• 2020/2021

     • krúžok anglického jazyka

     Zodpovedný: PRIMA – jazyková škola

     Termín: 05.10.2020 – 15 lekcií/ 1. semester, 15 lekcií/2. semester

     Čas: pondelok

     (5. trieda – 15:00 – 15:30), (3. trieda – 15:30 – 16:00), (4. trieda – 16:00 – 16:30)

     Platba: 25 EUR/semester

     Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

      

     • Obratníček(gymnastika, loptové hry, základy pádov judo)

     Zodpovedný: ANIMATEAM s.r.o.

     Termín:06.10.2020 – 15 lekcií/ 1. semester, 15 lekcií/2. semester

     Čas: utorok

     (3. trieda + časť 5. trieda – 15:00 – 15:45), (časť 5. trieda + 4. trieda – 15:45 – 16:30)

     Platba:40 EUR/semester

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     • krúžok nemeckého jazyka

     Zodpovedný: INTERREG V-A Slovenskárepublika -Rakúsko

     Termín: zatiaľ neurčený

     Čas:streda

     (3. trieda + 4. trieda + 5. trieda) – od 15:00 – 16:30

     Platba: bezplatne

     Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

      

     • futbalový krúžok

     Zodpovedný: Slovenský futbalový zväz

     Termín: 1.10.2020 – máj 2020

     Čas: štvrtok (3. trieda  +  5. trieda - 10:00 – 10:45),  (4. trieda - 11:00-11:45)

     Platba: bezplatne

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     • tenisový krúžok

     Zodpovedný: TK Love 4 Tennis

     Termín:2.10.2020  - 10 lekcií/cyklus

     Čas: piatok - (3. trieda + 5. trieda 10:00 – 10:45), (4. trieda -10:50-11:35)

     Platba: 24 EUR/cyklus

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

     *Predpokladaný termín október 2020 v závislosti od nariadení a odporúčaní.