• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

   

  vyplnením tejto prihlášky žiadate o prijatie svojho dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici 75 v Bratislave.

   

  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail s vygenerovaným číslom. 

  Vytlačenú prihlášku si prineste na zápis Vášho dieťaťa.

   

  V prípade problémov s elektronickou prihláškou píšte na: info@zsriazanska.sk. 

   

  Bližšie informácie o prijímaní žiakov do 1. ročníka ZŠ nájdete: tu

   

  Upozornenie: Prihlášky vypĺňajte, prosím, s diakritikou!

  Na prezenčný zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov (k nahliadnutiu).

  Povinné údaje sú v súlade s formulárom podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR), Nepovinné údaje tvoria prílohu k danej prihláške.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

       


  Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. 

  Tešíme sa na Vaše dieťa.