• Kontakty

   • Meno školy
   • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
   • Adresa školy
   • RIAZANSKÁ 75, 831 03 BRATISLAVA
   • Email školy
   • info@zsriazanska.sk
   • Telefón
   • 02/44 25 31 22;
    MŠ - Letná: 02/44 25 30 88;
    MŠ - Teplická: 02/44 25 39 32;
    MŠ - 6. trieda v budove ZŠ: 0919 067 361.
    UPOZORNENIE: Počas vyučovania a rokovaní nemusí byť telefonát prijatý!
   • FB skupina
   • ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava
   • IČO
   • 317 688 73
   • DIČ
   • 202 0905 755
   • RIADITEĽ ŠKOLY
   • Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ - poverená riadením školy
    e-mail: info@zsriazanska.sk
   • Zástupkyne riaditeľa školy
   • Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ, email: cuntalova@zsriazanska.sk
    PaedDr. Adriana DUDÁŠOVÁ, email: dudasova@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa RŠ - MŠ, Letná a Teplická
   • Mgr. Veronika MACHÁČOVÁ, e-mail: machacova@zsriazanska.sk
   • Vedúca školskej jedálne
   • Alžbeta LAUKOVÁ, telefón: 02/44 25 59 21, email: laukova@zsriazanska.sk
   • Mzdárka a personalistka
   • Oľga KOVÁČOVÁ, email: kovacova@zsriazanska.sk
   • Ekonomická účtovníčka
   • Lenka ŠOFRANCOVÁ
   • Adminis. pracovníčka
   • Edita SELBST, email: selbst@zsriazanska.sk
   • Výchovná poradkyňa
   • Mgr. Katarína ČUNTALOVÁ, email: cuntalova@zsriazanska.sk
   • Špeciálna pedagogička
   • PhDr. Janka ADAMKOVÁ, email: adamkova@zsriazanska.sk
   • Psychologička
   • Mgr. Eva Krupová, telefón: 0908 941 903, email: krupova@psychologickecentrum.sk
   • Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
   • Mgr. Jozef Kriváček: jozef.krivacek@k4fin.sk
   • Emaily zamestnancov
   • priezvisko@zsriazanska.sk
   • Konzultačné hodiny
   • Pedagogickí pracovníci školy konzultujú nepretržite po vzájomnej dohode termínu konzultácie.
 • Napíšte riaditeľovi

  Ak máte akékoľvek otázky, napíšte správu priamo riaditeľovi školy prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky rád odpovie.
  komunikujem so serverom, počkajte prosím