Navigácia

Učiteľky

Sabina Neumannová - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu 

Helena Baumannová

Věra Fechterová

Anna Masarovičová

Eva Radnótiová

Kvetoslava Števlíková

Božena Falťánová

Jana Khandlová

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbumy