Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka CWS - boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Imrich Jurišta DELIKATES-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Imrich Jurišta DELIKATES-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Imrich Jurišta DELIKATEŚ- potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Frape catering-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka edeny-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka ATC-JR-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília- potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Kiss Robert -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília ´-potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília- potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília- potraviny s DPH 17.06.2011
Objednávka Achbergerová Emília -potraviny s DPH 17.06.2011
zobrazené záznamy: 1-20/918