Navigácia

Krúžky MŠ, Letná

2018/2019

Krúžková činnosť v MŠ

 

Krúžok nemeckého jazyka
Zodpovedný: INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020
Termín: október 2018 – jún 2019
Čas: pondelok – IV. trieda (15:00-15:30), V. trieda (15:30-16:00)
Platba: bezplatne
Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

V marci roku 2019 nás prídu v rámci projektu navštíviť deti z rakúskej MŠ a zrealizujeme spoločné aktivity.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 


Tanečno – pohybová príprava - Rytmizáčik
Zodpovedný: Krúžky v škole – Ing. Krištofiaková
Termín: 9.10.2018 - 15 lekcií
Čas: utorok - (15.00 – 15:30 – IV. trieda), (15:30 – 16:00 – V. trieda)
Platba: 46 EUR/ semester
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

Povinné vybavenie: cvičky, pohodlný odev (šponovky,tepláky), fľaša s vodou

 

Futbalový krúžok
Zodpovedný: Slovenský futbalový zväz
Termín: 4.10.2018 – 27.04.2019
Čas: štvrtok (10:00 – 10:45 – VI. trieda, 11:00-11:45 – IV. trieda + V. trieda)
Platba: bezplatne
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

V rámci projektu na popularizáciu futbalu " DAJME SPOLU GÓL", do ktorého sa zapojila naša MŠ sme získali bezplatne 2 trénerov zo Slovenského futbalového zväzu.

Fotografie z krúžku nájdete vo Fotoalbume.

 

Tenisový krúžok
Zodpovedný: TK Love 4 Tennis, Andrej Vach
Termín: 12.10.2018 - 10 lekcií/cyklus
Čas: piatok - (10:00 – 10:45 – V. trieda, 10:50-11:35 – IV. trieda)
Platba: 20 EUR/polrok
Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

Povinné vybavenie: športová obuv, tepláky, fľaša s vodou

Fotoalbumy