• Rada rodičov ZŠ

    • Henrich Matuška, zástupca II. A triedy, predseda Rady rodičov

     Mgr. Ľuboš Veselý, zástupca VIII. A triedy, podpredseda Rady rodičov, člen Rady školy

     Jozef Rechtorík, zástupca I. A triedy

     Michal Lupták, zástupca I. B triedy

     Vladimíra Kordošová, zástupkyňa II. B triedy

     Blanka Hudečková, zástupkyňa III. A triedy

     Katarína Zajačiková, zástupkyňa III. B triedy

     Barbora Reháková, zástupkyňa IV. A triedy, členka Rady školy

     Tomáš Tokoš, zástupca IV. B triedy

     Zuzana Vargová, zástupkyňa V. A triedy

     Milan Smutko, zástupca VI. A triedy

     Jana Dózová, zástupkyňa VI. B triedy

     Stanislava Barančíková, zástupkyňa VII. A triedy, členka Rady školy

     Bc. Terézia Straková, zástupkyňa VII. B triedy

     Paulína Mede, zástupkyňa IX. A triedy

      

     Webová stránka Rady rodičov: http://www.radarodicov.sk

     Rodičovský príspevok: 40 eur/školský rok 

      

     OZNAMY

     Vážení rodičia,

     dňa 17. 9. 2020 bola na zasadnutí rady rodičov jednohlasne schválená výška rodičovského príspevku základnej škole v školskom roku 2020/2021 vo výške 40 eur/žiak + 10 eur za každého ďalšieho súrodenca. Príspevok, ktorý uhrádzate, slúži Vašim deťom. Rada rodičov z nazbieraných peňazí zakupuje alternatívne a cudzojazyčné učebnice, šatníkové skrinky pre žiakov školy, obnovuje niektoré triedy, zakupuje pomôcky na vyučovanie a multimediálnu techniku, uhrádza žiakom vybrané aktivity. Rada rodičov pomohla aj pri rekonštrukcii toaliet a je pripravená pomôcť s rekonštrukciou telocvične. RR ďakuje za vaše príspevky a veľmi si váži, že máte chuť a možnosť podporiť školu a vaše dieťa. Vyzbieraná suma bude zverejnená aj na EduPage, na ktorej sa dozviete aj o využití Vašich príspevkov. Výšku príspevku môžete uhradiť do 30. 10. 2020 prevodným príkazom, prostredníctvom QR kódu. V prípade, že Vám vaša finančná situácia neumožňuje zaplatiť uvedenú sumu naraz, je možné ju rozdeliť do troch splátok do 31. 12. 2020 (v tomto prípade vás prosíme o upovedomenie prislúchajúceho triedneho učiteľa). Platbu je nutné uhradiť na číslo účtu SK71 3100 0000 0040 9002 6308. Do poznámky prosím uveďte meno a triedu žiaka. Pokiaľ by mal niekto záujem prispieť vyššou sumou, budeme sa tomu tešiť a bude plne využitá v prospech triedy, ktorú vaše dieťa navštevuje. Touto cestou by sme zároveň chceli poďakovať za každý jeden príspevok.

                                                                                                                                      Vaša Rada školy

      

     Rodicovsky_prispevok_-_predpis_2020-2021.pdf