Navigácia

Krúžky MŠ, Letná

2017/2018

Krúžková činnosť v MŠ

 

Krúžok anglického jazyka - plán činnosti nájdete TU
Zodpovedný: Jazyková škola Prima s.r.o. (p. Sadák)
Termín: pondelok
I. semester – 2.10.2017 – 30.01.2018
II. semester – 1.2.2018 – 30.05.2018
Čas: IV. trieda (14:45-15:15), V. trieda (15:20-15:50)
Platba: 23 EUR/ semester vrátane (materiálov, učebníc)
Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 

Hra na flautu - plán činnosti nájdete TU
Zodpovedný: Krúžky v škole (p. Krištofiaková)
Termín: utorok
I. semester – 10.10.2017 – 06.02.2018
II. semester – 13.02.2018 – 19.06.2018
Čas: IV., V. trieda (15:00-15:30), II., III trieda (15:40 – 16:10)
Platba: 48 EUR/semester
Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 

Yoga - plán činnosti nájdete TU
Zodpovedný: Krúžky v škole, (p. Krištofiaková)
Termín: streda
I. semester – 11.10.2017 – 7.2.2018
II. semester – 14.2.2018 – 30.5.2018
Čas: 15:00 – 15:30
Platba: 46 EUR/semester
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, lektor si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ. Každé dieťa má mať vlastnú karimatku a fľašu s vodou.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 

Tanečný krúžok Elastic Babytime - plán činnosti nájdete TU
Zodpovedný: Marika Topolská, Dipl. um.
Termín: štvrtok
I. semester – 5.10.2017 – 26.01.2018
II. semester – 1.2.2018 – 31.5.2018
Čas: IV., V. trieda (14:45-15:15), II., III trieda (15:30 – 16:00)
Platba: 39 EUR/ semester
Maximálny počet detí 18
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 

Tenisový krúžok
Zodpovedný: TK Love 4 Tennis, (Stába Radovan)
Termín: piatok
I. cyklus = 10 hodín – 13.10.2017 – 22.12.2017
Čas: (II. – III. - 10:00 – 10:45, IV. – V. tr. 10:50-11:35)
Platba: 5 – 7 detí ( 26 EUR), 8 – 10 detí ( 20 EUR)
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

Fotoalbumy