• Rada rodičov ZŠ

    • Henrich Matuška, zástupca III. A triedy, predseda Rady rodičov

     Milan Smutko, zástupca VII. A triedy, podpredseda Rady rodičov

      

     Eva Kapustová, zástupkyňa I. A triedy

     Andrea Čutková, zástupkyňa I. B triedy

     Jozef Rechtorík, zástupca II. A triedy

     Michal Lupták, zástupca II. B triedy

     Vladimíra Kordošová, zástupkyňa III. B triedy

     Ema Trizmová, zástupkyňa IV. A triedy

     Katarína Zajačiková, zástupkyňa IV. B triedy

     Barbora Reháková, zástupkyňa V. A triedy, členka Rady školy

     Tomáš Tokoš, zástupca V. B triedy

     Zuzana Vargová, zástupkyňa VI. A triedy

     Jana Dózová, zástupkyňa VII. B triedy

     Stanislava Barančíková, zástupkyňa VIII. A triedy, členka Rady školy

     Bc. Terézia Straková, zástupkyňa VIII. B triedy

     Andrea Fašungová, zástupkyňa IX. A triedy

      

     Webová stránka Rady rodičov: http://www.radarodicov.sk/

      

     Vážení rodičia,

     dňa 23.9.2021 bolo na 6. plenárnej schôdzi Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 schválené, že výška príspevku pre školský rok 2021/2022 sa nezvyšuje.

     Prosíme teda o úhradu príspevku vo výške 40,- € / žiak a 10,- € / súrodenec v termíne do 30.11.2021 na číslo účtu: SK71 3100 0000 0040 9002 6308 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa + triedu).

     V mimoriadnych prípadoch je možné najneskôr do 31.12.2021 vykonať úhradu formou splátok.

     Príspevok bude slúžiť pre všetky naše deti.

     Ďakujeme za všetky Vaše príspevky a veľmi si vážime, že podporujete deti a školu.

     Rada rodičov - Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75

      

     Rodicovsky_prispevok_-_predpis_2021-2022(1).pdf