. 2018

  Deti videli krásne divadelné predstavenie: Princezná a princ z rozprávky. Predstavenie sa nám všetkým páčilo a všetkých nás pobavilo - veď si pozrite Fotoalbum.

 • ŠKD: Naši duchovia

  ŠKD: Naši duchovia
  5. 11. 2018

  Niečo ako Halloween v našom Školskom klube detí - pod názvom Naši duchovia. Takto to u nás v škole vyzeralo - pozrite si Fotoalbum. (M. Banášová)

 • ZŠ: Krasokorčuľovanie

  ZŠ: Krasokorčuľovanie
  5. 11. 2018

  Prváci z našej školy sa v dňoch 15.10. - 5.11. zúčastnili výcviku korčuľovania. Organizuje ho každý rok Jumping Joe. Konalo sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Po 45 minútach sa tréning skončil. Záverečná hodina bola karnevalová s účasťou rodičov. Deťom sa kurz veľmi páčil a boli spokojní. (A. Šuláková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Korčuľovanie

  MŠ, Letná: Korčuľovanie
  5. 11. 2018

  Korčuliarsky výcvik sa blíži ku koncu a tešíme sa, že sa predstavíme dňa 5. 11. 2018 v karnevalových maskách na ľade. Na ňom sa deti predstavili svojim rodičom v maskách. Celú akciu podporili pán Miroslav Goldschmied, Tomáš Korček a Vladimír Mikuš.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Úspech v participačnom rozpočte BA-NM

  ZŠ: Úspech v participačnom rozpočte BA-NM
  5. 11. 2018

  Priatelia, podarilo sa to. Získali sme z participatívneho rozpočtu našej mestskej časti 5000 eur na projekt detského ihriska. Teda konečne budeme mať na dvore dve skvelé preliezky. Vidíte, ak spojíme sily, ide to. Verím, že dosiahneme viac. Ďakujem za pomoc škole. Ďakujem mestskej časti za takúto možnosť. (Ján Papuga)

 • ZŠ: Príbeh hudby

  ZŠ: Príbeh hudby
  26. 10. 2018

  V piatok sme si so šiestakmi v riaditeľni pozreli onlajn výchovný koncert Príbeh hudby, ktorý pre deti na Slovensku pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Témou bol prierez vývinom klasickej  hudby od počiatku po súčasnosť. (J. Papuga)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná a ZŠ: Svetlonosy

  MŠ, Letná a ZŠ: Svetlonosy
  25. 10. 2018

  Jesenné obdobie sa spája so spomienkami na našich blízkych, ktorí zomreli. Ale takisto sa spája so smrťou, strachom zo smrti a s bránením sa pred ňou. V slovanských zvykoch sa toto obdobie spája aj s výrobou svetlonosov z tekvíc. Pani učiteľka Čajdová tento rok vyhlásila súťaž o najzaujímavejšieho svetlonosa. Hlasujú deti, učitelia a rodičia. Takto to vyzerá u nás na chodbe. Škoda len, že tie krásne strašidelné tekvice nevydržia dlhšie... (K. Čajdová) 

  A na Halloween sa pripravujú aj v MŠ, Letná, kde si vyrezávali svoje vlastné tekvice - pozrite si celý Fotoalbumhttp://zsriazanska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=534.

 • ZŠ: Veľká rekonštrukcia areálu školy

  ZŠ: Veľká rekonštrukcia areálu školy
  23. 10. 2018

  V utorok sa na podnet starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý a v spolupráci s vicestarostom Stano Winkler, poslancami a odborníkmi BA-NM konala nultá fáza komplexnej rekonštrukcie športového areálu našej školy. Otvorene sa diskutovalo o predstavách školy, Školak klubu a obyvateľov Nového Mesta. Bola to konštruktívna debata, zhodli sme sa na prvotnej podobe areálu. Píšem návrhy, na ktorých sme sa zhodli: rekonštrukcia veľkého ihriska a osadenie nových dopadových plôch, obnova bežeckého okruhu, malá tribúna pre divákov, ihrisko pre deti s pieskoviskom, dopravné ihrisko, hokejbalové ihrisko, možno prekryté, dve univerzálne plochy, množstvo zelene, podzemné kontajnery, nové oplotenie. Diskusia bude pokračovať, aby sa čo najskôr mohlo pripraviť verejné obstarávanie. Návrhy sa môžu ešte vyvíjať a dopĺňať. Ešte predtým vypracuje návrh podľa našich požiadaviek architekt. Veľmi sa teším, že sa po rokoch dostalo pozornosti aj nášmu areálu a ďakujem zriaďovateľovi školy, že splnil sľub o zámere otvoriť proces obnovovania síce upraveneného, no pustého areálu. Ďakujem ľuďom z komunity školy, že prišli.

strana:

Fotoalbumy