Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 01A/2021 zmluva o dovávke elektriny s DPH 29.01.2021 29.1.2021 Základná škola s materskou školou, Riazanska 75 Mgr. Čuntalová Katarína riaditeľka 29.01.2021
Zmluva 35/2017 prenájom školskej jedálne s DPH 28.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Združenie klubov filatelistov BA Miroslav Bachratý predseda 28.09.2017
Zmluva 30A/2017 Rámcová kúpna zmluva s DPH 06.09.2017 Delikates ZŠ s MŠ PhDr. Ján Papuga, PhD. riaditeľ 12.09.2017
Zmluva 22/2017 Prenájom telocvične s DPH 18.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mgr. Katarína Koverová Mgr. Katarína Koverová nájomca 19.09.2017
Zmluva 25/2017 Prenájom telocvične s DPH 18.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Oto Štefanička Oto Štefanička nájomca 19.09.2017
Zmluva 27/2017 Prenájom telocvične s DPH 18.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. ŠK Štatistika Daniel Novota konateľ 19.09.2017
Zmluva 28/2017 Prenájom učební s DPH 09.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Iteducultness s.r.o Yang Liu nájomca 12.09.2017
Zmluva 36/2017 Rámcová kúpna zmluva s DPH 14.09.2017 Mabonex Slovakia spol. s r.o. ZŠ s MŠ PhDr. Ján Papuga, PhD. riaditeľ 19.09.2017
Zmluva 37/2017 Kúpna zmluva s DPH 19.09.2017 Miroslav Kiss ZŠ s MŠ PhDr. Ján Papuga, PhD. riaditeľ 19.09.2017
Zmluva 38/2017 Rámcová kúpna zmluva s DPH 19.09.2017 Arthur Gilbord, s.r.o. ZŠ s MŠ PhDr. Ján Papuga, PhD. riaditeľ 19.09.2017
Zmluva 20/2017 Prenájom telocvične s DPH 18.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Voneta Juraj Špakovský nájomca 21.09.2017
Zmluva 23/2017 Prenájom telocvične s DPH 14.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Olympijský klub Bratislava Mária Mračnová nájomca 21.09.2017
Zmluva 24/2017 Prenájom telocvične s DPH 18.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. VK Lokomotíva Bratislava - Vajnory Ing.Milan Špakovský konateľ 21.09.2017
Zmluva 21/2017 Prenájom telocvične s DPH 26.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Jozef Pramuka Jozef Pramuka nájomca 28.09.2017
Zmluva 29/2017 Predlženie zmluvy RAJO s DPH 05.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. RAJO, a.s. Mgr. Zuzana Stanová člen predstavenstva 06.09.2017
Zmluva 39/2017 Prenájom učebne s DPH 27.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Dog Time Monika Buzová 28.09.2017
Zmluva 31/2017 Prenájom telocvične s DPH 29.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Rímsko-katolícky farský úrad Kráľovskej rodiny Jozef Kováčik konateľ 29.09.2017
Zmluva 34/2017 Prenájom telocvične s DPH 02.10.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Daniel Blaho Daniel Blaho nájomca 02.10.2017
Zmluva 42/2017 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.10.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. ATC-JR, s.r.o. Alena Kalová manažérka 04.10.2017
Zmluva 41/2017 Prenájom učebne s DPH 29.09.2017 PhDr.Ján Papuga, PhD. OZ Krúžky v škole Ľubomír Tomko konateľ 06.10.2017
zobrazené záznamy: 1-20/918