Navigácia

Oznamy

Tanečná hodina v ŠKD

Tanečná hodina v ŠKD

Vo štvrtok 22. júna od 14:00 do 15:00 budú mať deti z ŠKD tanečnú hodinku v telocvični. Od15:05 - 16:30 budeme na školskom dvore. (kolektív vychovávateliek)

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA

Žiaci, rodičia, kolegovia, priatelia školy,

v sobotu 24.júna bude otvorenie kultúrneho leta na Kuchajde, kde budú vystupovať naši žiaci. Budem rád, ak sa tam stretneme a spolu ich podporíme. (Ján Papuga)

16.20 – 16.30 ZŠ s MŠ Riazanská
- sólo spev Mia Lopašovská (III. A) - víťazka 3. miesta v 1. kategórii súťaže Novomestský škovránok 2017

- sólo spev Liana Grolmusová (II. A) - víťazka 1. miesta v 1. kategórii, súťaže Novomestský škovránok 2017

- Mažoretky

INFORMAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV

INFORMAČNÉ STRETNUTIE RODIČOV

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské stretnutie dňa 14. 6. 2017 (streda). Hlavnou témou bude koncoročná klasifikácia. Konzultácie s vyučujúcimi budú od 16,00 – 17,00 hod.; stretnutia s triednymi učiteľmi v kmeňových triedach budú od 17,00 hod. K dispozícii bude aj vedenie ZŠ s MŠ. Využite možnosť informovať sa o prospechu a správaní Vašich detí. Predtým si pozrite údaje v elektronickej žiackej knižke, z ktorých sa vychádza.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

PhDr. Ján Papuga, PhD. a pedagogický kolektív

Týždeň bicyklov

Týždeň bicyklov

Kolegovia, žiaci, rodičia,

ministerstvo školstva vyhlásilo budúci týždeň za týždeň dochádzania do škôl "zeleným" spôsobom, najmä na bicykloch. Oboznámte o tomto projekte žiakov, svoje deti. Nech chodia budúci týždeň do školy na bicykli/kolobežke. Ak sa pripojíte aj Vy, bude to super. Deti si bicykle môžu uzamknúť o plot priamo za školou. Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a podpora zdravého životného štýlu. (Ján Papuga, riaditeľ školy)

Výsledky testovaní na našej škole

Výsledky testovaní na našej škole

Zverejňujeme naše výsledky v oboch typoch celoslovenského testovania. Testovanie 9 nedopadlo slávne, ale motivuje nás k ďalšej činnosti a veríme, že sa budú zlepšovať. V každom prípade našim žiakom blahoželáme a deviatakom želáme, aby úspešne ukončili základnú školu, a aby sa dostali na dobrú strednú školu.

 

VÝSLEDKY Z TESTOVANIA 5 2016

Počet testovaných žiakov: 22

Priemerná úspešnosť v predmete slovenský jazyk a literatúra: 67,3 % (celoslovenský priemer: 63,1 %)

Priemerná úspešnosť v predmete matematika: 63,8 % (celoslovenský priemer: 62,3 %)

 

VÝSLEDKY Z TESTOVANIA 9 2017

Počet testovaných žiakov: 23

Priemerná úspešnosť v predmete slovenský jazyk a literatúra: 46,4 % (celoslovenský priemer: 61,2 %)

Priemerná úspešnosť v predmete matematika: 35,2 % (celoslovenský priemer: 56,4 %)

Deň detí s BNM

 

Milé deti,

príďte osláviť svoj deň spolu s našou mestskou časťou!

Odpad patrí do košov

Odpad patrí do košov

Veľmi prosím žiakov, aby odpad po výrobkoch z Brejk automatu vyhadzovali do košov. Platí to aj pre ostatný odpad. Brejk automat sa dá kedykoľvek zrušiť, ak sa budú všade povaľovať. A dôsledky z toho, že zostane niekde zastrčený odpad, sú predovšetkým hygienické. Upratovačky nemôžu denne odsúvať veľký nábytok, kde tie odpadky často zapadnú. (Ján Papuga)

Straty a nálezy

Straty a nálezy

Pri vrátnici máme stôl: straty a nálezy. Sú tam veľmi pekné veci, preto sa občas pozrite, či nepatria Vášmu dieťaťu. Nálezy drahších vecí uschovávame v kancelárii.

Kolobežky, korčule a bicykle

Kolobežky, korčule a bicykle

Žiaci, ktorí chcú chodiť do školy na kolobežkách a korčuliach, musia si tieto prostriedky odložiť v bývalej šatni 5. triedy. Kľúč bude na vrátnici. Žiaci, ktorí sa chcú viesť do školy na bicykli, môžu si bicykel uzamknúť za školou o plot, ktorý rozdeľuje naše dve hracie plochy. Je pod oknami riaditeľne, nemalo by sa im nič stať, no uvedené dopravné prostriedky si žiak nosí na vlastnú zodpovednosť. O stojany na bicykle sa uchádzame v projekte. Ale tie budú pred školou, kde sú menej kryté proti nežiadanej manipulácii. Tieto dopravné prostriedky sa nesmú z bezpečnostných dôvodov používať v škole ani cez prestávky. (Ján Papuga)

Zber papiera sa končí

Zber papiera sa končí

Zber papiera sa končí 2. júla, odmenené budú prvé tri triedy.

Hmotnosť doposiaľ vyzbieraného starého papiera za jednotlivé triedy je zverejnená pri hlavnom vchode do školy.  (J. Papuga)

Zmena harmonogramu ŠKD

Zmena harmonogramu ŠKD

Milí rodičia a žaici,

dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu denného harmonogramu v ŠKD:

od 28. 4. 2017 budeme každý piatok v čase 14.00 – 15.30 navštevovať detské ihrisko na Ľudovom námestí. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh, silný vietor, mráz) zostávame v budove školy.

(Adresa: Detské ihrisko Ľudové námestie, Ľudové námestie, 831 03 Bratislava)

 

Celý harmonogram si môžete pozrieť v sekcii ZŠ - Školský klub detí, prípadne aj priamo TU.

Za pochopenie a jeho dodržiavanie ďakujeme.

Hudobné predstavenie pre ŠKD

Hudobné predstavenie pre ŠKD

Vážení rodičia,

vieme. že to je na poslednú chvíľu, avšak škola dostala výbornú ponuku.

V stredu 26. apríla sa deti z ŠKD zúčastnia predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov (hudobno-tanečná rozprávka pre deti).

Miesto: Dom kultúry na Vajnorskej ulici
Čas odchodu zo školy 13:00
Príchod do školy 16:00.

Bližšie informácie vám zajtra 25.4. sprostredkuje osobne pani vychovávateľka Mária Suchá.

Zasadnutie Parlamentu žiakov školy

Zasadnutie Parlamentu žiakov školy

Zasadnutie Parlamentu žiakov školy sa uskutoční vo štrvtok 27. apríla o 11:55 v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí. Tešíme sa na vás.

Nové šatníkové skrinky - Aktualizácia

Nové šatníkové skrinky - Aktualizácia

Aktualizácia: Nové šatníkové skrinky: Odo dnes majú aj všetci žiaci VI. B šatníkovú skrinku na zamykanie.

Aj piataci majú svoje šatníkové skrinky a boli presunutí zo šatní do našej časti školy. Ďakujeme rade rodičov, že schválili ich nákup. Ešte zostala rezerva pre 1 triedu. Po usporiadaní kľúčov dostanú uzamykateľnú skrinku ďalší žiaci. Za stratu kľúčika majiteľ skrinky zaplatí 5 eur.

Stromčeky pred školou

Stromčeky pred školou

Pred školou nám v piatok 31. marca zasadili nové stromy. Tešíme sa, že sa vracia zeleň do našej mestskej časti.   

Ako to teraz pred školou vyzerá si môžete pozrieť vo Fotoalbume.
 

Zápis prvákov

Zápis prvákov

Zápis detí do 1. ročníka našej základnej školy sa bude konať v piatok 7. apríla od 14:00 - 18:00 a v sobotu 8. apríla 2017 v čase 8:00 - 12:00. Na zápisoch bude prítomný aj riaditeľ školy, PhDr. Ján Papuga, PhD. Tešíme sa, že ste sa rozhodli zapísať svojho prváčika na našu školu.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa na našej škole bude konať v stredu 22. marca a aj v stredu 29.  marca od 8,00 do 16,00. Príďte a využite možnosť informovať sa o našej škole. Tešíme sa na vás!

Separujeme umelohmotné fľaše

Separujeme umelohmotné fľaše

Milí žiaci, rodičia, odo dnes v našej škole separujeme umelohmotné fľaše do špeciálnych nádob, ktoré sú umiestnené na každom poschodí školy. Za takto nazbierané fľaše získame poplatok, ktorý využijeme v prospech školy. Dôležitejšie však je, že sme sa ďalšou čiastkou zapojili do ochrany životného prostredia. Hromadenie plastov v prírode totiž škodí prírode. Recykláciou chránime našu Zem. Ďakujeme, že nám pri tom pomôžete.

Zasadnutie Parlamentu mladých

Zasadnutie Parlamentu mladých

Zasadnutie parlamentu mladých sa uskutoční vo štrvtok 2. februára o 10:45 v konferenčnej miestnosti. Poprosíme všetkých členov, aby si našli čas a zúčasnili sa stretnutia. Teším sa na vás. Mgr. Adamská

Zber papiera

Zber papiera

Milí rodičia, žiaci a priatelia,
pokračuje zber papiera, do ktorého sa môžete zapojiť i vy. Staré časopisy, letáky, papiere, zapísané nepotrebné zápisníky, čokoľvek, čo sa radí do skupiny papier, prineste k nám. Papier stačí položiť do bočného vchodu pri jedálni alebo ho odovzdať na vrátnici a my sa oň postaráme. Prosím, označte ho menom a triedou.
Za odovzdaný papier dostávame toaletný papier, ktorý je prístupný všetkým deťom. V mene hesla:" Recykluj papier, zachráň strom" vám vopred ďakujeme.

Florbal

Florbal

Vážení rodičia, žiaci, na našej škole bude možnosť v rámci rozvíjania voľnočasových aktivít navštevovať floorbal, šport, ktorý má veľký potenciál. Sme radi, že sa jeho tréneri rozhodli rozvíjať ho aj na našej škole a možno budeme svedkami zrodenia sa športových hviezd. V prípade, že by sa Vaše deti chceli prihlásiť, nech sa páči. V rámci našej školy to bude bezplatné. Ukážku tréningu tréner predvedie zajtra (streda 11.1.2017) o 13,50 v telocvični. Príďte sa pozrieť. Bližšie informácie na: http://www.ibfpressburg.com/

Rodičovské stretnutie

Rodičovské stretnutie

Vážení rodičia a priatelia školy, dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské stretnutie dňa 16. 1. 2017 (pondelok) o 17,00 hod. v kmeňových triedach Vašich detí s ich triednymi učiteľmi. Hlavnou témou bude polročná klasifikácia. Konzultácie s inými vyučujúcimi budú od 16,00 - 17,00 hod. Model konzultácií a následného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi budeme využívať aj naďalej. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa pravidelne stretávali rodičia s triednym učiteľom. Okrem toho by som rád v čase od 17. hodiny osobitne oslovil niektoré triedy. Využite teda svoje právo informovať sa o Vašich deťoch a o fungovaní školy. Predtým si pozrite údaje v elektronickej žiackej knižke, podľa ktorých sa budú uzatvárať známky z predmetov i správania. Tešíme sa na Vašu účasť. A na Vaše podnety.

Ján Papuga a pedagogický kolektív  

Zmena v rozvrhu

Dovoľujeme si upozorniť žiakov a ich rodičov, že od pondelka 9. januára 2017 sa mení rozvrh - je vymenený pondelok a piatok. To znamená, že všetci žiaci si na pondelok 9. januára prichystajú a donesú do školy zošity a učebnice podľa piatkového rozvrhu. Takýto režim je platný do konca januára.

Kino

Kino

Posledný deň pred odchodom na vianočné prázdniny sa celá naša škola zúčastnila filmového predstavenia v Poluse. I. stupeň pozeral iný film ako II. stupeň. Veríme však, že sme žiakom spríjemnili predvianočnú atmosféru a zaviedli peknú tradíciu. Priznajme si, posledný deň by sme sa už aj tak veľa nenaučili. Škoda len, že veľa detí skolila chrípka, nemohli byť s nami. Tak nabudúce :-)

Zasadnutie školského parlamentu

Zasadnutie školského parlamentu

Uskutoční sa 1.12.2016 o 10.45 v konferenčnej miestnosti. Na zasadnutie príde aj pán riaditeľ.

Fotoalbumy