• OZNAM:
     • OZNAM:

     • Posledný deň, ktorý sa možno odhlásiť z obeda na štvrtok (19. 12.) a piatok (20. 12.) je streda 18. 12. do 8.00 hod.

    • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power
     • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power

     • Dňa 29. 11. 2019 som sa zúčastnila na otvorení projektu Greenpower Slovensko, ktoré sa konalo v priestoroch STU v Bratislave na Strojníckej fakulte. Prezentácia bola zameraná na predstavenie projektu žiakom a učiteľom a ich motiváciu. Mgr. Arnold Kiss z Greenpower Slovensko predstavil prítomným projekt Greenpower Slovensko, jeho základné pravidlá a priblížil ako bude projekt prebiehať. Doc. Magdolen zo Strojníckej fakulty STU oboznámil prítomných s kľúčovými bezpečnostnými pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri stavbe formule a počas pretekov. Na záver sme si pozreli veľké formule na elektrický pohon, ktoré postavili v rámci svojich projektov študenti STU SjF BA. Ďakujem pánom Ing. Knotekovi a doc. Magdolénovi. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a spoločnostiam Volkswagen Slovakia a Siemens s. r. o.  (A. Trstenská)

    • ZŠ: Sadenie stromov
     • ZŠ: Sadenie stromov

     • Hoci je december, podarilo sa nám ešte do mäkkej pôdy nasadiť nové stromy, ktoré sme dostali od firmy Brainway Inc. Vysadili sme 2 hraby a 4 buky. Pomáhali deti z 5. B triedy. Prispeli sme tak k zveľadeniu životného prostredia a veríme, že nás na jar stromčeky potešia. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš
     • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš

     • V predvianočnom čase a v čase Mikuláša všetky tri naše zariadenia oslávili predvianočný čas. V deň Mikuláša k nám zavítal on sám, čert a anjelik. V školskom klube detí sa konala  mikulášska diskotéka. Deti si pripravili krásne tanečné vystúpenie. Parlament žiakov školy si zase pripravil červený deň, odmeňovali sa deti, ktoré prišli v červenom. V škôlke na Teplickej deti videli rozprávku o pierku anjela v podaní Mikuláša, anjela a čerta. Po rozprávke deti Mikulášovi zaspievali Mikulášske piesne a predniesli básne. Mikuláš im dal balíčky plné dobrôt. Do najkrajších sviatkov roka ostáva už len pár dní. Deti na MŠ, Letná zdobili vianočné stromčeky, vyrábali adventné vence a všade navôkol sa nesú vianočné koledy. Deti ZŠ sa zúčastnili zdobenia vianočných stromčekov na Primaciálnom námestí. Celá škola žije predvianočným časom. Galéria fotografií

    • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo
     • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

     • Tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. jubilejného ročníka anglickej olympiády, ktorý každoročne vyhlasuje IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže. Angličtina sa stáva svetovým esperantom a bez nej sa žiaden obyvateľ našej krajiny nezaobíde. Je preto dobré, že si to aj naši žiaci uvedomujú a že sa v relatívne veľkom počte prihlásili na tohtoročnú súťaž. Účasť v olympiáde ich nesporne motivuje zlepšovať sa. My učiteľky angličtiny môžme s potešením konštatovať, že medzi nimi boli aj vynikajúci žiaci. V kategórii 1A (6. - 7. ročník) sa umiestnil Lukáš Prechtl zo 6. B triedy. V kategórii 1B (8. - 9. ročník) uspela na prvom mieste Ema Ponická z 9. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viola Lajčiaková z 9.B triedy a na treťom mieste Hiram Mede z 8.A triedy. Na okresné kolo postupuje z našej školy žiačka Ema Ponická a my veríme, že uspeje. Držíme jej palce. (N. Ondrušková)

    • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov
     • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov

     • V jednu novembrovú stredu zavítalo k prváčikom bábkové divadlo. Detičky si pozreli rozprávku Brumík a včielky. Výchovným cieľom bolo uvedomiť si, ako sú pre nás včielky veľmi dôležité a preto ich musíme chrániť, ako je dôležité starať sa o čistotu životného prostredia. Zároveň sa presvedčili o dôležitosti troch čarovných slovíčok PROSÍM, ĎAKUJEM, PREPÁČ. Po predstavení si zahrali hru O čarovné jabĺčko, v ktorej hádali kladením vhodných pomocných otázok zvieratko. Potom si vyrobili vlastné zvieratko. Jedna skupina včielku a druhá macka. V rámci spätnej väzby detičky z 1. A nakreslili obrázok, čo sa im najviac páčilo. Hlasovaním rozhodli, kto sa stane víťazom. Keďže dve žiačky získali rovnaký počet hlasov, poprosili sme p. zástupkyňu Dudášovú, aby rozhodla, kto sa ním stane. Najviac hlasov získala Ninka Anderovská z 1. A. Na druhom mieste sa umiestnila Vanesska Janíková z 1. A a na treťom mieste Matúško Vajsábel, Ninka Leitner a Sandrika Spišáková. Podujatie bolo milé, zábavné a hlavne poučné. Galéria fotografií. (K. Čajdová)

    • ZŠ: Mobilné planetárium
     • ZŠ: Mobilné planetárium

     • V rámci ŠKD mali deti možnosť vzdelávať sa o vesmíre v mobilnom planetáriu v našej telocvični. Galéria fotografií

    • MŠ, Teplická: Spievanky
     • MŠ, Teplická: Spievanky

     •  

      V stredu našu MŠ navštívili muzikanti Fidlikanti so svojím hudobným vystúpením spievanky, spievanky. Muzikanti deti oboznámili s niektorými  hudobnými nástrojmi (husle, cimbal, píšťalka, ozembuch). Spoločne s Fidlikantami sme si zatancovali a zaspievali veselé ľudové detské pesničky. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a skvelo sme sa zabavili. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Teplická: O medovníkovom domčeku
     • MŠ, Teplická: O medovníkovom domčeku

     •  

      V stredu 27. 11. deti videli bábkové predstavenie z dielne manželov Stražanových. Tentoraz to bola rozprávka o medovníkovom domčeku. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, za čo hercov odmenili veľkým potleskom.Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Letná: Tenis
     • MŠ, Letná: Tenis

     • Krúžok tenisu sa stal veľmi obľúbený u chlapcov aj dievčat. Deti získavajú pohybové zručnosti v hádzaní a chytaní tenisovej lopty a pracujú s raketou. Odbíjajú na rakete, o zem, o stenu s raketou. Rozvíjajú sa u detí rýchlostné schopnosti a aj zábavnými hrami deti získavajú pozitívny vzťah k tenisu. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Bratislavské bábkové divadlo
     • MŠ, Letná: Bratislavské bábkové divadlo

     • Deti z našej materskej školy sa vybrali do Bratislavského bábbkového divadla. Pozreli si rozprávku o Popolvárovi. Galéria fotografií.  

    • MŠ, Letná: Divadlo z klobúka
     • MŠ, Letná: Divadlo z klobúka

     •  

      Dňa 20. 11. 2019 k nám zavítalo divadlo z Klobúka, aby nám predstavilo svoju rozprávku O snehuliakovi a jeho mrkve. Divadielko bolo veselé e detičky zaujalo, smiali sa a radili snehuliakovi keď prišiel Zajko, alebo zajkovi kde nájsť mrkvu. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: November 1989 a my
     • ZŠ: November 1989 a my

     • Slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže November 89 a MY sa dňa 15. 11. 2019 v Primaciálnom paláci zúčastnili naše deviatačky, ktoré sa do súťaže zapojili, konkrétne Ema Ponická, Veronika Štócová, Lucia Vargová, Viola Lajčiaková, Bérénice Hoflack, Ivana Hrivnáková, Viktória Grivalská. Celým programom sa niesla myšlienka pripomenutia si významnej udalosti našich dejín, ktorou bola Nežná revolúcia z roku 1989. Po vyhodnotení výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách nasledovala krátka recepcia. Potom sme sa zúčastnili diskusie s priamymi účastníkmi a iniciátormi tejto udalosti. Je dôležité pripomínať si významné udalosti z našich dejín. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Bibliotéka 2019
     • ZŠ: Bibliotéka 2019

     • Knižný veľtrh v Inchebe navštívilo aj tento rok mnoho detí i dospelých.Nechýbali medzi nimi ani žiaci lX.B triedy z našej školy. Po roku si opäť naplno vychutnali tú pravú, nefalšovanú vôňu kníh a všetkého, čo k tomu neodmysliteľne patrí. Niektorí opúšťali veľtrh s batohom plným obľúbených kníh či iných zaujímavých vecí, ktoré môžu poslúžiť ako vhodný darček pod vianočný stromček. (D. Šesták)

    • ZŠ: Príbeh hudby 2 - online výchovný koncert
     • ZŠ: Príbeh hudby 2 - online výchovný koncert

     • V piatok 22. 11. 2019  sa po druhý raz konal online výchovný koncert Príbeh hudby 2 s podtitulom O nesmrteľnosti hudby, ktorý pre nás pripravil Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Žiaci si ho mohli v triede pozrieť v rámci vyučovania. Veríme, že rozšíril obzory v rámci hudby a hudobnej výchovy. Kto koncert nevidel, tu je jeho archív:  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14830/204373 (Ján Papuga)

    • MŠ, Letná: Nácvik poplachu
     • MŠ, Letná: Nácvik poplachu

     • Pravidelne realizujeme účelové cvičenie, nácvik evakuácie. V čase 1,23 min. sa všetky deti presunuli v pokoji únikovými východmi pred zariadenie našej MŠ. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Gymnastika
     • MŠ, Letná: Gymnastika

     • Cvičenia našich detí sú zamerané na rýchlosť, obratnosť, rytmiku, základné gymnastické prvky, atletiku, odstránenie svalovej disbalancie, zdravý pohybový rozvoj. Je to ideálny základ k neskorším možnostiam špecializácie na vybraný šport, kde už dieťa príde pohybovo pripravené, koordinované a hlavne s pozitívnym vzťahom k pravidelnej aktivite. Galéria fotografií. (V. Macháčová) 

    • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú
     • MŠ, Letná: Myšky sa hrajú

     • Divadielko Dúha prišlo do našej materskej školy s predstavením Myšky sa hrajú. Hra o starom myšiakovi Filoménovi bola komediálna a interaktívna. Zapájala deti do zaujímavých činností myšiek. Poukazovala na dôležitosť, dochvíľnosť a plnenie svojich povinností. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

     • OZNAM: ZÁMER PRENÁJMU ZŠ

     • Mestská časť Bratislava–Nové Mesto zverejňuje ZÁMER Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave PRENAJAŤ časť priestorov. Bližšie informácie v prílohe: stiahnuť.