• Poďte k nám!
    • Máme voľné kapacity do I. ročníka. Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov, voľné kapacity máme v: III., V., VII. a IX. ročníku. Bližšie informácie o prijímaní žiakov nájdete v časti Prijímanie žiakov.
    • LINKA DETSKEJ ISTOTY:

     116 111

     Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať?HĽADÁŠ POROZUMENIE PRE SEBA ALEBO SVOJHO PRIATEĽA, PRIATEĽKU?Linka 116 111 je tu aj pre teba a môžeš sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

     BEZPLATNE.ANONYMNE. NONSTOP.
    • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 2 ods. 6 v znení neskorších predpisov prerušuje prevádzku pracovísk MŠ, Letná a Teplická od 23. 12. 2019 – do 6. 1. 2020. Prevádzka obnovená 7. 1. 2020.
    • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power
     • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power

      8. 12. 2019

      Dňa 29. 11. 2019 som sa zúčastnila na otvorení projektu Greenpower Slovensko, ktoré sa konalo v priestoroch STU v Bratislave na Strojníckej fakulte. Prezentácia bola zameraná na predstavenie projektu žiakom a učiteľom a ich motiváciu. Mgr. Arnold Kiss z Greenpower Slovensko predstavil prítomným projekt Greenpower Slovensko, jeho základné pravidlá a priblížil ako bude projekt prebiehať. Doc. Magdolen zo Strojníckej fakulty STU oboznámil prítomných s kľúčovými bezpečnostnými pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri stavbe formule a počas pretekov. Na záver sme si pozreli veľké formule na elektrický pohon, ktoré postavili v rámci svojich projektov študenti STU SjF BA. Ďakujem pánom Ing. Knotekovi a doc. Magdolénovi. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a spoločnostiam Volkswagen Slovakia a Siemens s. r. o. (A. Trstenská)

    • ZŠ: Sadenie stromov
     • ZŠ: Sadenie stromov

      8. 12. 2019

      Hoci je december, podarilo sa nám ešte do mäkkej pôdy nasadiť nové stromy, ktoré sme dostali od firmy Brainway Inc. Vysadili sme 2 hraby a 4 buky. Pomáhali deti z 5. B triedy. Prispeli sme tak k zveľadeniu životného prostredia a veríme, že nás na jar stromčeky potešia. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš
     • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš

      8. 12. 2019

      V predvianočnom čase a v čase Mikuláša všetky tri naše zariadenia oslávili predvianočný čas. V deň Mikuláša k nám zavítal on sám, čert a anjelik. V školskom klube detí sa konala mikulášska diskotéka. Deti si pripravili krásne tanečné vystúpenie. Parlament žiakov školy si zase pripravil červený deň, odmeňovali sa deti, ktoré prišli v červenom. V škôlke na Teplickej deti videli rozprávku o pierku anjela v podaní Mikuláša, anjela a čerta. Po rozprávke deti Mikulášovi zaspievali Mikulášske piesne a predniesli básne. Mikuláš im dal balíčky plné dobrôt. Do najkrajších sviatkov roka ostáva už len pár dní. Deti na MŠ, Letná zdobili vianočné stromčeky, vyrábali adventné vence a všade navôkol sa nesú vianočné koledy. Deti ZŠ sa zúčastnili zdobenia vianočných stromčekov na Primaciálnom námestí. Celá škola žije predvianočným časom. Galéria fotografií.

    • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo
     • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

      5. 12. 2019

      Tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. jubilejného ročníka anglickej olympiády, ktorý každoročne vyhlasuje IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže. Angličtina sa stáva svetovým esperantom a bez nej sa žiaden obyvateľ našej krajiny nezaobíde. Je preto dobré, že si to aj naši žiaci uvedomujú a že sa v relatívne veľkom počte prihlásili na tohtoročnú súťaž. Účasť v olympiáde ich nesporne motivuje zlepšovať sa. My učiteľky angličtiny môžme s potešením konštatovať, že medzi nimi boli aj vynikajúci žiaci. V kategórii 1A (6. - 7. ročník) sa umiestnil Lukáš Prechtl zo 6. B triedy. V kategórii 1B (8. - 9. ročník) uspela na prvom mieste Ema Ponická z 9. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viola Lajčiaková z 9.B triedy a na treťom mieste Hiram Mede z 8.A triedy. Na okresné kolo postupuje z našej školy žiačka Ema Ponická a my veríme, že uspeje. Držíme jej palce. (N. Ondrušková)

    • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov
     • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov

      5. 12. 2019

      V jednu novembrovú stredu zavítalo k prváčikom bábkové divadlo. Detičky si pozreli rozprávku Brumík a včielky. Výchovným cieľom bolo uvedomiť si, ako sú pre nás včielky veľmi dôležité a preto ich musíme chrániť, ako je dôležité starať sa o čistotu životného prostredia. Zároveň sa presvedčili o dôležitosti troch čarovných slovíčok PROSÍM, ĎAKUJEM, PREPÁČ. Po predstavení si zahrali hru O čarovné jabĺčko, v ktorej hádali kladením vhodných pomocných otázok zvieratko. Potom si vyrobili vlastné zvieratko. Jedna skupina včielku a druhá macka. V rámci spätnej väzby detičky z 1. A nakreslili obrázok, čo sa im najviac páčilo. Hlasovaním rozhodli, kto sa stane víťazom. Keďže dve žiačky získali rovnaký počet hlasov, poprosili sme p. zástupkyňu Dudášovú, aby rozhodla, kto sa ním stane. Najviac hlasov získala Ninka Anderovská z 1. A. Na druhom mieste sa umiestnila Vanesska Janíková z 1. A a na treťom

    • MŠ, Teplická: Spievanky
     • MŠ, Teplická: Spievanky

      5. 12. 2019

      V stredu našu MŠ navštívili muzikanti Fidlikanti so svojím hudobným vystúpením spievanky, spievanky. Muzikanti deti oboznámili s niektorými hudobnými nástrojmi (husle, cimbal, píšťalka, ozembuch). Spoločne s Fidlikantami sme si zatancovali a zaspievali veselé ľudové detské pesničky. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a skvelo sme sa zabavili. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Letná: Tenis
     • MŠ, Letná: Tenis

      5. 12. 2019

      Krúžok tenisu sa stal veľmi obľúbený u chlapcov aj dievčat. Deti získavajú pohybové zručnosti v hádzaní a chytaní tenisovej lopty a pracujú s raketou. Odbíjajú na rakete, o zem, o stenu s raketou. Rozvíjajú sa u detí rýchlostné schopnosti a aj zábavnými hrami deti získavajú pozitívny vzťah k tenisu. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 11. 12. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3411969
  • Fotogaléria

   • ZŠ: Sadenie stromov
   • ZŠ s MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš
   • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov
   • ZŠ: Mobilné planetárium
   • MŠ, Teplická: Spievanky
   • MŠ, Teplická: O medovníkovom domčeku
   • MŠ, Letná: Tenis
   • MŠ, Letná: Bratislavské bábkové divadlo
   • MŠ, Letná: Divadlo z klobúka