• Poďte k nám!
    • Máme voľné kapacity do I. ročníka. Prijímame žiakov aj do vyšších ročníkov, voľné kapacity máme v: III., V., VII. a IX. ročníku. Bližšie informácie o prijímaní žiakov nájdete v časti Prijímanie žiakov.
    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
    • Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5 bude 20. 11. 2019. Prítomní budú iba žiaci 5. A a 5. B.
    • LINKA DETSKEJ ISTOTY:

     116 111

     Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať?HĽADÁŠ POROZUMENIE PRE SEBA ALEBO SVOJHO PRIATEĽA, PRIATEĽKU?Linka 116 111 je tu aj pre teba a môžeš sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

     BEZPLATNE.ANONYMNE. NONSTOP.
    • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole § 2 ods. 6 v znení neskorších predpisov prerušuje prevádzku pracovísk MŠ, Letná a Teplická od 23. 12. 2019 – do 6. 1. 2020. Prevádzka obnovená 7. 1. 2020.
    • ZŠ: Pomoc susedom
     • ZŠ: Pomoc susedom

      17. 11. 2019

      Žiaci 8. A triedy pomohli obyvateľom sídliska pri našej škole vysadiť sadeničky v rámci realizácie participatívneho rozpočtu Bratislava-Nové Mesto. Záleží nám na tom, aby aj okolie školy vyzeralo pekne a zazelenalo sa. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Virtuálna realita
     • ZŠ: Virtuálna realita

      17. 11. 2019

      Nadviazali sme kontakt so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá virtuálnou realitou. Je to oblasť, ktorá ma v modernom vyučovaní veľký potenciál. Žiakom ju prišiel predviesť pracovník VRCLUB-u. Času veľa nebolo, ale aj žiaci pochopili možnosti tejto technológie. Naša spolupráca bude pokračovať naďalej. Popri tom môžu žiaci navštevovať krúžok virtuálnej reality. Viac info: https://www.vrclub.sk/. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Robíme charitu
     • ZŠ: Robíme charitu

      17. 11. 2019

      Dňa 14. 11. 2019 sa konal deň charity - Hodina deťom. Naši čoskoro už občania z 9. A triedy si po prvý raz vyskúšali zbieranie peňazí na detský fond. Bola to vzácna skúsenosť a najmä uvedomenie si toho, že treba pomáhať. Vyzbierali 103,83 eur. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Policajná prevencia
     • ZŠ: Policajná prevencia

      17. 11. 2019

      Na druhom stupni rozprávala pani policajtka hlavne o alkohole. K ďalším témam sa ani nestihla dostať, pretože už pri prvej téme sa žiaci aktívne zapájali do diskusie a pýtali sa otázky, na ktoré ich zaujímala odpoveď. Pani policajtka ich pochválila za ich vopred pripravené referáty na tému: drogy, alkohol, obchod s ľuďmi, kyberšikana. Dnes nám bolo naozaj všetkým ľúto, že hodina má iba 45 minút a veríme, že nás pani policajtka navštívi aj v budúcnosti, aby sme s ňou mohli prebrať aj iné dôležité témy. Galéria fotografií. (T. Kindji)

    • ZŠ: Duálne vzdelávanie
     • ZŠ: Duálne vzdelávanie

      17. 11. 2019

      Dnes mala trieda IX. A prezentáciu duálneho vzdelávania. Žiaci sa dozvedeli o systéme odborného vzdelávania, o tom, ako sa dá vstúpiť do duálneho vzdelávania krok po kroku. Spoznali výhody takéhoto vzdelávania. Vďaka duálnemu vzdelávaniu získavajú reálne skúsenosti už počas štúdia na strednej škole. Jednou z ďalších výhod je aj finančné zabezpečenie žiaka, a to vo forme podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu. Prednášateľ im tiež odprezentoval, ktoré veľké firmy sú súčasťou duálneho vzdelávania a vyvrátil niektoré mýty, ktoré o duálnom vzdelávaní kolujú medzi ľuďmi. Nebola to len obyčajná prednáška, práve naopak. Žiaci súťažili, pozreli si krátke video, riešili úlohy v pracovnom liste. Interaktívnu prednášku ohodnotili ako užitočnú. Galéria fotografií. (T. Kindji)

    • MŠ, Teplická: O škaredom káčatku
     • MŠ, Teplická: O škaredom káčatku

      17. 11. 2019

      V stredu 6. 11. nás navštívilo divadlo Oskar. Herci nám zahrali známu rozprávku H. Ch. Andersena o škaredom káčatku z ktorého sa jedného dňa stala krásna labuť. Čerstvo vyliahnuté káčatko nikto nechcel lebo bolo iné ako ostatné, a tak odišlo z domu. Cestou sa stretlo z rôznymi zvieratkami ktoré znázorňovali niektoré ľudské vlastnosti. Predstavenie bolo hravé, humorné a plné krásnych pesničiek, čo sa deťom veľmi páčilo. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • ZMOBILIZUJME SA V HRE O 5000 EUR NA POČÍTAČE
     • ZMOBILIZUJME SA V HRE O 5000 EUR NA POČÍTAČE

      6. 10. 2019

      POZOR, POZOR, POZOR!!!

      Ľudia, zmobilizujeme sa? Ide o súťaž na nový level, kde môžeme dostať 5000 eur na nákup novej výpočtovej techniky, čo by sa nám zišlo. SMS spoplatnili 10 centami. Dá sa posielať jedna denne. A školy sú rozdelené podľa veľkosti. Okrem toho, možno vyhrať individuálne ceny. Organizuje to firma školská technika - myslím, že sa snažia, aby to bolo spravodlivé. Takže teraz je na nás, či sa zmobilizujeme a investujeme zopár centov do školy, na počítače na kvalitnú informatiku. HLASUJE SA DO 30. 11., takže je dosť času. Ukážme, že sa vieme spojiť pre dobrú vec. Poproste celé Vaše okolie, aby pomohlo, sami to nezvládneme.

    • ZŠ: Workshop Rozhodovanie
     • ZŠ: Workshop Rozhodovanie

      9. 11. 2019

      Deviataci sa zúčastnili workshopu z názvom rozhodovanie, ktoré pre nich pripravilo občianske združenie Post Bellum. Lektori počas workshopu Rozhodovanie formou zážitku otvárali tému domova, nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. Účastníci a účastníčky prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry tridsiatych rokov 20. storočia, ktorá vyvrcholila II. svetovou vojnou. Cez príbeh mladého dievčaťa uskutočňovali rozhodovanie, ktoré mohlo výrazne zmeniť život človeka vtedajšej doby. Hlavným cieľom workshopu bolo netradičnou zážitkovou formou zoznámiť žiakov a žiačky s historickými reáliami, ľudskoprávnymi témami a viesť ich tak k tolerancii, porozumeniu a uvedomovaniu si národnej pamäti. „Čakala som od workshopu viac rozhodovania. Ale keď sa začal, bol viac o histórii. Na začiatku to nebolo až také zaujímavé, no postupne sa to omnoho viac zlepšilo. Napríklad keď sme pracovali v skupi

    • ZŠ: Strašidelná noc
     • ZŠ: Strašidelná noc

      9. 11. 2019

      Z pondelka 28. 10. na utorok 29. 10. sa žiaci pod vedením Parlamentu žiakov školy rozhodli prežiť strašidelnú noc v škole. Bol pre nich pripravený program v podobe hier, pozerania filmu, hrania spoločenských hier alebo sa účastníci mohli len tak rozprávať. Každý si mohol pochutnať aj na pizzi, ktorú sme dostali od školy. Po skončení programu si všetci išli ľahnúť a snažili sa zaspať. A aby bolo toho strašidelného nebolo málo, žiaci boli zobudení a zažili strašidelnú noc. Naši deviataci si pripravili úlohy, ktoré museli skupinky žiakov vyriešiť. No nebolo to také ľahké, pretože ich pri tom strašili v maskách. Smialo sa, ale aj kričalo. Všetci sme si túto akciu užili a ďakujeme všetkým učiteľom, že do toho išli s nami. Naším strašením sme v žiadnom prípade nechceli zneuctiť pamiatku zosnulých, na ktorých s láskou spomíname denne. (M. Reiterová, žiačka a členka Parlamentu) Galéria fotograf

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 18. 11. 2019
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3358453
  • Fotogaléria

   • ZŠ: Pomoc susedom
   • ZŠ: Virtuálna realita
   • ZŠ: Robili sme charitu
   • ZŠ: Policajná prevencia
   • ZŠ: Duálne vzdelávanie
   • MŠ, Teplická: O škaredom káčatku
   • ZŠ: Workshop Rozhodovanie
   • ZŠ: Testovanie telesnej a športovej výchovy
   • ZŠ: Strašidelná noc v škole