• 2019/2020

    • Krúžková činnosť v MŠ

      

     Krúžok nemeckého jazyka

     Zodpovedný: INTERREG V-A Slovenskárepublika -Rakúsko

     Termín: 2. 10. 2019 – jún 2020

     Čas: pondelok/streda – interval každý druhý týždeň, V., VI. trieda (15:00-15:30), III., IV. trieda (15:30-16:00)

     Platba: bezplatne

     Miesto: krúžková miestnosť, lektor si vyzdvihne deti od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke.

      

     Gymnastika

     Zodpovedný: Gymnastika pre deti

     Termín: 1. 10.2019 - 15 lekcií

     Čas: utorok -  (15:15 – 16:00 – III, IV., V., VI trieda)

     Platba: 70 EUR/ semester

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     Futbalový krúžok

     Zodpovedný: Slovenský futbalový zväz

     Termín: 3. 10. 2019 – 25. 6. 2019

     Čas: štvrtok (10:00 – 10:45 III.,VI. trieda), (11:00-11:45 – IV. a V. trieda)

     Platba: bezplatne

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     Tenisový krúžok

     Zodpovedný: TK Love 4 Tennis

     Termín4. 10. 2019  - 10 lekcií/cyklus

     Čas: piatok - (10:00 – 10:45 – III., VI. trieda, 10:50-11:35 – IV. a V. trieda)

     Platba: 22 EUR/cyklus

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.