Navigácia

S.O.S. - PPP

2018/2019

V tejto časti budeme prezentovať environmentálne aktivity našej školy. PPP = Priatelia prírody planéty. 

ZŠ: Marhuľa

ZŠ: Marhuľa

Naši žiaci v spolupráci s p. Trstenskou nasadili v polovici novembra na dvore marhuľu. Ak sa uchytí, pomôže životnému prostrediu a odmení nás sladkými plodmi.

Ich prácu si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

ZŠ: Udržateľnosť životného prostredia

ZŠ: Udržateľnosť životného prostredia

Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili projektu firmy Henkel. Lektorky učili deti ako sa starať o svoje životné prostredie, ako si chrániť svoje životné prostredie. Všetky deti, ktoré sa projektu zúčastnili, dostali osvedčenie, diplom a tričko od firmy Henkel. Jednotlivé triedy sa projektu zúčastnili samostatne za účasti odborných lektoriek z firmy Henkel. Tento užitočný projekt by sme radi zopakovali na našej škole aj pre iné ročníky. Aktivita súvisí s jedným z hlavných cieľov školy - budovať vzťah k životnému prostrediu. (E. Paráková, K Čajdová)

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

ZŠ: Zber papiera

ZŠ: Zber papiera

Vážení rodičia, milé deti,

aj tento rok vyhlasujeme SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA! Naposledy získali žiaci ceny: pizza párty, zmrzlinovú a melónovú odmenu. Aj budúci rok vymyslíme zaujímavú ceny pre prvé tri miesta, teda pre prvé tri najaktívnejšie triedy.

Zber odkladajte v bočnej chodbe pri vchode do školského areálu na zelenú policu. Balíčky by mali byť zviazané špagátom a označené triedou! Papiere sa nesmú odovzdávať v škatuliach a igelitoch. Kartóny sa neberú. Knihy sa berú bez tvrdých obalov.

 

V tomto školskom roku pokračuje aj ZBER BATÉRIÍ. Budeme za ne dostávať športové pomôcky.

 

Pokračuje aj ZBER použitých ZUBNÝCH KEFIEK na stole pred vrátnicou - do plastového obalu.    

 

Šetrime spolu životné prostredie a pomáhajme recyklácii!

Fotoalbumy