• Prenájmy

    • Ponúkame vám prenájom v našej škole. V prípade záujmu o prenájom kontaktujte vedenie školy. Prenájmy sa uzatvárajú na školský rok od septembra. Ak si chcete včas zabezpečiť prenájom, je potrebné rezervovať si ich už v máji/júni. 

     Cenník:

     Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v súlade so Zásadami prenajímania stavieb, nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou určuje od školského roka 2019/20 výšku prenájmu majetku v závislosti od prevádzkových nákladov:

      

     Predmet nájmu

     Výška nájmu

     Telocvičňa

     20 €/hod.

     Športový areál

     12 €/hod. 

     Chodba s divadielkom

     16 €/hod. 

     Chodba

     8 €/hod.

     Trieda

     10 €/hod. 

     Odborná učebňa

     12 €/hod. 

     Konferenčná učebňa

     16 €/hod. 

     Jedáleň

     18 €/hod. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V prípade, že sú účastníkom aktivity, ktorá sa koná počas prenájmu, žiaci našej školy (v 90 %), poskytuje sa zľava 50 % na hodinu. Zľavu môžeme poskytnúť aj prenájmom počas nedele.