Navigácia

Jedáleň

 

 

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Alžbeta Lauková

 

Kontakt: 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

 

 
Výdaj obedov:
V dňoch školského vyučovania v čase od 11.30 - 14.00 h.
 
 
Odhlásenie obedov:
U vedúcej školskej jedálne deň vopred, najneskôr do 8.00 h v daný deň, kedy chcete obed odhlásiť. Je možné sa odhlásiť aj prostredníctvom e-mailu. 
 
 
Výdaj šekov:
Mesačne, od 20. - 22. v mesiaci v čase od 7.00 - 14.00 h pri okienku vedúcej školskej jedálne.
 
 
Úhrada šekov:
Do 25. dňa v mesiaci pred výdajom stravy.
 

 
AK SA ÚHRADA STRAVY NEUSKUTOČNÍ A NEODOVZDÁ POTVRDENIE U VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE (resp. U ZR MŠ) PODĽA POŽIADAVIEK, STRAVA SA V NASLEDUJÚCOM MESIACI NEVYDÁ!


Podľa Všeobecného záväzného nariadenia § 2 písmena a) a § 5 písmena b), je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania, ktorú hradí zákonný zástupca na jednu stravovaciu jednotku pre dieťa:

         Žiak - I. stupeň ZŠ

 1,09 €

         Žiak - II. stupeň ZŠ

 1,19 €

         Študent Hostu

 1,26 €

         Dieťa v materskej škole

                     Celý deň

 1,34 €

                     Len desiata

 0,32 €

                     Bez olovrantu

 1,08 €


V zmysle VZN č. 4/2008: Vymedzenie príspevku § 2 písmena a) a § 2 písmena b) je výška príspevku ­- réžia na jeden mesiac 3 € / dieťa / žiak.

   

ZŠ s MŠ je zapojená do projektu Mlieko pre školy v Európskej únii. Žiaci majú k dispozícii aj automat na mliečne nápoje - Brejky.

Fotoalbumy