Navigácia

 • MŠ, Letná: Cyklostojan

  MŠ, Letná: Cyklostojan
  29. 6. 2018

  Aj naša materská škola ponúka možnosť odložiť si bezpečne svoj bicykel. Vďaka Starzu môžu naše deti a rodičia využiť dva cyklostojany. PEKNE ĎAKUJEME!

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Ďalšia kolobežka za papier

  MŠ, Letná: Ďalšia kolobežka za papier
  28. 6. 2018

  Ďakujeme všetkým, ktorí zbierajú papier v našom zariadení. Vďaka Vám, rodičia a priatelia školy, sme zakúpili ďalšiu kolobežku. Máme z nej veľkú radosť! Aha takúto - Fotoalbum.

 • ZŠ: Účelové cvičenie

  ZŠ: Účelové cvičenie
  27. 6. 2018

  V stredu mal II. stupeň účelové cvičenie na Kuchajde. Po teoretickej príprave v septembri žiaci v tento deň súťažili v rôznych disciplínach: prvá pomoc, orientácia na neznámom mieste, hod granátom, varovné signály a pod. Najúspešnejšia bola VII. A trieda. S ňou sa oplatí ísť na nebezpečné miesta :-). Súčasťou cvičenia bola aj evakuácia školy, ktorú sme zvládli pod 4 minúty. Učili sme sa teda takýmto spôsobom aj posledné dni pred prázdninami. (Ján Papuga)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Záver Šinter ligy

   ZŠ: Záver Šinter ligy
  26. 6. 2018

  V utorok sa naši žiaci zúčastnili záverečných turnajov v basketbalovej Šinter ligy v športovej hale Pasienky, odkiaľ si odniesli 2. miesto a kopec krásnych cien. Šinter liga funguje u nás rok a teší sa záujmu detí. Pod vedením trénerov D. Šestáka a M. Hunu. Bolo to dôstojné zakončenie športového projektu, ktorému sa budeme venovať aj v novom školskom roku. (Ján Papuga)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Pravda o drogách

  ZŠ: Pravda o drogách
  26. 6. 2018

  V utorok sa v rámci pripomenutia si Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi žiaci II. stupňa absolvovali prednášku o drogách. Aj keď sa blížia prázdniny, pokračujeme v aktivitách, ktoré dajú mladým ľuďom veľmi veľa. (Katarína Čuntalová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Výroba mydiel

  ZŠ: Výroba mydiel
  22. 6. 2018

  V piatok prišla do našej školy pani Mária Anderson a učila deti z III. A, III. B i pani učiteľky, ako sa vyrába plstené mydlo. Potrebovala na to farebnú vlnu z oviec a voňavé mydlá. Žiaci mali možnosť vyrobiť si vlastné umelecké mydlá. Vlna z oviec pôsobí antibakteriálne. Pani Anderson nám urobila prednášku o umeleckých mydlách. Prednáška i ukážky sa nám páčili. Žiaci mali najväčšiu radosť zo svojich pestrofarebných, voňavých mydiel. Veľká vďaka patrí pani Anderson(mamička našej žiačky), ktorá nás umelecky obohatila a spríjemnila nám posledný deň v týždni. (E. Paráková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Na Devínskej Kobyle

  MŠ, Teplická: Na Devínskej Kobyle
  22. 6. 2018

  Žiaci 2. a 3. triedy sa zúčastnili na prírodovedno-poznávacom výlete na Devínskej Kobyle. Deti spoznávali niektoré druhy rastlín, ktoré sa tu vyskytujú (čakanka divozel, dub...). Videli sme zvieratká, ktoré tu žijú (bociany, lúčne koníky, včelárik zlatý...). Navštívili sme salaš kôz. Po občerstvení sme pokračovali po modrej turistickej značke na Vaitov lom. Tu sme hľadali skameneliny a veľa detí bolo v hľadaní úspešných a ďalej sme šli na Sandberg, odkiaľ bol  nádherný výhľad na hrad Devín či neďaleký kaštieľ Schloss Hof v Rakúsku. Tu bol cieľ nášho turistického výletu. Deti sa oboznámili s prácou s turistickou mapou a buzolou. Na záver nášho výletu sme v lese zavesili vtáčiu búdku. Výlet to bol náročný, ale veľmi krásny a všetci by sme si ho radi zopakovali.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Zdravé popoludnie

  ZŠ: Zdravé popoludnie
  21. 6. 2018

  Vo štvrtok sa celá III. A spolu s rodičmi stretli na už tradičnom Zdravom popoludní. Na začiatku akcie deti vystúpili s pripraveným programom, ktorý bol zameraný na zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. Deti v krátkej prednáške porozprávali o vitamínoch, zarecitovali básničky, zaspievali a zatancovali. Rodičia znovu nesklamali a pripravili rôzne nátierky, ovocné koláče, mrkvové mafiny, ovocné špízy, zeleninové šaláty, ale i ovocno-mliečne nápoje. Pripravené zdravé dobroty lákali farbami a chutili výborne! Akcia sa opäť vydarila, splnila svoj účel a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie v budúcom školskom roku. (Kamila Čajdová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ŠKD: Zem, voda, vzduch

  ŠKD: Zem, voda, vzduch
  21. 6. 2018

  Deti z piateho oddelenia si s p. vychovávateľkou vytvorili hru "ZEM, VODA, VZDUCH". Pravidlá hry si veľmi rýchlo osvojili. Vďaka hre si zopakovali živočíchov žijúcich v rôznych prostrediach.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Výchovný koncert - muzikál

  ZŠ: Výchovný koncert - muzikál
  21. 6. 2018

  Žiaci školy si v našej telocvični vypočuli výchovný koncert, v ktorom účinkovala ako speváčka aj naša pani učiteľka hudobnej výchovy, Monika Stanislavová. Žiaci sa dozvedeli o vzniku hádam najobľúbenejšieho dramatického útvaru a vypočuli si najznámejšie muzikálové piesne. Týmto by sme radi vrátili výchovným koncertom pôvodný cieľ, ktorým je oboznamovať žiakov o hudobnom umení a nie hovoriť o negatívnych javoch života. O tých sme realizovali rôzne semináre. (Ján Papuga) 

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Poníky

  MŠ, Teplická: Poníky
  21. 6. 2018

  Deti sa v areáli našej MŠ povozili na poníkoch. Poníky boli krotké a na záver ich deti kŕmili sladkou mrkvou. 

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Olympijský deň

  MŠ, Letná: Olympijský deň
  20. 6. 2018

  Naši predškoláci sa tradične zúčastnili Olympijského dňa, na štadióne, ktorého organizátorom bol riaditeľ ZŠ, Kalinčiakova pán Miroslav Noga.
  Nechýbal ani tradičný hosť pani Mária Mračnová - česko-slovenská reprezentantka, bývalá úspešná atlétka a rekordérka v skoku do výšky.

  Deti zažili krásny športový deň a zmerali si sily.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Muzikanti-fidlikanti

  MŠ, Teplická: Muzikanti-fidlikanti
  18. 6. 2018

  V pondelok nás navštívili veselí Muzikanti-fidlikanti. Deti si spoločne s nimi zaspievali, zatancovali, oboznámili sa s niektorými hudobnými nástrojmi (husle, ozembuch, pánska flauta a iné) a niektoré z detí si aj spolu s muzikantmi zahrali. Bolo ozaj veselo a všetkým sa nám vystúpenie veľmi páčilo.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Exkurzia v Rakúsku

  ZŠ: Exkurzia v Rakúsku
  15. 6. 2018

  V piatok boli triedy V. A, VI. A, VIII. A a IX. A na celodennej exkurzii u našich zelených susedov v Rakúsku. Pozreli si vzácny národný park Donauau s množstvom vzácnych ekosystémov a živočíchov. Potom pobudli v čokoládovni Kitsee, kde si mohli pozrieť nielen výrobu čokolády, ale mohli si aj zakúpiť rôzne typy čokolády. Exkurzia bola poznávacia, veríme, že žiakom upriamila pozornosť na ekológiu. (J. Papuga)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ŠKD: Kravaty

  ŠKD: Kravaty
  15. 6. 2018

  Deti si v piatok pripomenuli, že v nedeľu je sviatok, a to Deň otcov. Pre tých svojich tatinov teda vyrobili originálne kravaty s venovaním. 5. oddelenie ŠKD. Oteckom sa určite páčili a pozrieť si ich môžete aj vy vo Fotoalbume. (Zatkalíková)

 • ZŠ s MŠ, Teplická: Divadelné predstavenie pre škôlkarov

  ZŠ s MŠ, Teplická: Divadelné predstavenie pre škôlkarov
  14. 6. 2018

  Nádherné kostýmy, zaujímavé masky, rozprávkový text... Aj tento rok si pani Banášová so svojimi žiakmi z divadelného krúžku pripravila pre deti zo škôlky MŠ, Teplická rozprávkové divadielko. Podľa fotografií môžete vidieť, že sa aktivita podarila. Deti bavia deti - aj tým je naša škola výnimočná. (Ján Papuga)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Na koncoročnom výlete

  MŠ, Letná: Na koncoročnom výlete
  13. 6. 2018

  Celá škôlka vrátane detí s odkladom bola na výlete na Devíne. Navštívili sme mini Zoo, kde sme nakŕmili malú farmu. Organizátori nám ponúkli predstavenie sokoliarov. Tešili sme sa zo slniečka a na záver sme si zjedli provianta.

  Ďakujeme za sponzoring výletu rodičom Danielka Ružičku.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Aladinova lampa

  MŠ, Teplická: Aladinova lampa
  13. 6. 2018

  V stredu do našej MŠ opäť zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových s peknou rozprávkou Aladinova zázračná lampa.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Flautový koncert

  MŠ, Letná: Flautový koncert
  12. 6. 2018

  Flautový koncert pre rodičov, ktorý dôstojne ukončil krúžok flauty. Naše deti sa predstavili v podaní sólových skladieb  a spoločnej. V závere pani lektorka Dominika odovzdala za húževnatú prácu našim deťom diplom. Rodičia môžete byť právom hrdí na svoje ratolesti.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Teplická: Na letisku

  MŠ, Teplická: Na letisku
  12. 6. 2018

  Naša MŠ navštívila letisko M. R. Štefánika. Po areáli letiska sme sa viezli letiskovým autobusom. Deti tu videli rôzne lietadlá, v jednom sme boli aj vo vnútri. Tiež sme videli lietadlá štartovať aj pristávať. Zamestnanci letiska nám ukázali ako pracujú hasiči a psovodi so psom pri hľadaní výbušnín. Výlet sa nám všetkým veľmi páčil.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

strana:

Fotoalbumy