• Poďte k nám!
    • Máme voľné kapacity do I. ročníka. Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov. Neprijímame žiakov do II., IV., V., VIII. a IX. ročníka. Bližšie informácie v časti Prijímanie žiakov.
     • OZNAM: Rodičovské stretnutie v ZŠ a stretnutie s vedením ZŠ

      5. 9. 2019

      Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, žiaci, priatelia školy,

      dňa 18. 9. 2019 (streda) bude prvé informačné stretnutie rodičov s triednymi učiteľmi v čase od 17.00 v kmeňových triedach. Súčasťou rodičovského stretnutia bude voľba nového člena Rady školy za rodičov, keďže pôvodný člen odhlásil svoje dieťa zo školy, čím mu zanikol mandát. Prosím záujemcov o pôsobenie v Rade školy, aby sa hlásili na info@zsriazanska.sk.

    • MŠ - Letná: Jesenné divadielko
     • MŠ - Letná: Jesenné divadielko

      15. 9. 2019

      Ani materská škola nezaháľala a už v septembri pripravila pre deti literárnu aktivitu. Bábkoherci z divadielka Lienka sa k nám prišli predstaviť s rozprávkou o pyšnej Dorotke, ktorá priblížila deťom príbeh o pyšnej kráľovskej dcére, ktorá si neváži veci ani ľudí a len po príučke v pekle sa jej hodnoty menia. Deti sa oboznámili s pozitívnymi vzormi a spoznávali základné morálne hodnoty. Boli interaktívne vtiahnuté do deja a odpovedali na otázky týkajúce sa obsahu rozprávky. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej
     • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej

      15. 9. 2019

      12. 9. 2019 sa prvý stupeň zúčastnil prezentačnej aktivity detskej tenisovej akadémie, ktorá nesie meno tenisovej majsterky Dominiky Cibulkovej. Samotná športovkyňa bola prítomná a dohliadala na aktivity potenciálnych tenistov. Popri tom sa vďačne fotila s deťmi i vyučujúcimi, nešetrila úsmevmi a motivovala deti k výkonom. Cieľom bolo nájsť nové detské talenty. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Deň autobusovej dopravy
     • ZŠ: Deň autobusovej dopravy

      15. 9. 2019

      Naši deviataci z A triedy sa zúčastnili exkurzie o autobusovej doprave. Prezreli si autobusy či už staré, alebo nové. Vyskúšali podať prvú pomoc, chôdzu pomocou vodítka, ktoré používajú nevidiaci. Videli aj vodiacich psov. Nakoniec si zaskákali na nafukovacom autobuse. Získali mnoho nových a užitočných informácií. (M. Reiterová). Fotogaléria.

     • Poďakovanie

      13. 9. 2019

      Srdečne ďakujeme Únii žien Slovenska za darovanie kancelárskeho papiera. Využijeme ho na účely súvisiace so žiakmi. Ušetrené prostriedky použujeme takisto v prospech detí.

     • OZNAM: ZBER PAPIERA ZŠ

      13. 9. 2019

      Týmto dňom spúšťame celoročnú súťaž v zbere papiera. Ocenené budú prvé tri triedy. Prosím, nebaľte papiere do kartónov. A zväzujte ich do celku. Potom ich podľa tried umiesnite v zelenom regáli. Vždy ich označte na vrchu označením triedy. Nie označením mena, nehráme individuálne, ale kolektívne. Minulý rok sme vyzbierali 2116 kg!!!

     • ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 SA ZAČÍNA!

      1. 9. 2019

      Žiaci, hľadajte zmysel života. Ak ho nájdete, nedajte si ho vziať, bojujte zaň. Nezabudnite, že máločo sa dá vykonávať bez vedomostí. Nešetrite otázkami, no buďte opatrní, aké odpovede dostávate. Nezabudnite, že žijete v kolónii, nie v izolácii. Robte dobro. Zlo má neisté smery a konce.

      Kolegovia, vzdelanie je len jednou z ciest. Pomáhajme žiakom hľadať aj iné. Nehľadajme problémy v žiakoch, aj oni sú produktom doby. Viďme v nich predovšetkým ľudí, ktorých budeme potrebovať. Hľadanie zla v nich je preskočením pedagogiky. Problémy poznáme, búrajme ich skutkami.

    • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE
     • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE

      22. 7. 2019

      Aj cez leto sme sa pustili do rekonštrukcií časti školy. Ide najmä o európsky projekt na zriadenie dvoch odborných učební - jazykovej a prírodovednej - v spolupráci s mestskou časťou. Ďalej sa budú maľovať 2 triedy, vymaľuje sa chodba do telocvične, zriadia sa nové miestnosti na archív, zrekonštruuje sa sklad učebníc, kde bude aj malá učebňa pre výučbu žiakov s poruchami učenia, upravia sa žiacke toalety. Postupne vám tu budeme zverejňovať fotografie priebehu. Veríme, že v septembri prídete do opäť kvalitnejšie vybavenej a vyzerajúcej školy. Fotogaléria. (J. Papuga)

    • MŠ - Letná: Biofarma
     • MŠ - Letná: Biofarma

      22. 7. 2019

      Všetky deti MŠ sa zúčastnili koncoročného výletu v areáli Biofarma, ktorý je stvorený pre malé deti a možno tu vidieť skoro všetky domáce zvieratká. Hospodársky dvor so salašom nám ponúkol náučný botanický chodník v spojení s príjemným oddychom. Viac v Galérii fotografií. (V. Macháčová)

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 16. 9. 2019
  • Fotogaléria

   • MŠ: Septembrové divadielko
   • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej - prezentácia
   • ZŠ: Deviataci na dni dopravy
   • ZŠ: LETNÁ REKONŠTRUKCIA ŠKOLY
   • MŠ - Letná: Biofarma
   • ZŠ: Výlet loďou
   • ZŠ: Športový deň
   • MŠ - Teplická: Blaváčik
   • MŠ - Letná: Rozlúčka so školským rokom
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3221722