• MŠ, Letná - Aktivity 2014/2015

    • Biofarma - Stupava

     uverejnené 5. 7. 2015, 0:05 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 5. 7. 2015, 0:05 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Záver školského roka deti oslávili výletom na biofarme - Stupava, kde mali možnosť pozorovať život domácich zvierat na farme. Spoločne sa občerstvili a urobili si piknik.
      

     Biofarma - Stupava

      

     Tenisovo-športový deň

     uverejnené 5. 7. 2015, 0:00 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 5. 7. 2015, 0:00 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     TK LOVE 4 TENNIS zorganizoval tenisovo-športové dopoludnie pre deti zo ZŠ Riazanská a MŠ Letná. Podujatia sa zúčastnili deti, ktoré navštevujú tenisový krúžok. Čakal na nich bohatý športový program spojený s tenisovým tréningom, parkourom, predstavením známych tenisových hviezd ako napr. Kristína Kučová. Športovci si zmerali sily a v závere si odniesli medaile a ocenenia.
      

     Tenisovo-športový deň

      

     Beh olympijskeho dňa BOD

     uverejnené 4. 7. 2015, 23:51 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 4. 7. 2015, 23:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     ZŠ Kalinčiakova usporiadala beh olympijskeho dňa aj pre deti z materských škôl. Naši predškoláci si zmerali sily v plnení športových disciplín. V závere na nich čakali ocenenia za vytrvalosť a bojovného ducha.
      

     Beh olympijskeho dňa BOD

      

     Rozlúčka s materskou školou

     uverejnené 4. 7. 2015, 23:47 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 4. 7. 2015, 23:47 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti sa predstavili svojim rodičom, starým rodičom s bohatým programom a zároveň sa rozlúčili so svojimi kamarátmi a skvelými učiteľkami.
      

     Rozlúčka s MŠ

      

     Bezpečnosť v cestnej premávke

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:59 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:59 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti sa oboznamovali s bezpečnosťou v cestnej premávke. Pod dohľadom dopravného policajta prakticky uplatňovali základné pravidlá bezpečnosti pri chôdzi na ulici a na križovatke. Rozlišovali a opisovali dopravné značky.
      

     Bezpečnosť v cestnej premávke

      

     Deň detí

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:46 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Záhradná slávnosť na Deň detí sa niesla v znamení športových disciplín, zábavných atrakcií, nafukovacieho hradu a nechýbala ani disco show. Na záver nás čakali odmeny a milý darček.
      

     Deň detí

      

     Deň detí na Kuchajde

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naši škôlkari boli súčasťou kultúrno-zábavného programu, ktorý usporiadal ku dňu detí Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto. Čakali nás športové aktivity, jazda na poníkoch a nechýbali ani odmeny. Ďakujeme.
      

     Deň detí na Kuchajde

      

     Otvorená hodina HIP HOP

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:30 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti sa predstavili rodičom na otvorenej hodine hudobno-pohybovými choreografiami v štýle hip hop.
      

     Otvorená hodina HIP HOP

      

     Kreatívne práce detí

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:10 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:10 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Učiteľka priamo i nepriamo motivuje a nabáda deti k experimentovaniu s rôznymi predmetmi a materiálmi. Vytvára deťom predpoklady na vlastnú tvorivú konštruktívnu hru a rozvíja ich predstavivosť. 
      

     Kreatívne práce detí

      

     Bábkové divadlo BUM BÁC

     uverejnené 6. 6. 2015, 16:06 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 6. 2015, 16:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti citlivo vnímali a prežívali predstavenie "Žabí princ" s jednoduchou dejovou zápletkou. Primerane reagovali na improvizovaný výstup a intuitívne chápali konkrétne situácie

      

      

     Otvorená hodina - plavecký kurz

     uverejnené 14. 5. 2015, 20:02 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 5. 2015, 20:02 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti predviedli svoje plavecké zručnosti pred očami svojich rodičov.
      

     Otvorená hodina - plavecký kurz

      

      

     Vláčik Blaváčik

     uverejnené 14. 5. 2015, 20:01 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 5. 2015, 20:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Historické centrum Bratislavy si vychutnali predškoláci vo vláčiku Blaváčiku, ktorý ich priviezol do záhrady Prezidentského paláca, kde sa občerstvili a zašantili si.
      

     Vláčik Blaváčik

      

      

     Deň Zeme

     uverejnené 14. 5. 2015, 19:49 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 5. 2015, 19:49 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.
     Pestujeme už u najmenších detí pozitívny vzťah k prírode a to nielen poskytovaním informácií o životnom prostredí, ale aj podnecovaním detí k environmentálnemu cíteniu.
      

     Deň Zeme

      

      

     Plavecký kurz

     uverejnené 25. 4. 2015, 23:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 25. 4. 2015, 23:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Predplavecká príprava sa organizuje na plavárni Pasienky v spolupráci s odborne školenými inštruktormi pre deti predškolského veku. Cieľom výcviku je odstrániť strach detí z vodného prostredia. Deti podľa plaveckej výkonnosti trénujú v štyroch skupinách. Tento rok prebieha výcvik v rozsahu 10 hod. v termíne od 22.4. - 6.5.2015. Posledná hodina je "otvorená hodina pre rodičov".
      

     Plavecký kurz

      
      

      

     Divadielko "O dvoch babkách ježibabkách"

     uverejnené 17. 4. 2015, 21:39 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 17. 4. 2015, 21:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Improvizovaná scéna divadelného predstavenia  "O dvoch babkách ježibabkách" ponúkla priamy kontakt detí, ktorý umožňuje reagovať na aktuálne situácie.
      

     Divadielko "O dvoch babkách ježibabkách"

      

      

     Rozprávková noc

     uverejnené 29. 3. 2015, 1:28 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 29. 3. 2015, 1:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti si odniesli nezabudnuteľný zážitok z noci, ktorú prežili v MŠ s bohatým programom:

      

     -      Tvorba detskej knihy – Beseda so spisovateľkou Danicou Pauličkovou

     -      Krátke aktivity motivované rozprávkami – Tvorba vlastnej detskej knihy Kreslený príbeh, Obrázkové čítanie

     -      Hľadanie pokladu

     -      Večera na zámku – Spoločné občerstvenie ( chlieb s nátierkou podľa rozpisu jedálne) + čaj

     -      Rozprávka na dobrú noc

     -      Pyžamová party

      

     Rozprávková noc

      

      

     HIP HOP

     uverejnené 29. 3. 2015, 1:24 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 29. 3. 2015, 1:24 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Krúžok Hip Hop a moderný tanec prebieha každú stredu od 15.00 - 15.45 v ZŠ Riazanská pod vedením trénera, ktorý si prevezme deti v priestoroch MŠ.
      

     HIP HOP

      

      

     Veľkonočné inšpirácie

     uverejnené 29. 3. 2015, 1:18 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 29. 3. 2015, 1:18 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Veľkonočné inšpirácie s tematikou sviatkov jari z dielne našich kreatívnych drobcov.
      

     Veľkonočné inšpirácie

      

      

     Knižnica Pionierska

     uverejnené 29. 3. 2015, 1:16 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 29. 3. 2015, 1:16 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Predškoláci sa zúčastnili prehliadky knižnice na Pionierskej ulici, kde na nich čakal bohatý program spojený s prehliadkou a prezentáciou knižnice venovaný marcu "Mesiacu knihy".
      

     Návšteva knižnice

      

      

     Plošné a priestorové utváranie

     uverejnené 1. 3. 2015, 22:34 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 1. 3. 2015, 22:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V tomto druhu výtvarnej činnosti sa uplatňuje trojrozmerné videnie skutočnosti. Deti sa v plošnom a priestorovom utváraní opierajú o získané praktické poznatky a osvojené pracovné a technické zručnosti. Tieto činnosti deti uspokojujú, robia ich s radosťou a so zanietením.

      

     Batika

     uverejnené 1. 3. 2015, 22:28 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 1. 3. 2015, 22:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti v predškolskom veku využívajú netradičné výtvarné techniky.
      

     Batika

      

      

     Experiment

     uverejnené 22. 2. 2015, 21:53 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 22. 2. 2015, 21:53 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti si názorne vyskúšali experiment so zapúšťaním farebného tušu do papiera.

     Experiment

      

      

     Divadielko "O suchej vode"

     uverejnené 22. 2. 2015, 21:51 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 22. 2. 2015, 21:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Hlavným cieľom a poslaním je utvárať pozitívny vzťah k literárnemu a dramatickému umeniu. Divadelné predstavenie na základe predlohy J. C. - Hronského. Deti si uvedomujú význam a hodnotu životného prostredia pre človeka "recyklácia".

     Divadielko "O suchej vode"

      

      

     Zápis

     uverejnené 8. 2. 2015, 16:26 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 8. 2. 2015, 16:26 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Zápis

      

      

     Zimné inšpirácie

     uverejnené 8. 2. 2015, 16:22 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 8. 2. 2015, 16:22 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Zimné inšpirácie

      

      

     Deň otvorených dverí pre predškolákov

     uverejnené 8. 2. 2015, 16:20 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 8. 2. 2015, 16:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deň otvorených dverí pre predškolákov

      

      

     SMSystem

     uverejnené 8. 2. 2015, 16:16 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 8. 2. 2015, 16:16 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     SM System predviedol v spolupráci so ZŠ Riazanská a MŠ Letná za účasti rehabilitačného pracovníka AF REHAB,s.r.o. prezentáciu a ukážku rehabilitačného cvičenia.

     SMSystem

      

      

     Kreatívne hry

     uverejnené 3. 2. 2015, 23:12 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 3. 2. 2015, 23:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Svoju kreativitu a tvorivosť predviedli deti s využitím peny na holenie zafarbenou potravinárskym farbivom, uplatňovali grafomotoriku a upevňovali si hygienické návyky.
      

     Kreatívne hry

      

      

     Karneval

     uverejnené 3. 2. 2015, 23:06 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 3. 2. 2015, 23:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našej MŠ sme otvorili fašiangovú sezónu karnevalom detí, ktoré prišla zabaviť čarodejnica. Deti a pani učiteľky sa predviedli v prekrásnych maskách od princezien, zvieratiek, rytierov až po hrdinov z rozprávok. Pochutnali sme si na tradičných fašiangových šiškách. Potom už nastal čas pre tanec, kde sa deti poriadne vyšantili.
      

     Karneval

      

      

     O zvedavom medvedíkovi

     uverejnené 3. 2. 2015, 22:43 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 3. 2. 2015, 22:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej MŠ k nám zavítalo hudobno-divadelné predstavenie "O zvedavom medvedíkovi." 

      

     Vianočná besiedka

     uverejnené 24. 12. 2014, 11:49 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 12. 2014, 11:49 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vianočná besiedka v našej MŠ, každý rok uznávaná a očakávaná oslava narodenia Ježiša Krista (Ježiška) , na ktorú sa tešia rodičia, starí rodičia a najviac deti.
      

     Vianočná besiedka

      

      

     Mikuláš

     uverejnené 6. 12. 2014, 23:53 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 12. 2014, 23:53 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Mikuláš priniesol do MŠ spolu s dobrým anjelom veľa smiechu a zábavy. Deti boli odmenené za peknú básničku, pesničku balíčkom so sladkosťami. Na školskom dvore ZŠ Riazanská sa stretli škôlkári so žiakmi školy a spoločne privítali Mikuláša na koči s jeho družinou.
      

     Mikuláš

      

      

     Deň úcty k starším

     uverejnené 1. 12. 2014, 21:35 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 1. 12. 2014, 21:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Krásne jesenné dopoludnie strávili predškoláci pri príležitosti mesiaca Úcty k starším kultúrnym vystúpením v klube dôchodcov Zlatý dážď - BA Nové Mesto. Predstavili sa svojim hudobným a tanečným vystúpením. Želáme Vám, aby ste boli dlhé roky zdraví a šťastní, aby ste nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča s Vami, a nie len vedľa Vás.
      

     Deň úcty k starším

      

      

     Screeningové vyšetrenie zraku

     uverejnené 1. 12. 2014, 21:28 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 1. 12. 2014, 21:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     SCREENINGOVÉ MERANIE ZRAKU U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU v našej MŠ 
     - zachytáva priemerne 12% detí, ktoré majú zrakové chyby.
     - preventívnym meraním sa dá vyhnúť začínajúcej
     tupozrakosti a iným zrakovým chybám Vášho dieťaťa
     - meraním sa zisťujú prípadné chyby, alebo zmeny zraku
     u Vášho dieťaťa
     - výsledky merania dostanete v obálke iba do vlastných rúk
      

     Screeningové vyšetrenie zraku

      

      

     Jesenné hrabanie lístia

     uverejnené 1. 12. 2014, 21:19 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 1. 12. 2014, 21:19 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Materská škola ďakuje rodičom a deťom, ktorí prišli pomôcť pri jesennej brigáde hrabania lístia. Veľké poďakovanie patrí aj starým rodičom, ktorí sa zapojili. Odmenou za prácu bola ochutnávka nátierky a chutného čajíka, ktoré majú naše deti najradšej. Už teraz sa tešíme na účasť pri niektorej z nasledujúcich brigád. 
      

     Jesenné hrabanie lístia

      

      

     Divadlo Gašparko a drak

     uverejnené 12. 11. 2014, 23:32 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 12. 11. 2014, 23:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej materskej školy zavítalo bábkové divadlo Ladislava Stražana. Rozprávka Gašparko a drak sa deťom páčila, za čo umelcov odmenili potleskom. Manželia Stražanovci deťom predviedli niektoré marionety a umožnili im vyskúšať si manipuláciu s bábkami.
      
      
      

     Divadlo Gašparko a drak

      

      

     Výcvik korčuľovania

     uverejnené 12. 11. 2014, 23:23 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 12. 11. 2014, 23:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Výcvik korčuľovania prebiehal na modernej vykurovanej ľadovej ploche zimného štadiónu O. Nepelu, určený pre deti predškolského veku. Deti trénovali pod vedením profesionálnych trénerov, zaradené podľa korčuliarskej výkonnosti do skupín. Na záver sa deti previedli v kostýmoch a na otvorenej hodine predviedli pred rodičmi svoje korčuliarske schopnosti.
      

     Výcvik korčuľovania

      
      

      

     Jesenná brigáda

     uverejnené 12. 11. 2014, 23:16 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 12. 11. 2014, 23:16 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Areál našej materskej školy sme si spoločne upravili za pomoci usilovných rodičov a šikovných detičiek. Užili sme si slnečné víkendové dopoludnie prostredníctvom aktívnej účasti.
      
      
      
      

     Jesenná brigáda

      
      
      

      

     Noc svetlonosov

     uverejnené 21. 10. 2014, 23:09 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 23:09 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Môže byť čosi tajomnejšie ako je vyrezávanie tekvíc a ich svetlá do tmy plnej krásneho strašidelného napätia?
     Rodičia si spolu s deťmi vyrezávali svetlonosov, kreatívne ich dotvorili s prírodninami a vyzdobili interiér a exteriér materskej školy.

     Noc svetlonosov

      

      

     Tenis

     uverejnené 21. 10. 2014, 23:03 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 23:03 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Materská škola Letná organizuje v spolupráci so ZŠ Riazanská krúžok pre deti predškolského veku so zameraním na tenis, ktorý sa stal novinkou v tomto školskom roku.
     Podporujeme u detí zdravú súťaživosť a pomáhame k uvedomeniu si skutočnosti, že rešpektovanie pravidiel je základnou súčasťou tenisu.

      

     Korčuľovanie

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:58 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Výcvik korčuľovania prebieha každoročne na modernej vykurovanej ľadovej ploche zimného štadióna O. Nepelu, pre deti predškolského veku.
     Deti sú pod vedením profesionálnych trénerov, ktorí deti trénujú podľa korčuliarskej výkonnosti v skupinách.
     Tento rok bude výcvik prebiehať v rozsahu 8 hodín po 45 min. v termíne:
     október (13., 15., 16., 21., 22.)
     november (3., 5., 6.)
     Povinná výbava zahŕňa:
     korčule, prilbu, rukavice, chrániče, vhodné oblečenie na ľad, pitný režim

     Korčuľovanie

      

      

     Poníky

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:53 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:53 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti majú možnosť jazdiť na poníkoch v areáli našej materskej školy.
     Shetlandské koníky sú dobre trénované a pokojné.
     Sú ideálne pre bezpečné uvedenie detí do jazdeckého umenia.
     Poznávajú ich spôsob života a utvárajú si k nim pozitívny vzťah.

     Poníky

      

      

     O Guľkovi Bambuľkovi

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:47 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:47 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Prednosťou improvizovaného divadla v materskej škole je predovšetkým stály divácky kolektív.
     Improvizovaná scéna ponúka priamy kontakt, ktorý umožňuje reagovať na aktuálne situácie.
     Stavia na prežívaní dieťaťa, podporuje obrazotvornosť a fantáziu, vyjadrovacie, pohybové a výtvarné schopnosti.

     O Guľkovi Bambuľkovi

      

      

     Ovocný deň

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:40 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:40 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Prvý týždeň v mesiaci si prinesú malí drobci ovocie do materskej školy, ktoré si spoločne vychutnávajú.
     Vytvárame deťom podmienky a predpoklady k podpore zdravia a pestujeme zdravý životný štýl.

     Ovocný deň

      

      

     Bez názvu

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 26. 10. 2014, 0:02 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Dopravné ihrisko

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:27 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Venujeme sa aj dopravnej výchove detí na našom ihrisku s cieľom praktického výcviku v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách. 
     Deti majú k dispozícii bicykle, kolobežky a bezpečnostné vesty.

     Dopravné ihrisko

      

      

     Fidlikanti

     uverejnené 21. 10. 2014, 22:20 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 10. 2014, 22:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Hlavným cieľom a poslaním návštevy v podaní ľudovej hudby Fidlikanti na pôde našej materskej školy bolo prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe.