Navigácia

 • ŠKD: Týždeň športu

   ŠKD: Týždeň športu
  12. 10. 2018

  Počas krásneho októbrového počasia sme sa v našom školskom klube zamerali na šport a spravili sme si týždeň športu. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili súťaže v skákaní, behaní, hádzaní, preťahovaní lanom a všeličom inom, čo rozhýbalo telá detí.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Športové testovanie prvákov

  ZŠ: Športové testovanie prvákov
  11. 10. 2018

  Vo štvrtok sa u nás uskutočnilo športové testovanie prvákov, ktoré je celoslovensky povinné. Žiaci vykonávali rôzne cviky a športové zostavy, aby sa preukázali ich predpoklady na telesnú výchovu a šport. Poňali sme to ako niekoľko netradičných hodín telesnej výchovy a deti mali radosť, že sa pohybujú počas veľkej časti vyučovania. Pri testovaní nás navštívila aj televízia Markíza - viac TU.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ŠKD: Jesenné tvorenie

  ŠKD: Jesenné tvorenie
  10. 10. 2018

  Žiaci z ŠKD robili bábky z kartónov, postavičky z gaštanov a spoločne spravili zátišie z domčekom, ktoré ozdobilo ďalšiu prázdnu stenu školy. (L. Rintelová, M. Banášová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Kreatívna stavebnica

  MŠ, Letná: Kreatívna stavebnica
  8. 10. 2018

  Aj takúto krásnu novú stavebnicu, ktorú sme zakúpili z rodičovského príspevku, deti vedia pekne a tvorivo využiť. Ponúka možnosť skladať podľa návodu v 3 úrovniach obtiažnosti a umožňuje variácie.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Ovocie a zelenina

  MŠ, Letná: Ovocie a zelenina
  8. 10. 2018

  Aj takto podporujeme myšlienku vytvorenia si pozitívneho vzťahu vašich detí k zdravej výžive - tým, že donesiete ovocie alebo zeleninu. Ďakujeme.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ŠKD: Imatrikulácia prvákov

  ŠKD: Imatrikulácia prvákov
  5. 10. 2018

  Na známosť sa všetkým dáva, že naši najmladší klubáčikovia boli 5. októbra oficiálne privítaní v školskom klube. Naša super skupina žiačok z 8. A triedy si pripravila pre našich prváčikov športové súťaže, ktoré preverili ich športové schopnosti. Naši klubáci všetko hravo zvládli. (Lucia Rintelová)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Jesenné inšpirácie

  MŠ, Letná: Jesenné inšpirácie
  5. 10. 2018

  Takéto krásne práce tvoria naše detičky s pani učiteľkami v jesennom období, stačí sa len inšpirovať.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Dentálna hygiena

  MŠ, Letná: Dentálna hygiena
  3. 10. 2018

  V stredu nás navštívila pani zubárka aj so setričkou, aby nam predviedla správnu techniku umývania zúbkov. Nakoniec nám dala omaľovánku, ktorú si niektoré deti vyfarbili hneď.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Jeseň v škôlke

  MŠ, Letná: Jeseň v škôlke
  2. 10. 2018

  Veľmi radi by sme vám všetkým ukázali jesenné práce našich detí v areáli. Deti sú naozaj veľmi šikovné a usilovné - pozrite si Fotoalbum.

 • ŠKD: Lopty

   ŠKD: Lopty
  28. 9. 2018

  Nášmu Školskému klubu detí sme zakúpili nové lopty. Dúfame, že deti s nimi zažijú veľa radosti a obohatia si tak nielen pobyt na čerstvom vzduchu, ale nadobunú aj nové športové zručnosti.

  Fotografiu nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Európska noc výskumníkov

  ZŠ: Európska noc výskumníkov
  28. 9. 2018

  Kroky mnohých žiakov základných a stredných škôl viedli v piatok do Starej tržnice, kde sa konal v poradí už dvanásty ročník podujatia Európska noc výskumníkov. Renomovaní vedci, odborníci i vysokoškolskí študenti prezentovali svoje umenie na viacerých frontoch. Spolu bolo k dispozícii až 84 stánkov (hravá matematika, fyzika, chémia, biológia, moderné informačné technológie, jazykoveda). Naši štvrtáci a ôsmaci boli mimoriadne aktívni a asistovali  pri viacerých pokusoch či prezentáciách. A odmena ich neminula, za spoluprácu totiž získali
  hodnotné knihy a iné cenné predmety. Opäť sa raz ukázalo, že takáto forma výuky je veľmi atraktívna a priťahuje žiakov oveľa viac ako klasická hodina v škole. (D. Šesták, E. Paráková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Poďakovanie

  MŠ, Letná: Poďakovanie
  28. 9. 2018

  Ďakujeme rodičom Marekovi Snopekovi a Danielovi Wernerovi za výmenu poškodených žalúzií a montáž nových žalúzií na oknách v našej škôlke. 

 • MŠ, Teplická: Červená čiapočka

  MŠ, Teplická: Červená čiapočka
  24. 9. 2018

  V pondelok do našej škôlky zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových s krásnou rozprávkou o Červenej čiapočke. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a na záver si niektoré z nich manipuláciu s marionetami sami vyskúšali.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Týždeň dobrovoľníctva

  ZŠ: Týždeň dobrovoľníctva
  22. 9. 2018

  Dnešný deň bol predposledným v týždni dobrovoľníctva. Keďže sa snažím o to, aby sa škola čo najrýchlejšie zveľadila, zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré ponúkajú ľudí z firiem, aby pomohli svojmu okoliu alebo inštitúciám, ktoré pomoc potrebujú. Tento raz medzi nás zavítali zamestnanci firmy Vermont, ktorí nám namaľovali budúce školské dielne a vypratali neporiadok z pivnice. O tom, že to nebolo o práci, ale aj o dobrej nálade, hovoria priložené fotky. Tešíme sa aj tomu, že sú ľudia, ktorí nezištne pomôžu. A aj deti, ktoré v sobotu prídu dobrovoľne do školy.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Poďakovanie

  MŠ, Letná: Poďakovanie
  22. 9. 2018

  Touto cestou chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME občianskemu združeniu Stopa, vďaka ktorému sme zrevitalizovali exteriér záhrady. Ochotní dobrovoľníci upravili zeleň, natreli šmykľavky, preliezky, pieskovisko a zábradlie v exteriéri materskej školy.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • MŠ, Letná: Poďakovanie

  MŠ, Letná: Poďakovanie
  21. 9. 2018

  Chceme veľmi krásne poďakovať rodičovskému združeniu a TATRA BANKE, v zastúpení pani Ing. Zuzany Maté, za sponzorský dar, za ktorý sme kúpili krásny kolotoč a hojdacieho koníka. Vidieť "v akcii" ich môžete na našom školskom dvore.

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Hvezdáreň a planetárium

  ZŠ: Hvezdáreň a planetárium
  20. 9. 2018

  Vo štvrtok sa triedy IV. A, IV. B a III. A zúčastnili exkurzie v Hlohovci. Navštívili sme Hvezdáreň a Planetárium M. R. Štefánika. Podujatie sa deťom páčilo, zožalo veľký úspech, naučili sme sa veľa nového z prírodovedy i vlastivedy. (E. Paráková)

  Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

 • ZŠ: Vedecký veľtrh - exkurzia

  ZŠ: Vedecký veľtrh - exkurzia
  14. 9. 2018

  V piatok sa triedy VIII. B a IV. B zúčastnili na vedeckom veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch NC Eurovea. Žiaci mali možnosť vyskúšať si rozličné chemické a fyzikálne pokusy, prezrieť si modely áut v modernom ekologickom svete, ekologické modely domov s počítačovým vybavením, s ovládaním na diaľku, počítačovo riadené fontány a pod. Okrem toho si mohli vyskúšať aj niektoré druhy robotov slúžiace pri práci, športe, cestovaní. Deti sa tak hravou formou oboznamovali s novými vecami, s vedou. Na ich rozžiarených tvárach bolo vidieť nadšenie z novej techniky, robotov, počítačov. (D. Šesták, E. Paráková)

  Fotografie nájdete vo Fotolabume.

 • ZŠ: Projekt školskej participácie

  ZŠ: Projekt školskej participácie
  13. 9. 2018

  Naša škola pod vedením p. Kindji sa dostala do projektu školskej participácie, ktorý je založený na tom, že učí žiakov občianskej participácii. Je to projekt pre žiacke samosprávy, v našom prípade Parlament žiakov školy, ktorý je pre mňa veľmi dôležitým poradným orgánom. Tešíme sa, že budeme na vyššej úrovni rozvíjať politickú gramotnosť žiakov. Viac v tomto linku. 

 • MŠ, Letná: Poníky

  MŠ, Letná: Poníky
  4. 9. 2018

  V utorok nás navštívili krásne poníky, ktoré detičky povozili po dvore. Ako nám to išlo - to si pozrite vo Fotoalbume.

strana:

Fotoalbumy