• Rada rodičov ZŠ

    • Bc. Terézia Straková, zástupkyňa 6. B triedy, predsedníčka Rady rodičov

     Paulína Mede, zástupkyňa VIII. A triedy, podpredsedníčka Rady rodičov

     Henrich Matuška, zástupca I. A triedy

     Vladimíra Kordošová, zástupkyňa I. B triedy

     Jozef Ševcech, zástupca II. A triedy

     Katarína Zajačiková, zástupkyňa II. B triedy

     Barbora Reháková, zástupkyňa III. A triedy, členka Rady školy

     Tomáš Tokoš, zástupca III. B triedy

     Zuzana Vargová, zástupkyňa IV. A triedy

     Milan Smutko, zástupca V. A triedy

     Zuzana Jánošíková, zástupkyňa V. B triedy

     Stanislava Barančíková, zástupkyňa VI. A triedy, členka Rady školy

     Mgr. Ľuboš Veselý, zástupca VII. A triedy

     Petra Štócová, zástupkyňa IX. A triedy

     Pavlína Lajčiaková, zástupkyňa IX. B triedy 

      

     Webová stránka Rady rodičov: http://rrr.iaps.sk

     Rodičovský príspevok: 40 eur/školský rok 

     Prehľad darov z rodičovských príspevkov a 2 % nájdete v časti Dary a 2 %

      

     OZNAMY

     Vážení rodičia,

     dňa 23. 10. 2019 bola na zasadnutí rady rodičov jednohlasne schválená výška rodičovského príspevku základnej škole v školskom roku 2019/2020 vo výške 40 eur/žiak + 10 eur za každého ďalšieho súrodenca. Príspevok, ktorý uhrádzate, slúži Vašim deťom. Rada rodičov z nazbieraných peňazí zakupuje alternatívne a cudzojazyčné učebnice, šatníkové skrinky pre žiakov školy, obnovuje niektoré triedy, zakupuje pomôcky na vyučovanie a multimediálnu techniku, uhrádza žiakom vybrané aktivity. Rada rodičov pomohla aj pri rekonštrukcii toaliet a je pripravená pomôcť s rekonštrukciou telocvične. Dieťa každého rodiča, ktorý prispeje, dostane vecný darček. RR sa rozhodla a zároveň odsúhlasila 200-eurový príspevok na aktivity každej triedy (návšteva kina, divadla, múzea, resp. iných výletov atď.), čím chce pomáhať zážitkovému vyučovaniu. RR ďakuje za vaše príspevky a veľmi si váži, že máte chuť a možnosť podporiť školu a vaše dieťa. Vyzbieraná suma bude zverejnená aj na EduPage, na ktorej sa dozviete aj o využití Vašich príspevkov. Výšku príspevku môžete uhradiť do 30. 1. 2020 šekom (od triednych učiteľov), prevodným príkazom, prostredníctvom QR kódu. V prípade, že Vám vaša finančná situácia neumožňuje zaplatiť uvedenú sumu naraz, je možné ju rozdeliť do troch splátok (v tomto prípade vás prosíme o upovedomenie prislúchajúceho triedneho učiteľa). Platbu je nutné uhradiť na číslo účtu SK71 3100 0000 0040 9002 6308. Do poznámky prosím uveďte meno a triedu žiaka. Pokiaľ by mal niekto záujem prispieť vyššou sumou, budeme sa tomu tešiť a bude plne využitá v prospech triedy, ktorú vaše dieťa navštevuje. Touto cestou by sme zároveň chceli poďakovať za každý jeden príspevok.

                                                                                                                                      Vaša Rada školy

     Informácie o zakúpených veciach nájdete na: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTA%3D

     Informácie o Rade rodičov nájdete na: https://zsriazanska.edupage.org/a/rada-rodicov