Navigácia

Rada rodičov

  

Predsedníčka: Terézia Straková, e-mail: koseckar@gmail.com

Podpredseda: Marián Mesároš    

Hospodárka: Pavlína Lajčiaková    
            

Triedny dôverník za triedu:

I. A - Barbora Reháková

I. B - Márius Hričovský     

II. A - Daniel Pelísek    

III. A - Ing. Viera Grolmusová

III. B - Mgr. Marián Mesároš    

IV. A - PaedDr. Monika Reiterová    

IV. B - Terézia Straková

V. A - Mgr. Ľuboš Veselý    

VI. A - Paulína Mede   

VII. A - Petra Štócová    

VII. B - Pavlína Lajčiaková    

VIII. A - Mária Jurišincová    

IX. A - Ing. Kristína Gondášová   

Fotoalbumy