• Poďte k nám!
    • Máme voľné kapacity do I. ročníka. Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov, voľné kapacity máme v: III., V., VII. a IX. ročníku. Bližšie informácie o prijímaní žiakov nájdete v časti Prijímanie žiakov.
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5 bude 20. 11. 2019. Prítomní budú iba žiaci 5. A a 5. B.
    • LINKA DETSKEJ ISTOTY:

     116 111

     Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať?HĽADÁŠ POROZUMENIE PRE SEBA ALEBO SVOJHO PRIATEĽA, PRIATEĽKU?Linka 116 111 je tu aj pre teba a môžeš sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

     BEZPLATNE.ANONYMNE. NONSTOP.
    • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 2 ods. 6 v znení neskorších predpisov prerušuje prevádzku pracovísk MŠ, Letná a Teplická od 23. 12. 2019 – do 6. 1. 2020. Prevádzka obnovená 7. 1. 2020.
    • ZŠ: November 1989 a my
     • ZŠ: November 1989 a my

      23. 11. 2019

      Slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže November 89 a MY sa dňa 15. 11. 2019 v Primaciálnom paláci zúčastnili naše deviatačky, ktoré sa do súťaže zapojili, konkrétne Ema Ponická, Veronika Štócová, Lucia Vargová, Viola Lajčiaková, Bérénice Hoflack, Ivana Hrivnáková, Viktória Grivalská. Celým programom sa niesla myšlienka pripomenutia si významnej udalosti našich dejín, ktorou bola Nežná revolúcia z roku 1989. Po vyhodnotení výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách nasledovala krátka recepcia. Potom sme sa zúčastnili diskusie s priamymi účastníkmi a iniciátormi tejto udalosti. Je dôležité pripomínať si významné udalosti z našich dejín. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Bibliotéka 2019
     • ZŠ: Bibliotéka 2019

      23. 11. 2019

      Knižný veľtrh v Inchebe navštívilo aj tento rok mnoho detí i dospelých.Nechýbali medzi nimi ani žiaci lX.B triedy z našej školy. Po roku si opäť naplno vychutnali tú pravú, nefalšovanú vôňu kníh a všetkého, čo k tomu neodmysliteľne patrí. Niektorí opúšťali veľtrh s batohom plným obľúbených kníh či iných zaujímavých vecí, ktoré môžu poslúžiť ako vhodný darček pod vianočný stromček. (D. Šesták)

    • MŠ, Letná: Gymnastika
     • MŠ, Letná: Gymnastika

      23. 11. 2019

      Cvičenia našich detí sú zamerané na rýchlosť, obratnosť, rytmiku, základné gymnastické prvky, atletiku, odstránenie svalovej disbalancie, zdravý pohybový rozvoj. Je to ideálny základ k neskorším možnostiam špecializácie na vybraný šport, kde už dieťa príde pohybovo pripravené, koordinované a hlavne s pozitívnym vzťahom k pravidelnej aktivite. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú
     • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú

      23. 11. 2019

      Divadielko Dúha prišlo do našej materskej školy s predstavením Myšky sa hrajú. Hra o starom myšiakovi Filoménovi bola komediálna a interaktívna. Zapájala deti do zaujímavých činností myšiek. Poukazovala na dôležitosť, dochvíľnosť a plnenie svojich povinností. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

     • OZNAM: ZÁMER PRENÁJMU ZŠ

      22. 11. 2019

      Mestská časť Bratislava–Nové Mesto zverejňuje ZÁMER Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave PRENAJAŤ časť priestorov. Bližšie informácie v prílohe: stiahnuť.


     • OZNAM - ZŠ: Rodičovský poplatok

      20. 11. 2019

      Vážení rodičia,

      dňa 23. 10. 2019 bola na zasadnutí rady rodičov jednohlasne schválená výška rodičovského príspevku základnej škole v školskom roku 2019/2020 vo výške 40 eur/žiak + 10 eur za každého ďalšieho súrodenca. Príspevok, ktorý uhrádzate, slúži Vašim deťom. Rada rodičov z nazbieraných peňazí zakupuje alternatívne a cudzojazyčné učebnice, šatníkové skrinky pre žiakov školy, obnovuje niektoré triedy, zakupuje pomôcky na vyučovanie a multimediálnu techniku, uhrádza žiakom vybrané aktivity. Rada rodičov pomohla aj pri rekonštrukcii toaliet a je pripravená pomôcť s rekonštrukciou telocvične. Dieťa každého rodiča, ktorý prispeje, dostane vecný darček. RR sa rozhodla a zároveň odsúhlasila 200-eurový príspevok na aktivity každej triedy (návšteva kina, divadla, múzea, resp. iných výletov atď.), čím chce pomáhať zážitkovému vyučovaniu. RR ďakuje za vaše príspevky a veľmi si váži, že máte c

    • ZŠ: Pomoc susedom
     • ZŠ: Pomoc susedom

      17. 11. 2019

      Žiaci 8. A triedy pomohli obyvateľom sídliska pri našej škole vysadiť sadeničky v rámci realizácie participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto. Záleží nám na tom, aby aj okolie školy vyzeralo pekne a zazelenalo sa. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Virtuálna realita
     • ZŠ: Virtuálna realita

      17. 11. 2019

      Nadviazali sme kontakt so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá virtuálnou realitou. Je to oblasť, ktorá ma v modernom vyučovaní veľký potenciál. Žiakom ju prišiel predviesť pracovník VRCLUB-u. Času veľa nebolo, ale aj žiaci pochopili možnosti tejto technológie. Naša spolupráca bude pokračovať naďalej. Popri tom môžu žiaci navštevovať krúžok virtuálnej reality. Viac info: https://www.vrclub.sk/. Galéria fotografií. (J. Papuga)

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 5. 12. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3400109
  • Fotogaléria

   • ZŠ: November 1989 a my
   • MŠ, Letná: Nácvik poplachu
   • MŠ, Letná: Gymnastika
   • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú
   • ZŠ: Pomoc susedom
   • ZŠ: Virtuálna realita
   • ZŠ: Robili sme charitu
   • ZŠ: Policajná prevencia
   • ZŠ: Duálne vzdelávanie