• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola s materskou školou na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Základná škola s materskou školou
   • Telefón
   • 02/44 25 31 22;  
    ŠKD - 0910 680 744
    MŠ Letná: 02/44 25 30 88 (odhlasovanie 1. - 3. trieda);  
    MŠ Teplická: 02/44 25 39 32;  
    MŠ Letná - 4. trieda v budove ZŠ: 0904 267 640.  
    UPOZORNENIE: Počas vyučovania a rokovaní nemusí byť telefonát prijatý! 
   • Adresa školy
   • RIAZANSKÁ 75, 831 03 BRATISLAVA
    Slovakia
   • IČO
   • 317 688 73
   • DIČ
   • 202 0905 755
   • Riaditeľka školy
   • Mgr. Mária ROTHENSTEINOVÁ
    email: riaditelka@zsmsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre ZŠ
   • Mgr. Zuzana ŠČIBRANYOVÁ
    email: zastupkyna2@zsmsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre MŠ Letná
   • Miriam LUDVIGOVÁ
    email: msletna@zsmsriazanska.sk
   • Zástupkyňa pre MŠ Teplická
   • Anna MASAROVIČOVÁ
    email:msteplicka@zsmsriazanska.sk
   • Vedúca Školského klubu detí
   • Mgr. Lucia RINTELOVÁ
    email:rintelova@zsmsriazanska.sk
   • Koordinátorka Školského podporného tímu
   • Mgr. Ľubica FALŤANOVÁ
    email:faltanova@zsmsriazanska.sk
   • Kariérová poradkyňa
   • Mgr. Katarína KORONCZI
    email: koronczi@zsmsriazanska.sk
   • Vedúca školskej jedálne
   • Alžbeta LAUKOVÁ
    telefón: 0904 336 974 (nie sms);
    email: laukova@zsmsriazanska.sk
   • Tajomníčka
   • Edita SELBST
    email: selbst@zsmsriazanska.sk
   • Ekonomická účtovníčka
   • Lenka ŠOFRANCOVÁ
    email: sofrancova@zsmsriazanska.sk
   • Konzultačné hodiny
   • Kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu konzultácie s pedagogickým alebo odborným zamestnancom.