Navigácia

Prijatie žiakov do MŠ a ZŠ

Zápis do 1. ročníka ZŠ

nové: Informačný list pre rodičov prvákov: stiahnuť

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí prváčikovia, zápisy do 1. ročníka našej základnej školy budú v dňoch: 

 

6. 4. 2018 (piatok) od 14.00 - do 18.00 hod.,

 

7. 4. 2008 (sobota) od 8.00 - do 12.00 hod.

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: stiahnuť

 

Tešíme sa na Vás.

 

Ján Papuga, riaditeľ školy, a pedagogický kolektív   

 

Prijímame aj žiakov do vyšších ročníkov. Žiakov do 2. ročníka už neprijímame! V prípade záujmu je nutné prísť s dieťaťom na osobný pohovor s riaditeľom školy. Treba priniesť kópiu rodného listu a kópiu posledného vysvedčenia. 

 

Tlačivá:

- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ: stiahnuť 

- žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: stiahnuť

- žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (prestup z inej školy): stiahnuť

 

Informácie:

- organizačné pokyny pred nástupom do 1. ročníka: aktualizuje sa

 

                                                                

 

 

Fotoalbumy