• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou
   • Adresa školy
   • RIAZANSKÁ 75, 831 03 BRATISLAVA
    Slovakia
   • Telefón
   • 02/44 25 31 22;  
    ŠKD - 0910 680 744
    MŠ Letná: 02/44 25 30 88 (odhlasovanie 1. - 3. trieda);  
    MŠ Teplická: 02/44 25 39 32;  
    MŠ Letná - 4. trieda v budove ZŠ: 0904 267 640.  
    UPOZORNENIE: Počas vyučovania a rokovaní nemusí byť telefonát prijatý! 
   • IČO
   • 317 688 73
   • DIČ
   • 202 0905 755
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Mária ROTHENSTEINOVÁ
    email: rothensteinova@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa RŠ
   • PaedDr. Adriana DUDÁŠOVÁ
    email: dudasova@zsriazanska.sk
   • Zástupkyňa RŠ - MŠ, Letná a Teplická
   • Mgr. Veronika MACHÁČOVÁ, email: machacova@zsriazanska.sk
    Pre MŠ Letná: msletna@zsriazanska.sk
    Pre MŠ Teplická: msteplicka@zsriazanska.sk
   • Vedúca školskej jedálne
   • Alžbeta LAUKOVÁ, telefón: 0904 336 974 (nie sms); email: ajka.sjriazanska@centrum.sk, laukova@zsriazanska.sk
   • Mzdárka a personalistka
   • Oľga KOVÁČOVÁ, email: kovacova@zsriazanska.sk
   • Ekonomická účtovníčka
   • Lenka ŠOFRANCOVÁ, email: sofrancova@zsriazanska.sk
   • Adminis. pracovníčka
   • Edita SELBST, email: selbst@zsriazanska.sk
   • Výchovná poradkyňa
   • Mgr. Lucia MIGLIERINI, email: miglierini@zsriazanska.sk
   • Špeciálna pedagogička
   • Mgr. Ľubica FALŤANOVÁ,email:faltanova@zsriazanska.sk
    Mgr. Katarína DANEKOVÁ, email:danekova@zsriazanska.sk
   • Školská psychologička
   • Mgr. Lýdia LIŠKOVÁ, e-mail: liskova@zsriazanska.sk
   • Sociálny pedagóg
   • Mgr. Dávid CHMELÁR, email:chmelar@zsriazanska.sk
   • Konzultačné hodiny
   • Kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu konzultácie s pedagogickým alebo odborným zamestnancom.