Navigácia

Partneri

Pondelok 27. 2. 2017

Počet návštev: 1775006

Kalendár

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Deň otvorených dverí

Separujeme umelohmotné fľaše

Zber papiera

Aktivity školy

 • 1. 3. 2017

  Viete, ako triviálne tento mesiac vznikol? Počas komunizmu zistili, že knihy sa po Vianociach málo predávajú a do letnej sezóny bolo ďaleko. Tak si vymysleli to, že marec bude mesiacom knihy. Myslím však, že to bol dobrý nápad. Kniha je život. Či už reálny, či nereálny. Preto sme sa s učiteľským zborom rozhodli osláviť tento mesiac tak, že vždy raz za týždeň počas marca budeme so žiakmi prvú hodinu čítať. Každý žiak si môže priniesť vlastnú knihu – beletriu alebo náučnú. Podmienkou je, aby to bola kniha. Alebo časopis. Každé čítanie sa ráta. Len nie čítanie elektronických textov, ktoré sú veľakrát chybové a majú „odfláknutý“ obsah. Po čítaní bude nasledovať krátka diskusia. Ak si niekto knihu neprinesie, čaká ho náhradná práca. Prosím, podporte našu aktivitu smerujúcu k zvýšeniu záujmu o čítanie. Sčítaný človek nemá problémy s pravopisom, s vyjadrovaním, je tvorivejší a rozhľadenejší. Ak sa aktivita osvedčí, budeme ju realizovať aj mimo mesiaca knihy. Okrem tejto aktivity budeme realizovať aj iné na podporu záujmu detí o čítanie. V prípade záujmu a času, vítame aj rodičov a priateľov školy na hodinách čítania.

 • 17. 2. 2017

  Ešte pred jarnými prázdninami sa žiaci ôsmeho ročníka venovali na hodine Výchovy k umeniu téme Ľudové umenie. Ich úlohou bolo navrhnúť a nakresliť vlastný ľudový kroj a vytvoriť ľudový motív na váze. Všetci to zvládli bez problémov a ich tvorbu si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

 • 14. 2. 2017

  V posledných rokoch k nám na Slovensko zavítal sviatok sv. Valentína. O jeho pôvode vieme málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike, ktorá predstavuje jeho dnešnú komerčnú tvár.

  Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár. Podľa legendy bol svätec najprv pohanským kňazom, ktorý sa obrátil na kresťanskú vieru a napriek zákazu cisára Claudia sobášil páry, za čo ho uväznili. Legenda hovorí, že práve tam sa zoznámil so slepou žalárnikovou dcérou a zázračne jej vrátil zrak. Práve 14. januára 250 nášho letopočtu ho odsúdili na smrť sťatím hlavy. Ešte pred smrťou však žalárnikovej dcére napísal list s podpisom S láskou Tvoj Valentín. Na znak toho si na výročie jeho smrti ľudia po celom svete posielajú "valentínky", drobné darčeky či srdiečka a oslavujú tak sviatok zamilovaných.

 • 14. 2. 2017

  Obe naše materské školy dnes dostali nové taniere a poháre. Záleží nám na tom, aby sa skvalitňovali podmienky nielen v základnej škole, ale aj v materských školách na Letnej a Teplickej ulici. Tešíme sa, že sme pod hlavičkou jednej školy.

 • 10. 2. 2017

  Celý prvý polrok žiaci na divadelnom krúžku pod vedením pani vychovávateľky Margity Banášovej nacvičovali dramatizáciu rozprávky Soľ nad zlato a tento týždeň s ňou zavítali aj pred divákov. Navštívili Materskú školu na Letnej ulici. Deťom sa divadielko veľmi páčilo a všetkých účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. Naši divadelníci však v hraní pokračujú - chystajú sa navštíviť deti v Materskej škole na Teplickej ulici, a tiež ukážu svoj talent spolužiakom v Školskom klube detí.

 • 10. 2. 2017

  Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili vedomostnej súťaže Všetkovedko. Svoje nadobudnuté vedomosti, čítanie s porozumením, logické myslenie a správny úsudok si porovnali so žiakmi 2. – 5. ročníkov základných škôl z celého Slovenska. V našej škole sa do súťaže zapojilo 18 žiakov z 2. a 3. ročníka.

  Všetkovedkom školy sa stali Alexander Hnilica a Viktória Prosňanská.

 • 27. 1. 2017

  Dnes sme boli všetci na divadelnom predstavení v anglickom i slovenskom jazyku. Prvý stupeň si pozrel rozprávku Kocúr v čižmách, ktorá nás pobavila, rozosmiala a spríjemnila nám blížiaci sa záver prvého polroka v škole.

   

 • 25. 1. 2017

  Na hodinách prírodovedy, v rámci tematického celku Technika a technické objavy, pracovali žiaci III.A triedy pod vedením pani učiteľky Zuzany Trojčákovej na viacerých projektoch a pokusoch. Zostrojili napríklad elektrický obvod so svetielkami a rôznymi zvukovými efektmi. Takisto vyrobili viacero funkčných ozubených kolies. Prejavili mimoriadnu aktivitu.

Fotoalbumy