Navigácia

Harmonogram ŠKD

 

Rozvrh hodín ŠKD: stiahnuť

 

 

Ranný ŠKD

 

6.30 – 7.45

- individuálna činnosť, relaxácia, motivačná príprava na vyučovanie, hry, rozcvička, komunikácia so žiakmi;

od 7. 45 - presun žiakov do tried pod dozorom vychovávateľky.

 

11.45 – 15.00

          - relax, hygiena pred obedom, obed, pobyt vonku, aktivity (v prípade priaznivého počasia možno predĺžiť pobyt                   vonku).

 

15.00 – 15.15

  •    - olovrant žiaci si prinesú jedlo a pitie v umelohmotnej fľaši.

 

15.15 – 17.00

           - riešenie domácich úloh (okrem stredy), aktivity.

 

Záver ŠKD

 

17:00 – 17:30

           - individuálna činnosť podľa záujmu žiakov, komunikácia so žiakmi.

 

Fotoalbumy