• Rada rodičov ZŠ

    • Henrich Matuška, zástupca IV. A triedy, predseda Rady rodičov

     Daniel Ščibrany, zástupca I.A triedy, podpredseda Rady rodičov

      

     Zuzana Samardžiová, zástupkyňa I.A triedy

     Eva Kapustová, zástupkyňa II. A triedy

     Andrea Čutková, zástupkyňa II. B triedy

     Jozef Rechtorík, zástupca III. A triedy

     Michal Lupták, zástupca III. B triedy

     Ema Trizmová, zástupkyňa IV. A triedy

     Jana Masariková, zástupkyňa IV. B triedy

     Blanka Hudečková, zástupkyňa V. A triedy

     Marcela Mihalovičová, zástupca V. B triedy

     Barbora Reháková, zástupkyňa VI. A triedy, členka Rady školy

     Tomáš Tokoš, zástupca VI.B triedy

     Zuzana Vargová, zástupkyňa 7.A triedy

     Andrea Balšanová, zástupkyňa VIII.A triedy

     Jana Dózová, zástupkyňa VIII.B triedy

     Stanislava Barančíková, zástupkyňa IX. A triedy, členka Rady školy

     Bc. Terézia Straková, zástupkyňa IX. B triedy

      

      

     Webová stránka Rady rodičov: http://www.radarodicov.sk/

      

     Vážení rodičia,

     dňa 6.10.2022 bolo na 7. plenárnej schôdzi Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 schválené, že výška príspevku pre školský rok 2022/2023 sa nezvyšuje.

     Prosíme teda o úhradu príspevku vo výške 40,- € / žiak a 10,- € / súrodenec v termíne do 30.11.2022 na číslo účtu: SK71 3100 0000 0040 9002 6308 (do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa + triedu).

     V mimoriadnych prípadoch je možné najneskôr do 31.12.2022 vykonať úhradu formou splátok.

     Príspevok bude slúžiť pre všetky naše deti.

     Ďakujeme za všetky Vaše príspevky a veľmi si vážime, že podporujete deti a školu.

     Rada rodičov - Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75