• Poďte k nám!
    • Máme voľné kapacity do I. ročníka. Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov. Neprijímame žiakov do II., IV., V., VIII. a IX. ročníka. Bližšie informácie v časti Prijímanie žiakov.
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5 bude 20. 11. 2019. Prítomní budú iba žiaci 5. A a 5. B.
     • ZŠ: Výročie SNP

      21. 9. 2019

      Naše deviatačky Berenika Hoflack, Monika Reiterová a Terezka Laposová dnes prednesom básní podporili spomienkové posedenie pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa konalo v Dennom centre Zlatý dážď na Račianskej ulici v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Nezabúdame! (K. Čuntalová)

    • MŠ - Letná: Sokoliari
     • MŠ - Letná: Sokoliari

      21. 9. 2019

      Deti v MŠ - Letná navštívili Sokoliari - Falconari a prišli predstaviť dravce žijúce na Slovensku a v Amerike. Deti sa oboznámili s plamienkou driemavou, myšiakom hôrnym, sokolom sťahovavým a mnohými ďalšími. Dozvedeli sa o spôsobe ich života a potrave, ktorou sa živia. Dozvedeli sa o tom, aké nebezpečné môžu byť dravce vyskytujúce sa v blízkosti letiska, kde vyhľadávajú potravu. Na záver si deti mohli dravce pohladkať a odfotiť sa spoločne s nimi. Fotogaléria. (V. Macháčová) Galéria fotografií.

    • ZŠ: OZNAM O PROJEKTE
     • ZŠ: OZNAM O PROJEKTE

      21. 9. 2019

      V našej škole sa implementuje projekt Európskeho sociálneho fondu V základnej škole úspešnejší II - Cesty pomoci žiakom. V rámci projektu máme troch asistentov účiteľa a špeciálnu pedagogičku, ktorí pomáhajú zdravotne znevýhodneným žiakom. Viac v: stiahnuť.

    • MŠ - Letná: Jesenné divadielko
     • MŠ - Letná: Jesenné divadielko

      15. 9. 2019

      Ani materská škola nezaháľala a už v septembri pripravila pre deti literárnu aktivitu. Bábkoherci z divadielka Lienka sa k nám prišli predstaviť s rozprávkou o pyšnej Dorotke, ktorá priblížila deťom príbeh o pyšnej kráľovskej dcére, ktorá si neváži veci ani ľudí a len po príučke v pekle sa jej hodnoty menia. Deti sa oboznámili s pozitívnymi vzormi a spoznávali základné morálne hodnoty. Boli interaktívne vtiahnuté do deja a odpovedali na otázky týkajúce sa obsahu rozprávky. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej
     • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej

      15. 9. 2019

      12. 9. 2019 sa prvý stupeň zúčastnil prezentačnej aktivity detskej tenisovej akadémie, ktorá nesie meno tenisovej majsterky Dominiky Cibulkovej. Samotná športovkyňa bola prítomná a dohliadala na aktivity potenciálnych tenistov. Popri tom sa vďačne fotila s deťmi i vyučujúcimi, nešetrila úsmevmi a motivovala deti k výkonom. Cieľom bolo nájsť nové detské talenty. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Deň autobusovej dopravy
     • ZŠ: Deň autobusovej dopravy

      15. 9. 2019

      Naši deviataci z A triedy sa zúčastnili exkurzie o autobusovej doprave. Prezreli si autobusy či už staré, alebo nové. Vyskúšali podať prvú pomoc, chôdzu pomocou vodítka, ktoré používajú nevidiaci. Videli aj vodiacich psov. Nakoniec si zaskákali na nafukovacom autobuse. Získali mnoho nových a užitočných informácií. (M. Reiterová). Fotogaléria.

     • Poďakovanie

      13. 9. 2019

      Srdečne ďakujeme Únii žien Slovenska za darovanie kancelárskeho papiera. Využijeme ho na účely súvisiace so žiakmi. Ušetrené prostriedky použujeme takisto v prospech detí.

     • OZNAM: ZBER PAPIERA ZŠ

      13. 9. 2019

      Týmto dňom spúšťame celoročnú súťaž v zbere papiera. Ocenené budú prvé tri triedy. Prosím, nebaľte papiere do kartónov. A zväzujte ich do celku. Potom ich podľa tried umiesnite v zelenom regáli. Vždy ich označte na vrchu označením triedy. Nie označením mena, nehráme individuálne, ale kolektívne. Minulý rok sme vyzbierali 2116 kg!!!

    • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE
     • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE

      22. 7. 2019

      Aj cez leto sme sa pustili do rekonštrukcií časti školy. Ide najmä o európsky projekt na zriadenie dvoch odborných učební - jazykovej a prírodovednej - v spolupráci s mestskou časťou. Ďalej sa budú maľovať 2 triedy, vymaľuje sa chodba do telocvične, zriadia sa nové miestnosti na archív, zrekonštruuje sa sklad učebníc, kde bude aj malá učebňa pre výučbu žiakov s poruchami učenia, upravia sa žiacke toalety. Postupne vám tu budeme zverejňovať fotografie priebehu. Veríme, že v septembri prídete do opäť kvalitnejšie vybavenej a vyzerajúcej školy. Fotogaléria. (J. Papuga)

    • MŠ - Letná: Biofarma
     • MŠ - Letná: Biofarma

      22. 7. 2019

      Všetky deti MŠ sa zúčastnili koncoročného výletu v areáli Biofarma, ktorý je stvorený pre malé deti a možno tu vidieť skoro všetky domáce zvieratká. Hospodársky dvor so salašom nám ponúkol náučný botanický chodník v spojení s príjemným oddychom. Viac v Galérii fotografií. (V. Macháčová)

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 21. 9. 2019
  • Fotogaléria

   • MŠ - LETNÁ: Sokoliari
   • MŠ: Septembrové divadielko
   • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej - prezentácia
   • ZŠ: Deviataci na dni dopravy
   • ZŠ: LETNÁ REKONŠTRUKCIA ŠKOLY
   • MŠ - Letná: Biofarma
   • ZŠ: Výlet loďou
   • ZŠ: Športový deň
   • MŠ - Teplická: Blaváčik
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3234877