• Kontakty

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou
   • Adresa školy
   • RIAZANSKÁ 75, 831 03 BRATISLAVA
    Slovakia
   • Telefón
   • 02/44 25 31 22;  
    ŠKD - 0910 680 744
    MŠ Letná: 02/44 25 30 88 (odhlasovanie 1. - 3. trieda);  
    MŠ Teplická: 02/44 25 39 32;  
    MŠ Letná - 4. trieda v budove ZŠ: 0904 267 640.  
    UPOZORNENIE: Počas vyučovania a rokovaní nemusí byť telefonát prijatý! 
   • IČO
   • 317 688 73
   • DIČ
   • 202 0905 755
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Mária ROTHENSTEINOVÁ
    email: riaditelka@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
   • Mgr. Monika KOLINSKÁ
    email: zastupkyna1@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
   • Mgr. Zuzana ŠČIBRANYOVÁ
    email: zastupkyna2@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre MŠ Letná
   • Miriam LUDVIGOVÁ
    email: msletna@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre MŠ Teplická
   • Anna MASAROVIČOVÁ
    email:msteplicka@zsriazanska.sk
   • Vedúca Školského klubu detí
   • Bc. Lucia RINTELOVÁ
    email:rintelova@zsriazanska.sk
   • Koordinátorka Školského podporného tímu
   • Mgr. Ľubica FALŤANOVÁ
    email:faltanova@zsriazanska.sk
   • Kariérová poradkyňa
   • Mgr. Katarína KORONCZI
    email: koronczi@zsriazanska.sk
   • Vedúca školskej jedálne
   • Alžbeta LAUKOVÁ
    telefón: 0904 336 974 (nie sms);
    email: laukova@zsriazanska.sk
   • Tajomníčka
   • Edita SELBST
    email: selbst@zsriazanska.sk
   • Mzdárka a personalistka
   • Andrea MAČEKOVÁ
    email: macekova@zsriazanska.sk
   • Ekonomická účtovníčka
   • Lenka ŠOFRANCOVÁ
    email: sofrancova@zsriazanska.sk
   • Konzultačné hodiny
   • Kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu konzultácie s pedagogickým alebo odborným zamestnancom.
 • Napíšte nám

  Ak máte akékoľvek otázky, napíšte správu priamo riaditeľke školy prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky rada odpovie.
  komunikujem so serverom, počkajte, prosím