Navigácia

S.O.S. - PPP

2017/2018

V tejto časti budeme prezentovať environmentálne aktivity našej školy. PPP = Priatelia prírody planéty. 

 

ZŠ: Ukončenie zberu papiera

ZŠ: Ukončenie zberu papiera

V zbere papiera 2017/18 vyhrali tieto triedy:


I. miesto - IV. A (1145 kg)
II. miesto - III. A (570 kg)
III. miesto - IV. B (297 kg)

Triedy budú odmenené.

Spolu sa vyzbieralo 3107 kg. Papier vzala firma, ktorá ho bude recyklovať. Za papier sme dostali toaletné papiere, takže nebolo potrebné nosiť ich či kupovať.

Ďakujeme, že chránite prírodu!

ZŠ: Tatranskí rytieri

ZŠ: Tatranskí rytieri

V minulom týždni, t. j. 11. 5., sme poslali správu o našej veľkej školskej brigáde do súťaže Tatranskí rytieri. Okrem toho sme dnes zviazali a poslali do tejto súťaže i knihu, na ktorej pracovali triedy V. A a IX. A.
Deviataci spravili skvelý dizajn pracovných listov, vyhľadali vhodné ilustrácie a spolupracovali na tvorbe pracovných listov spolu s piatakmi. Piataci vyhľadávali informácie o chránených zvieratách a rastlinách, ktoré po dôkladnej príprave vpisovali do listov. Deviataci potom doplnili ďalšie živočíchy a rastliny a nakoniec z toho vznikla takáto milá kniha.

Vďaka za vzájomnú spoluprácu a držíme vám spolu s pani Čuntalovou palce v súťaži. (Tatiana Kindji)

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

MŠ, Letná: Brigáda na Deň Zeme

MŠ, Letná: Brigáda na Deň Zeme

V sobotu sa naše deti, ich rodičia i pani učiteľky a priatelia škôlky zapojili do brigády pri príležitosti Dňa Zeme. Osadili sme plot, upravili trávnatú plochu, zasadili kvietky a poskladali záhradné domčeky. Prežili sme krásne sobotné dopoludnie.

Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME!​

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

​ZŠ a MŠ, Teplická: Deň Zeme a veľká školská brigáda

​ZŠ a MŠ, Teplická: Deň Zeme a veľká školská brigáda

20. 4. 2018 - Naša škola aj svojimi farbami vyjadruje záujem o životné prostredie a ekológiu. Preto sme po diskusii s p. učiteľkou Kindji vymysleli veľkú školskú brigádu. Nápad bol najprv taký, že pôjdu len 2 triedy. Ale nie je výchova k ochrane životného prostredia pre každého žiaka? Tak sme sa rozhodli "obetovať mu" jeden vyučovací deň. Práve v momente, keď sme sa rozhodli pre celoškolskú brigádu, oslovil nás pán starosta Kusý, či by sme s deťmi neupratali aj okolité sídlisko našej školy. Neváhali sme, je to sídlisko našich žiakov, veľmi radi sme súhlasili. A spustilo sa to. Pridala sa aj ZŠ Za kasárňou a spoločne sme začali so žiakmi, starostom a učiteľmi upratovať nielen areál školy, ale aj jej okolie - sídlisko, ktoré dlhé roky nieslo názov Hostinského (zaujímavosti o ňom sa dozviete po jednoduchom gúglení). Mestská časť zaobstarala náradie, kontajner, rukavice a odpadové vrecia a v piatkový jarný deň sa to začalo. Aj keď som si myslel, že žiaci budú namietať, mýlil som sa.  Intenzívne čistili trávnaté plochy, ale aj rôzne zákutia sídliska. Stretávali sa s pozitívnymi reakciami okoloidúcich, čo motivovalo ešte viac. Po 3 hodinách brigády bola škola a jej okolie o poznanie krajšie. Aspoň takouto čiastkou sme sa pokúsili pomôcť našej jedinej Zemi. Dúfame, že sme motivovali aj iných ľudí, aby si nešpinili svoje okolie. V environmentálnych aktivitách budeme pokračovať. Budeme o nich informovať na webe v časti PPP - Priatelia prírody planéty. Všetkým, čo sa dnes zúčastnili v mene našej Zeme ďakujeme. (Ján Papuga) 

V piatok našu MŠ navštívili žiaci 9. ročníka zo ZŠ Riazanská a upratali a upravili školské záhrady, vyzbierali smeti a vyhrabali pieskoviská. Za ich pomoc im srdečne ĎAKUJEME. (Anna Masarovičová)

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

MŠ, Letná: Zelený certifikát

MŠ, Letná: Zelený certifikát

Spoločnosť SEWA udelila našej MŠ ZELENÝ CERTIFIKÁT za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovanie elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov. Veľmi sa z toho tešíme.

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

ZŠ: Ekoalarm

ZŠ: Ekoalarm

V stredu 4. apríla počas lektorovania pani Ivany Mališ sme sa so žiakmi zo 7. A a 7. B venovali téme odpad v rámci projektu Ekoalarm - triedenie, recyklácia, bioodpad. Žiaci sa zapájali do diskusie a vedeli odpovedať na otázky o triedení, recyklácii a životnosti, rozklade zvyškov z domácností a o ich dopade na prírodu a životné prostredie. (Anna Trstenská)

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 

ZŠ: Ekoprojekt Eko Alarm

ZŠ: Ekoprojekt Eko Alarm

V školskom roku 2017/2018 začíname s realizáciou projektu Eko Alarm v spolupráci Nadáciou Ekopolis. Naša škola bola po zhodnotení odbornou komisiou vybraná z 200 škôl z celého Slovenska, ktoré budú zapojené do pilotného ročníka projektu Eko Alarm. Projekt sa začne v januári 2018 a je zameraný na ODPAD – semináre, poradenstvo, osveta medzi žiakmi, rodičmi a priateľmi školy(už máme navrhnuté plagáty a zámer zberu papiera na sídlisku Hostinského), ako správne separovať odpad a naučiť tomu aj ostatných žiakov – rovesníckym vzdelávaním; rodičov a najširšiu verejnosť v okolí školy.
Začíname už decembri:
1. Merať denne(vážiť) odpad na škole, a to v týždni od 11. 12. do 15. 12. 2017. Do aktivity budú zapojení žiaci z 9.A triedy a naše upratovačky.
2. Odpad spočítame a celé množstvo spriemerujeme na jedného žiaka na škole. Zvlášť budeme vážiť papier na zber a plastové fľaše.
3. Výsledky sú veľmi dôležité pre vyplnenie dotazníka. Výsledky z dotazníka zverejníme na webovej stránke školy a na FB školy. (Anna Trstenská)

ZŠ s MŠ: Solenie chodníkov

ZŠ s MŠ: Solenie chodníkov

Naša škola vďaka Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto solí priľahlé chodníky ekologickou soľou, čomu sa veľmi tešíme. Pretože klasická technická soľ ničí topánky, labky a chodidlá rôznych zvierat, znečisťuje pôdu a spaľuje rastlinstvo a korene stromov odpočívajúce počas zimy.

MŠ, Letná: Upratovanie na záhrade

MŠ, Letná: Upratovanie na záhrade

Naše milé deti sú nielen hravé, ale aj pracovité. Len čo dostali do rúk nové náradie – hrable a lopaty – hneď vedeli, ako s nimi majú narábať. Našu záhradu sme si krásne upratali a zútulnili, aby sa aj príroda mohla pripraviť na zimu.

Fotografie z nášho upratovania nájdete vo Fotoalbume.

ZŠ: Čo nám rastie pod oknami...

ZŠ: Čo nám rastie pod oknami...

Nielen škola, ale aj prostredie vychováva. Príroda nám toho veľa dáva, a tak je čas sa jej občas za všetko odvďačiť. Naši piataci si zobrali na mušku to, čo rastie pod oknami školy. Okrem rastlín našli aj odpadky, ktoré vyzbierali a vrátili ich tam, kam patria - do košov. Starostlivosť o životné prostredie by mala byť pre nás všetkých prvoradá, veď tak pomáhame nielen sebe, ale aj všetkým okolo nás.

Ako sa to podarilo piatakom, to si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

ZŠ: Zelená škola sa zameria na ODPAD

ZŠ: Zelená škola sa zameria na ODPAD

Po ročnej pauze sa naša škola opäť zapojila do projektu Zelená škola. V stredu 20. septembra sa konal jej prvý regionálny seminár, ktorý pútavou formou informoval o novinkách a tvorivých nápadoch, ktoré realizovali niektoré školy na Slovensku, tiež bol zameraný na oboznámenie s Environmentálnym akčným plánom.
Ďalej to zostáva už len na našej škole. Bude nás tešiť, keď sa zapojí  každý žiak či žiačka.
Naša dvojročná téma je zameraná  na ODPAD. Najskôr musíme spraviť audit, ktorý nám prezradí, v čom sme dobrí a v čom zaostávame.  Zostavíme si ciele a k nim si priradíme aktivity, ktoré nás posunú o krok vpred. Najkrajšie aktivity  budeme priebežne uverejňovvať na webe školy a na fb. Uvítame aj pomoc rodičov, ktorí nám svojimi nápadmi a skúsenosťami pri triedení odpadu(v domácnosti) dopomôžu k naplneniu našich cieľov.
Verím, že vytvoríme super tím, veď naši žiaci sú tvoriví, zruční a majú veľmi dobré nápady. (Anna Trstenská)

Fotografie zo školenia si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

Fotoalbumy