• Učiteľky

    • Sabina Neumannová - zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu 

     Helena Baumannová

     Věra Fechterová

     Anna Masarovičová

     Eva Radnótiová

     Kvetoslava Števlíková

     Božena Falťánová

     Jana Khandlová