Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 72/2018 Čistenie lapača tukov s DPH 26.11.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. Kanal M.P.S. sro Štefan Vrábel konateľ 28.11.2018
Zmluva 77/2018 Darovacia zmluva s DPH 13.11.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. Štefan Voško Štefan Voško dodavateľ 18.12.2018
Zmluva 33/2017 Prenájom telocvične s DPH 24.10.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. L.S.M. Štefan Filipko konateľ 24.10.2017
Zmluva 49/2017 Ukončenie zmluvy s DPH 20.10.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. L.S.M Štefan Filipko konateľ 25.10.2017
Zmluva 13/2018 prenájom učebne s DPH 13.02.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 19.02.2018
Zmluva 21/2020 Zrušenie nájomnej zmluvy s DPH 23.04.2020 Mgr. Katarína Čuntalová OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 01.05.2020
Zmluva 33/2021 o nájme telocvične s DPH 01.10.2021 Mgr. Katarína Čuntalová OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 08.10.2021
Zmluva 41/2017 Prenájom učebne s DPH 29.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 06.10.2017
Zmluva 59/2018 o nájme učebne s DPH 05.09.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 04.10.2018
Zmluva 52/2020 Darovacia zmluva s DPH 29.09.2020 Mgr. Katarína Čuntalová OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko dodávateľ 08.10.2020
Zmluva 10/2019 o nájme učebne s DPH 04.03.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 11.03.2019
Zmluva 54/2019 o nájme učebne s DPH 04.10.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomir Tomko konateľ 07.10.2019
Zmluva 28/2017 Prenájom učební s DPH 09.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Iteducultness s.r.o Yang Liu nájomca 12.09.2017
Zmluva 16/2017 Prenájom učební s DPH 17.07.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Iteducultness s.r.o Yang Liu nájomca 17.07.2017
Zmluva 14/2017 Zbieram baterky s DPH 19.06.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mach Trade a Insa Vzdelavacia inštitúcia 21.06.2017
Zmluva 14/2017 Zbieram baterky s DPH 16.04.2024 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mach Trade a Insa Vzdelavacia inštitúcia 21.06.2017
Zmluva 47/2018 o nájme učebne s DPH 04.10.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. Fixtape sro Vojtech Homola sprostredkovateľ 09.10.2018
Zmluva 40/2019 o nájme telocvične s DPH 30.08.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. Viktor Michálek Viktor Michálek nájomca 03.09.2019
Zmluva 30/2018 prenájom MŠ Letná s DPH 04.07.2018 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mudrland Veronika Macháčová nájomca 04.07.2018
Zmluva 16/2019 Prenájom učebne s DPH 10.04.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mudrland Veronika Macháčová nájomca 18.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/918