Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 14/2020 Zmluva o dielo s DPH 26.02.2020 Mgr. Katarína Čuntalová GHP Medical Services, sro Okružná 52 Michalovce konateľ
Zmluva 13/2020 Kúpna zmluva s DPH 18.02.2020 Mgr. Katarína Čuntalová Mofrila, sro Ing. Fridrich Molnár konateľ
Zmluva 12/2020 Dodatok ku kúpnej zmluve zmluve s DPH 18.02.2020 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mofrila, sro Ing. Fridrich Molnár konateľ
Zmluva 11/2020 Výpoveď nájomnej zmluvy s DPH 17.02.2020 Mgr. Katarína Čuntalová Mgr. K. Koverová Mgr. Katarína Koverová nájomca
Zmluva 7/2020 o vzájomnej spolupráci s DPH 03.02.2020 Green To Schools, OZ ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 62020 Výpoveď nájomnej zmluvy s DPH 28.01.2020 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mgr. Katarína Koverová Mgr. Katarína Koverová nájomca
Zmluva 3/2020 Dodatok k zmluve s DPH 21.01.2020 Mgr. Katarína Čuntalová Edita Selbst Edita Selbst dodávateľ
Zmluva 5/2020 o vydaní a používaní certifikátu s DPH 20.01.2020 Mgr. Katarína Čuntalová Národná agentúra pre sieťové.... Mgr. Milan Trstenovič v.z.
Zmluva 4/2020 o poskytovaní služieb s DPH 20.01.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 02/2020 Dodatok j zmluve s DPH 10.01.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 09/2020 Kúpna zmluva s DPH 07.01.2020 Miroslav Kiss ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 1/2020 o nájme telocvične s DPH 03.01.2020 Mgr. Katarína Čuntalová Sika Slovensko spol.sro Dezider Machovec nájomca
Zmluva 08/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 ELI BRO sro ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 10/2020 Rámcová zmluva s DPH 02.01.2020 ATC-JR sro ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 65/2019 poskytnutie služieb s DPH 31.12.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť sro ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 64/2019 o poskytovaní služieb s DPH 31.12.2019 Slovenská revízna a servisná spoločnosť sro ZŠ s MŠ Mgr. Katarína Čuntalová poverená vedením
Zmluva 63/2019 Dodatok k zmluve HOST s DPH 30.12.2019 Mgr. Katarína Čuntalová SSOŠ HOST Doc. Ing. Zoltán Zabák poverená vedením
Zmluva 62/2019 o nájme telocvične s DPH 13.12.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. Inspiro Ivanka pri Dunaji Marcel Kratochvíl predseda
Zmluva 59/2019 o nájme telocvične s DPH 22.11.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. Ján Mikula Ján Mikula nájomca
Zmluva 58/2019 zmluva o spolupráci s DPH 15.11.2019 PhDr.Ján Papuga, PhD. Nadácia pre deti Slovenska Ondrej Gallo správca nadácie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/805