Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto PhDr. Ján Papuga, PhD. PJ Rozvrh
Riaditeľ
Foto Mgr. Katarína Čuntalová ČuK Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Bc. Miroslav Hlinka MH Pedagogický asistent
Foto Mgr. Veronika Macháčová Zástupkyňa MŠ
 
 
PhDr. Janka Adamková AJ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Kamila Čajdová ČaK Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Foto PaedDr. Adriana Dudášová DA Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
PaedDr. Gabriela Emrichová EG Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Foto Mgr. Tatiana Kindji KT Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Doc. Lilla Koreňová, PhD. KL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Wajehah Omar Said Laswe LW Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Elena Macková ME Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Lucia Miglierini ML Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Renáta Mikulová MR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Mosnáčková MM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Elena Paráková PE Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Luaces Aristarco Paulino Perez PA Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Oskar Pompa OP Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
 
 
Mgr. Monika Stanislavová SM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Šesták ŠD Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
 
 
Mgr. Alena Šuláková ŠA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Marian Trojčák TM Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.A
 
 
Mgr. Anna Trstenská TA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Václavková Karlíková KD Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Martina Zverková, PhD. ZM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Margita Banášová BM Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lucia Čechová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Enikő Katonaová KE Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Bc. Lucia Rintelová RL Rozvrh
Vychovávateľka
Foto Eva Žalmanová ŽE Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Anna Devečková DA Učiteľka v materskej škole
 
 
Jana Grillová Učiteľka v materskej škole
 
 
Zuzana Hnátová Učiteľka v materskej škole
 
 
Mgr. Jana Krišandová Učiteľka v materskej škole
 
 
Magdaléna Križová KM Učiteľka v materskej škole
 
 
Jana Lomjanská LJ Učiteľka v materskej škole
 
 
Zlatica Macháliková MZ Učiteľka v materskej škole
 
 
Mgr. Mária Paľová PM Učiteľka v materskej škole
 
 
Bc. Ľudmila Pančíková Učiteľka v materskej škole
 
 
Monika Schotterová SCHM Učiteľka v materskej škole
 
 
Karina Šoltésová ŠK Učiteľka v materskej škole

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Fotoalbumy