Navigácia

Učiteľky

Veronika Macháčová - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

Anna Devečková

Jana Grilová

Zuzana Hnátová

Magdaléna Križová

Zlatica Macháliková

Mgr. Mária Paľová

Monika Schotterová

Karin Šoltésová

Jana Lomjanská

Mgr. Jana Krišandová

 

 

 

Fotoalbumy