Prihláška na štúdium na našej škole

Vyplnením tejto prihlášky žiadam o prijatie svojho dieťaťa do zvoleného zariadenia Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ulici 75 v Bratislave: Materská škola na Letnej ulici, Materská škola na Teplickej ulici, Základná škola na Riazanskej ulici (zápis do 1. ročníka). 

 

V prípade problémov s elektronickou prihláškou píšte na: info@zsriazanska.sk. 

 

Bližšie informácie o prijímaní žiakov do 1. ročníka ZŠ nájdete: tu

Bližšie informácie o prijímaní žiakov do MŠ nájdete: tu.

 

Upozornenie: V prípade prihlasovania do 1. ročníka ZŠ je zaslanie skenu OP dobrovoľné. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. 

Tešíme sa na Vaše dieťa.