• Kvíz - Slepá mapa

      14. 1. 2021

      Znalosti si žiaci môžu otestovať až v 3 rôznych oblastiach:- mestá,- povrch (nížiny, kotliny, pohoria)- vodstvo (rieky, vodné nádrže, kúpele) Slovenska.

      Slepé mapy sú dostupné vo farebnej reliéfnej verzii a v klasickej bielej slepej mape. Vďaka rôznym stupňom obtiažnosti je kvíz užitočný aj pre nižšie ročníky na testovanie a prehlbovanie znalostí o geografii Slovenska. Kvíz sme vytvorili na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia.

     • ZŠ-ŠKD, 5. oddelenie (3.B)

      10. 1. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ-ŠKD, 5. oddelenie (3.B).

      Mikuláš

      Na začiatku decembra sme sa s deťmi naladili na Mikuláša. Deti vyrobili Mikulášov a čertov z toaletných roliek a niekto sa nechal inšpirovať vlastnou fantáziou a rolku využil aj na inú postavičku.

      Piatok, pred Mikulášom, sme si do školy na seba dali niečo červené, spoločne si pochutnali na Mikulášskych dobrôtkach. Púšťali sme si pesničky na želanie a chlapci nám zatancovali Coffin Dance, ktorý v ich podaní bol jedinečný a veľmi zábavný :)

     • Návrat detí do škôl a škôlok - január 2021

      6. 1. 2021

      (priebežne aktualizujeme)

      Milá komunita školy,

      v prvom rade Vám v novom roku prajeme všetko dobré a hlavne veľa zdravia.
      Netrpezlivo sme všetci čakali, čo nám nový kalendárny rok prinesie aj v súvislosti s návratom detí do škôl a škôlok.
      Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu už vieme, že s návratom detí do školských lavíc to bude zložitejšie. V rámci našej mestskej časti budeme všetky školy postupovať rovnako, preto tie nateraz podstatné informácie sú obsahom listu od pána starostu (v prílohe). Prosím, pozorne prečítajte.
      Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu budeme postupne dopĺňať.

     • ZŠ,3.B: vianočné online stretnutie

      23. 12. 2020

      V piatok 18. decembra 2020 o 18.00 sa uskutočnilo špeciálne online stretnutie III.B triedy. Z dôvodu povinnej karantény sme sa nemohli zúčastniť vianočných aktivít priamo v škole. Keďže sme sa nestihli rozlúčiť a na posledný deň v škole sme sa veľmi tešili, rozhodli sme sa, že sa stretneme z bezpečia domova. Sviatočné oblečenie, pestré menu a dobrá nálada boli súčasťou nášho stretnutia. Spoločne s našimi blízkymi sme sa porozprávali, poukazovali sme si napečené dobroty, niektorí menší súrodenci nám aj zarecitovali. Počas stretnutia sme sa dozvedeli niečo o domácich miláčikoch, ktoré máme v našich domácnostiach, niektorí z nás vyrábali mydielka, mali už vyzdobené stromčeky. Vzájomne sme sa inšpirovali. Naučili sme sa meniť pozadie na obrazovke a tak vznikol dojem, že komunikujeme z rôznych dovolenkových destinácií. Napriek tomu, že zodpovedne zostávame v povinnej karanténe, tešíme sa na c

     • ZŠ,3.B: projekt 'Zvieratá a ich životné prostredie'

      23. 12. 2020

      Do galérie ZŠ,3.B: projekt "Zvieratá a ich životné prostredie" boli pridané fotografie.

      V decembri žiaci III. B na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy pracovali s pomôckami, ktoré mali k dispozícii vďaka prírodovednému projektu. Najzaujímavejšie boli modely zvierat. Každý žiak si vybral jedno alebo viac zvierat a snažil sa získať čo najviac informácií o ňom – ako vyzerá, kde žije, čo žerie,... . Pri práci žiaci využívali rôzne informačné zdroje, ktoré mali k dispozícii v triede, ale aj doma. Najviac využívali knihu o stopách zvierat, ktorú pomohli zakúpiť rodičia pre našu triedu. Stopy zvierat si vyskúšali vytvárať priamo na hodine pomocou múky. Podarilo sa im získať zaujímavé odtlačky, ktoré zakreslili do výskumného záznamníka. Niektoré z nich, ktoré boli v knihe, odborne popísali, premerali a v skutočnej veľkosti zakreslili na samostatný papier. Vznikli veľmi zaujímavé kresby, k

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 26. 1. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4273644
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje