Navigácia

Učiteľky

Veronika Macháčová - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

Anna Devečková

Jana Grilová

Zuzana Hnátová

Magdaléna Križová

Zlatica Macháliková

Mgr. Mária Paľová

Monika Schotterová

Karin Šoltésová

Jana Lomjanská

Mgr. Jana Krišandová

Bc. Ľudmila Pančíková

 

 

Fotoalbumy