Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka CWS - boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 360,00 s DPH 19.02.2013 Mestká časť Bratislava- Nové Mesto Rudolf Kusý 26.04.2013
Zmluva 21/2012 Zmluva o využívaní telocvične 442,00 s DPH 07.09.2012 Martin Suja 20.09.2012
Zmluva 27/2012 Zmluva o využívaní telocvične 561,00 s DPH 30.10.2012 Vladimír Kurajda 08.11.2012
Zmluva 26/2012 Zmluva o využívaní telocvične 87,00 s DPH 24.10.2012 Detská misia 31.10.2012
Zmluva 1/2013 Zmluva o využívaní telocvične 586,50 s DPH 10.01.2013 Anton Hamran 23.01.2013
Zmluva 2/2013 Zmluva o využívaní telocvične 731,00 s DPH 10.01.2013 Ing. Závodný František 23.01.2013
Zmluva 7/2013 Zmluva o využívaní telocvične 178,50 s DPH 10.04.2013 Jakub Lúčny 26.04.2013
Zmluva 6/2013 Zmluva o využívaní učebne 2/hodina s DPH 01.03.2013 Kristína Knošková 26.04.2013
Zmluva 17/2012 Zmluva o využívaní telocvične 493,00 s DPH 03.09.2012 Odyseus s.r.o 20.09.2012
Zmluva 4/2013 Zmluva o využívaní telocvične 229,50 s DPH 26.02.2013 Roman Gendiar 28.02.2013
Zmluva 5/2013 Zmluva o využívaní telocvične 578,00 s DPH 25.03.2013 Shark Computers Peter Radev 26.04.2013
Zmluva 8/2013 Zmluva o využívaní telocvične 204,00 s DPH 25.04.2013 Pavlol Plesník 26.04.2013
Zmluva Vypovedanie nájomnej zmluvy s DPH 13.05.2013 Viera Benešová 15.05.2013
Zmluva 9/2013 Zmluva na prevádzku bufetového zariadenia 690,00 s DPH 20.05.2013 Lukáš Molnár 31.05.2013
Zmluva 10/2013 prenájom pozemku na bufet 50/ročne s DPH 28.06.2013 Mgr. Peter Blaho 22.07.2013
Zmluva 28/2012 Zmluva o využívaní telocvične 395,25 s DPH 08.11.2012 Miroslav Novák 20.11.2012
Zmluva 25/2012 Zmluva o využívaní telocvične 408,00 s DPH 17.10.2012 Roman Gendiar 18.10.2012
Zmluva 15/2013 prenájom telocvične 943,50 bez DPH 03.09.2013 Štatistika Daniel Novota 10.01.2014
Zmluva 8/2012 Zmluva o využívaní telocvične 663,00 s DPH 14.08.2012 Energotel a.s 13.09.2012
zobrazené záznamy: 1-20/918