Navigácia

Prijatie žiakov do MŠ a ZŠ

Zápis do ZŠ

 

Prijímame aj žiakov do vyšších ročníkov. Žiakov do III., VII. a IX. ročníka z kapacitných dôvodov NEPRIJÍMAME! V prípade záujmu o prestup do iného ročníka je nutné prísť s dieťaťom na osobný pohovor s riaditeľom školy. Treba priniesť kópiu rodného listu a kópiu posledného vysvedčenia. V prípade cudzincov treba priniesť povolenie na pobyt v Slovenskej republike. Na pohovor s riaditeľom školy sa treba vopred dohodnúť - e-mailom alebo telefonicky.  

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, milí prváčikovia, zápisy do 1. ročníka našej základnej školy budú v dňoch: 

 

5. 4. 2019 (piatok) od 14.00 - do 18.00 hod.,

 

6. 4. 2019 (sobota) od 8.00 - do 12.00 hod.

 

Odporúčame prísť už s pripraveným protokolom o zápise dieťaťa do 1. ročníka. 

 

 

Dni otvorených dverí: aktualizuje sa

 

                                                               

Tlačivá:

- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ: stiahnuť 

- žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: stiahnuť

- žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (prestup z inej školy): stiahnuť

- informačný list pre rodičov prvákov: stiahnuť

Fotoalbumy