Navigácia

Vyučovanie

Tu môžete vidieť, čo bežne v škôlke MŠ, Letná robíme. Ukážeme vám, ako prebiehajú naše voľné chvílle, ale aj to, čo zaujímavé počas pobytu v škôlke robíme:

 

Krúžok Jogy

Krúžok Jogy

6. trieda predškolákov ponúka krúžok

Deti sa vydajú na krátku cestu do fantázie, kde zobrazujú jednotlivé ásány – cvičením jogových pozícií. Dieťa trénuje svoju pozornosť, schopnosť sústrediť sa a zároveň sa rozvíja aj jeho pro sociálne správanie sa.  

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

Divadlo a dramatizácia

Divadlo a dramatizácia

6. trieda predškolákov ponúka krúžok

Deti si osvoja komunikáciu, naučia sa rôzne divadelné techniky, prehĺbia si fantáziu. Prejavia svoje kreatívne JA a nacvičia si divadelné predstavenie.  

Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

Experimentátori

Experimentátori

Naše deti sa v rámci bádania, skúmania, oboznamovali s pokusmi meniaceho sa snehu na kvapalinu. To, ako ich to zaujalo si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

Test zrelosti a logopedický skríning

Test zrelosti a logopedický skríning

V záujme pomoci našim predškolákom predložila psychologička z CPPPaP orientačný test školskej zrelosti.

Cieľom je pomôcť deťom, ktorým by prospelo ešte pred nástupom do školy venovať viac pozornosti ich predškolskej príprave, aby svoj prvý rok v škole začali čo najlepšie.

Aj logopedička z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva vykonala logopedický skríning predškolákov v našej materskej škole.


Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

Tvorenie zo šatiek

Tvorenie zo šatiek

Naše šikovné deti a šikovné pani učiteľky vedia šatky využiť nielen na tancovanie, ale aj na takého krásne tvorenie.

Presvedčte sa sami a môžete sa inšpirovať aj doma pri tvorení so svojimi ratolesťami - viac fotiek nájdete vo Fotolabume.

Experiment - Magnetizmus

Experiment - Magnetizmus

Dieťa opíše(predpoklad/odhad) vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania. Všetky fotografie nájdete vo Fotoalbume.

Kiga

Kiga

Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 - Táto stavebnica pomáha u detí predškolského veku prejaviť zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, pozorovať, skúmať, experimentovať, učiť sa spontánne(vlastnou zvedavosťou) aj zámerne(pod učiteľovým vedením), hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov aj uznávať výkon druhých. Viac uvidíte vo Fotoalbume.

Ovocný šalát

Ovocný šalát

Je tu jeseň a s ňou aj obdobie, kedy je potrebné zvýšiť príjem vitamínov. Myslíte, že naše deti o tom vedia? Určite áno a presvedčiť sa môžete aj vy, keď sa pozriete, ako si pochutili na ovocnom šalátiku, ktorý si pripravili spolu s pani učiteľkami - pozrite si Fotoalbum.

Fotoalbumy