• História

    •  

     Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 je Mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

     Slávnostné otvorenie základnej školy sa konalo dňa 1. septembra 1961. Škola pozostávala z 30 tried v dôsledku čoho sa vyučovalo v dvoch smenách. V každej triede bolo zhruba tridsať žiakov. V čase otvorenia školy sa sídlisko volalo Hostinského sídlisko podľa štúrovca Petra Kellnera-Hostinského (1823 - 1873). Od začiatku sa budoval školský areál, ktorý mal slúžiť nielen škole, ale aj občanom sídliska. Jeho súčasťou je aj veľká telocvičňa či ihrisko na plážový volejbal. Uvažovalo sa aj o vybudovaní plavárni.   

     Prvým riaditeľom školy sa stal Michal Lichvár, ktorý v tejto funkcii zotrval do roku 1965. V jeho započatom diele pokračovali ďalší riaditelia: Otomar Veselý, Božena Grgulová, Edita Ziegelhöfferová, Marta Pellerová, Michal Ulmann, Emília Pošvancová. Odo dňa 14. novembra 2016 riadi školu Ján Papuga.

     Súčasťou školy je školská jedáleň, materské školy na Letnej a Teplickej ulici. V budove školy sídli aj známy športový klub mestskej časti Školak. 

     Riazanská ulica je pomenovaná podľa Riazane, hlavného mesta Riazanskej oblasti v Rusku v Centrálnom federálnom okruhu.

                                              

                                                                        Budova základnej školy       

                                                                                                                                                                        

                                                                      Hostinského sídlisko