• Učiteľky

    • Veronika Macháčová - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

     Anna Devečková

     Jana Grilová

     Zuzana Hnátová

     Magdaléna Križová

     Zlatica Macháliková

     Mgr. Mária Paľová

     Monika Schotterová

     Karin Šoltésová

     Jana Lomjanská

     Mgr. Jana Krišandová

     Bc. Ľudmila Pančíková