Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Učebňa 1.A
II.B Triedny učiteľ Mgr. Oskar Pompa
Učebňa 2.B
Foto
III.A Triedny učiteľ PhDr. Janka Adamková
Učebňa 3.A
Foto Foto
IV.A Triedny učiteľ Kamila Čajdová
Učebňa 4.A
Foto Foto
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Elena Paráková
Učebňa 4.B
Foto Foto
V.A Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Emrichová
Učebňa 5.A
Foto Foto
V.B Triedny učiteľ Mgr. Martina Zverková, PhD.
Učebňa 5.B
Foto Foto
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Kindji
Učebňa 6.A
Foto Foto
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Palacková
Učebňa 7.A
Foto Foto
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Marian Trojčák
Učebňa 8.A
Foto Foto
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Dušan Šesták
Učebňa 8.B
Foto Foto
IX.A Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Dudášová
Učebňa 9.A
Foto Foto
L6

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.08.2018

Fotoalbumy