Navigácia

Oznamy

2018/2019

VYHLÁSENIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

VYHLÁSENIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU

Od nového roka nadobudol platnosť zákon o bezplatnom stravovaní predškolákov v materských školách. Avšak suma vyčlenená zo štátneho rozpočtu nepostačuje na zabezpečenie bezplatnej stravy, preto rodičia budú chýbajúcu čiastku doplácať. Zároveň sa platí réžia vo výške 3 eurá. Viac info: vedenie školy alebo vedúca školskej jedálne.

V školskej jedálni základnej školy sa bude zavádzať čipovací systém na odbery obedov. Prejde sa teda k elektronizácii výdaja obedov. Čip do jedálne bude stáť 2 eurá.

Do školskej jedálne boli objednané nové stoly. Po ich dodaní vás budeme informovať. Zámerom je vytvoriť kultivované prostredie pre načšich stravníkov. 

ZŠ: Testovanie 5

ZŠ: Testovanie 5

V Testovaní 5 naši žiaci dosiahli takéto priemery:


V. A trieda: slovenčina - 58 %; matematika - 61 %
V. B trieda: slovenčina - 39 %; matematika: 52 %

Testovanie robilo 7 žiakov s poruchami učenia. Testovania sa nezúčastnili 5 žiaci.  

Žiakom a učiteľom blahoželáme. Na nízkom výsledku zo slovenčiny v V. B budeme pracovať.

ZŠ: Zasadnutie Parlamentu žiakov školy

ZŠ: Zasadnutie Parlamentu žiakov školy

Parlament žiakov školy zasadá v utorok 29. 1. 2019 o 13:00 hod. v triede V. B.

Prosíme  všetkých členov, aby sa pred zasadnutím naobedovali.

ZŠ: Termíny ku koncu polroka

ZŠ: Termíny ku koncu polroka

Termíny súvisiace s ukončením polroka:

22. 1. 2019 (utorok) o 16.00 - rodičovské konzultácie, o 17.00 - stretnutie s triednymi učiteľmi

28. 1. 2019 (pondelok) o 14.00 - klasifikačná porada

28. 1. 2019 - celé vyučovanie: protidrogové podujatie pre II. stupeň

30. 1. 2019 - teoretická časť OOČ (branné cvičenie)

31. 1. 2019 - slávnostné ukončenie 1. polroka
- 4. hodina - I. stupeň triednická hodina, po nej ŠKD a obed
- 5. hodina - II. stupeň triednická hodina, po nej obed

MŠ, Letná: Karneval

MŠ, Letná: Karneval

Dňa 19. 2. od 9:30 - 10:30 hod. sa detičky tešte na Karneval so SIMSALALOU.

MŠ, Letná: Výchovný koncert

MŠ, Letná: Výchovný koncert

Dňa 15.1. o 9:30 hod. bude v našej škôlke výchovný koncert s názvom

„Zvoľ si svoju miss Vivaldi“.

ZŠ: II. vianočné trhy

ZŠ: II. vianočné trhy

Vo štvrtok 20. 12. 2018 sa budú konať

II. vianočné trhy

od 9.00 - 16.00 hod. Tešte sa na trhy, charitatívny stánok, vianočné pohostenie a hudbu... Viac sa dočítate aj TU.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli svojou troškou, pretože sa nám podarilo vyzbierať takmer 1 000 eur, o ktorých použití rozhodne Parlament žiakov školy!

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Vianočné prázdniny

MŠ, Letná a MŠ, Teplická: Vianočné prázdniny

MATERSKÁ ŠKOLA, LETNÁ 7 a MATERSKÁ ŠKOLA, TEPLICKÁ 5 oznamujú,

že POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN bude ich prevádzka

 

PRERUŠENÁ OD 24.12.2018 - DO 04.01.2019 z prevádzkových dôvodov.


PREVÁDZKA OBNOVENÁ – 07.01.2019.


ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY!

ZŠ: Modrá škola

ZŠ: Modrá škola

V súvislosti s projektom Modrá škola Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sme sa zapojili do žiadosti o grant na zriadenie automatu na vodu a na zakúpenie učebných pomôcok o vode. Podarilo sa nám grant získať. Takže, škola budé mať ďalší nový prvok.

ZŠ: Rada školy

ZŠ: Rada školy

Vo voľbách dňa 28. 11. 2018 boli do Rady školy zvolení:

Ľuboš Veselý, Márius Hričovský, Barbora Reháková (za rodoičov ZŠ) a Alžbeta Lauková (za nepedagogických zamestnancov).

Tešíme sa na spoluprácu. 

MŠ, Letná: Mikuláš

MŠ, Letná: Mikuláš

Dňa 7.12 o 9.00 hod. príde k nám

ALICA V KRAJINE VIANOC

a možno privedie so sebou aj Mikuláša s čertom!

ZŠ: Olympiáda zo SJ / Poďakovanie

ZŠ: Olympiáda zo SJ / Poďakovanie

Dňa 28. 11. 2018 sa bude v našej škole konať Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo.

 


Ďakujeme Rade rodičov, že zakúpila II. A interaktívnu tabuľu.

MŠ, Letná: DIvadielko

MŠ, Letná: DIvadielko

Detičky,

našu škôlku dňa 27.11. o 9:30 hod. navštívi divadlo DUNAJKA s divadielkom

„PRVÝ AKO ANJELIK“.

ZŠ: Parlament

ZŠ: Parlament

Parlament žiakov školy zasadá 14. 11. o 12:50 hod. v IV.A triede.

MŠ, Letná: Oznam pre futbalistov

MŠ, Letná: Oznam pre futbalistov

FUTBALISTI

Dostanete (alebo už máte) krásne žlté tričko.

Každý si ho podpíše je VAŠE, ale VŽDY na futbal – ŠTVRTOK si ho prinesiete na tréning.

MŠ, Letná: Výlet

MŠ, Letná: Výlet

TURISTICKO-PRÍRODOVEDNÁ VYCHÁDZKA na SANDBERG dňa 13. 11.
Cena 15 eur, platí sa šekom.

Príchod do MŠ do 7:30 hod.!!!
Odchod z MŠ o 8:20 hod.

Predpokladaný návrat cca o 12:15 hod.

V prípade nepriaznivého počasia bude náhradný termín (len predškoláci, ak dovolí kapacita autobusu berú sa náhradníci)

- Vhodné oblečenie primerané počasiu
- Do ruksačika voda, keksík alebo ovocie

MŠ, Teplická: Fotenie

MŠ, Teplická: Fotenie

V utorok 13.11. od 8:00 hodiny v našej MŠ prebehne fotenie detí.

ZŠ: Lopty a fľaše

ZŠ: Lopty a fľaše

Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti darovala našej škole lopty na telesnú a športovú výchovu a kvalitné nádoby na pitný režim. Ďakujeme. Fotografiu nájdete vo Fotoalbume.

NOVÉ LOPTY AJ PRE I. STUPEŇ
Nadácia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti nám pre dlhodobú spoluprácu darovala kvalitné lopty na športové hry počas telesnej a športovej výchovy. Dostali ich učitelia I. stupňa. Ďakujeme.

MŠ, Letná: Kurz korčuľovania - ZÁVER

MŠ, Letná: Kurz korčuľovania - ZÁVER

Výcvik korčuľovania uzatvoríme KARNEVALOM NA ĽADE v pondelok 05. 11. 2018 o 09:00 hod.

Deti sa predstavia v maskách, ktoré si donesú z domu.

Miesto: Zimný štadión O. Nepelu

_______________________________________________________________________________________________________

Miesto: ZŠ O. Nepelu v Bratislave
Termín výcviku: 15.10., 16.10., 18.10., 19.10., 22.10., 25.10., 26.10., 05.11. 2018
Čas odchodu: upresníme ....... hod.
Čas príchodu: upresníme ........ hod.
Cena 35 EUR: platba na účet + uviesť VS (číslo v pravo hore na prihláške)
Povinné vybavenie: korčuliarska výstroj v ruksaku, fľaša s vodou
Možnosť zapožičať korčule (bez prilby) za 5 EUR/deň

Výcvik korčuľovania uzatvoríme dňa 05.11.2018 karnevalom na ľade. Rodičia ste srdečne vítaní!


PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO 10.09.2018 !!!

ZŠ: Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

ZŠ: Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom z prevádzkových dôvodov v dňoch 29. 10. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ s MŠ.

PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

MŠ, Teplická: Zatvorená

MŠ, Teplická: Zatvorená

Z dôvodu udelenia riaditeľského voľna, bude MŠ dňa 29. 10. ZATVORENÁ.

MŠ, Letná: Zapojte sa s nami do súťaže

MŠ, Letná: Zapojte sa s nami do súťaže

Naša škôlka sa zapojila do súťaže s LEVMILKOM - stačí, ak budete kupovať miláčiky s daným logom a nápleku prilepíte na herný plánik pri triedach.
Viac sa docitate na stranke: http://www.levmilk.sk/sk/
Skúsime spolu získať čo najviac nálepiek?
Vopred ďakujeme.

ZŠ: Krúžky

ZŠ: Krúžky

Milí rodičia a žiaci,

harmonogram krúžkov za vzdelávacie poukazy si môžete pozrieť tu: kruzky-rozvrh_2018_19-poukazy.PDF

Externé krúžky zase tu: kruzky-rozvrh_2018_19-externe.PDF

MŠ, Letná: Krúžky

MŠ, Letná: Krúžky
V pondelok 8.10. sa začína NEMECKÝ JAZYK.
V piatok 12.10. sa začína TENIS.
V utorok 16.10. sa začína RYTMIZÁČIK.

MŠ, Letná: Bublinková šou

MŠ, Letná: Bublinková šou

Máte radi bublinky?

Tak sa tešte, pretože dňa 17.10. o 9:30 hod. Nás príde potešiť MR.BUBBLE so svojou netradičnou

BUBLINKOVOU SHOW!

MŠ, Teplická: Plavecký výcvik

 MŠ, Teplická: Plavecký výcvik

V dňoch 3.10., 4.10., 5.10., 8.10., 9.10., 10.10., 11.10., 12.10., 15.10. a 16.10. sa bude konať plavecký výcvik.
Prebiehať bude v pondelky, stredy a piatky na plavárni Slovnaft a v utorky a štvrtky na plavárni Pasienky.

Odchod autobusu spred MŠ o 9:30 hod., príchod do MŠ 11:40 hod.

Deťom do ruksaku treba zabaliť: plavky, uterák, gum. prezuvky a deťom s dlhými vlasmi plaveckú čiapku.

ZŠ: Krúžky

ZŠ: Krúžky

Vážení rodičia, žiaci,

od budúceho týždňa, t. j. 1. 10. sa začínajú krúžky za vzdelávacie poukazy (v časti ZŠ - Krúžky) - môžu sa v ňom zrealizovať po dohode lektora so žiakmi zmeny). Začína sa aj externý krúžok Detská olympijská škola tanca - štvrtok 14.00.

Na krúžky si odvádzajú deti z ŠKD lektori. Iné deti prídu na krúžok sami.

Ostatné externé krúžky budú svojich žiakov kontaktovať.

Verím, že zvolené krúžky naplnia voľný čas Vašich detí zmysluplne a možno sa z krúžku stane profesionálna záľuba.

MŠ, Letná: Zubárka

MŠ, Letná: Zubárka

Milí rodičia,

ak ešte nemáte zubárku pre svoje ratolesti, tak tu je kontakt na pani zubárku, ktorá nás navštívila v škôlke. Rada vás vezme:

MUDr. Daniela Mistríková - neštátna zmluvná stomatologická ambulancia

tel.: 02/444  587 00 alebo 0904  20 63 90

MŠ, Letná: Oznamy 6.trieda s odkladom

MŠ, Letná: Oznamy 6.trieda s odkladom

Rodičia, ktorých deti navštevujú 6. triedu odkladovú si môžu otvárať dvere čipom.
Občas môže dochádzať k výpadkom, ktoré nevieme ovplyvniť, tak majte poruke číslo na učiteľky zo 6. triedy.


Z dôvodu nedostatočného záujmu sa krúžok Rytmizáčik nebude konať pre 6. triedu odkladovú.

ZŠ: Testovanie 5

ZŠ: Testovanie 5

 

Informácie o  Testovaní 5 nájdete v položke ZŠ: Výchovná poradkyňa.

MŠ, Letná: Ovocný a zeleninový týždeň

MŠ, Letná: Ovocný a zeleninový týždeň

Milí rodičia a detičky,

máme taký dobrý zvyk, že sa do škôlky nosí ovocie či zelenina plus potvrdenie o zaplatení v potravinovom reťazci. Stačí, keď budete sledovať nástenku v škôlke, kde sa dozviete, aký týždeň práve prebieha.

Chceme takto navnadiť deti ku konzumácii ovocia a zeleniny ako zdroja vitamínov.

MŠ, Letná: Zmena telefónu

MŠ, Letná: Zmena telefónu
Pozor, ZMENA: tel. kontakt na 6. triedu s odkladom: 0910 757 990.

 

MŠ, Letná: Futbalový krúžok

MŠ, Letná: Futbalový krúžok

Už tento štvrtok 4.10. sa začína krúžok FUTBALU.

Povinné vybavenie: športová obuv, tepláky, fľaša s vodou.

MŠ, Teplická: Angličtina

MŠ, Teplická: Angličtina

Vo štvrtok 4.10.2018 sa začína krúžok anglického jazyka, ktorý sa bude konať v 3. triede každý štvrtok od 15:00 - 16:00.

MŠ, Letná: Dentálna hygiena

MŠ, Letná: Dentálna hygiena

Dňa 03.10.2018 bude v našej MŠ stomatologička MUDr. Daniela Mistríková robiť dentálnu hygienu.

Priniesť zubnú kefku.

MŠ, Letná: Fotenie

MŠ, Letná: Fotenie

V utorok 25. septembra 2018 od 9:00 hod. sa budú detičky FOTIŤ na tému: Zima a Vianoce.

Pekne si ich oblečte a upravte.

ZŠ: ponuka krúžkov

ZŠ: ponuka krúžkov

Milí rodičia, žiaci,

aj tento rok vám ponúkame veľké množstvo krúžkov, ktoré môžete navštevovať. Stačí si len vybrať!

Celú ponuku školských i mimoškolských krúžkov nájdete TU: Krúžky 2018/2019.

Prihlásiť sa treba do piatku 14. septembra!

MŠ, Letná: Tenisový krúžok

MŠ, Letná: Tenisový krúžok

TENISOVÝ KRÚŽOK (pre deti všetkých vekových kategórií)

MIESTO: Tenisové kurty na Zlatých pieskoch

ČAS: 19.9.2018 o 17:30 hod.

PROGRAM:

- privítanie detí, rodičov a predstavenie trénerov
- ukážkový tréning a otestovanie športových zručností (prosím priviesť deti v šport. oblečení a obuvi, rakety a pomôcky sú k dispozícii)
- info pre rodičov o nasledujúcich možnostiach tréningu

INFO A PRIHLÁŠKY NA:
Tréner Andrej Vach
0907944274
Vachane13@gmail.com

MŠ, Teplická: Rodičovské združenie

MŠ, Teplická: Rodičovské združenie

V stredu 19. 9. 2018

o 16:00 hodine

bude rodičovské združenie v MŠ, Teplická. Ste srdečne pozvaní!

ZŠ: Rodičovské združenie

ZŠ: Rodičovské združenie

V stredu 12. 9. sa od 16.00 hod. budú konať informačné stretnutia s triednymi učiteľmi (okrem prvákov) v triedach,

od 17.00 hod. bude plenárne stretnutie s riaditeľom školy v školskej jedálni.

Všetci ste srdečne pozvaní!

MŠ, Letná: Rodičovské združenie

MŠ, Letná: Rodičovské združenie

Dňa 11.9.2018 o 16:00 hodine sa bude konať v jedálni RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE.

Je dôležité, aby ste sa zúčastnili!

Ďakujeme!

ZŠ: Harmonogram 1. a 2. školského dňa

ZŠ: Harmonogram 1. a 2. školského dňa

V pondelok 3. 9. 2018 bude harmonogram vyučovania nasledujúci:

8.00 - 8.45 - slávnostný začiatok nového školského roka v telocvični, žiaci 2. - 9. ročníka,

8.45 - max. 9.30 - triednické hodiny pre žiakov 2. - 9. ročníka v kmeňových triedach,

od 9.00 - slávnostný začiatok nového školského roka pre žiakov 1. ročníkov s vedením školy, triednymi učiteľkami 1. ročníkov a vychovávateľkami pri divadielku na 2. poschodí.

V tento deň SA NEPODÁVA OBED.
V tento deň NEFUNGUJE ŠKD.


Nasledujúci deň, 4. 9. 2018 sú 4 triednické hodiny (prváci majú 3), sú už obedy a funguje ŠKD (ráno aj popoludní).

ZŠ: List pre rodičov prvákov

ZŠ: List pre rodičov prvákov

List pre rodičov nových prvákov nájdte NA TOMTO ODKAZE.

MŠ: Obnovenie prevádzky

MŠ: Obnovenie prevádzky

MŠ, Letná: prevádzka bude obnovená 27. 8. 2018

 

MŠ, Teplická: prevádzka bude obnovená 20. 8. 2018

 

Prehľad prevádzok všetkých materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto si môžete pozrieť bližšie TU.

Fotoalbumy