• MŠ, Teplická - Aktivity 2014/2015

    • Kúzelník

     uverejnené 21. 6. 2015, 19:45 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 21. 6. 2015, 19:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Našu materskú školu navštívil kúzelník so svojím kúzelníckym predstavením. Niektoré z detí si spoločne s kúzelníkom  vyskúšalo svoje kúzelnícke schopnosti. Deťom sa predstavenie páčilo za čo kúzelníka odmenili veľkým potleskom.
      
                                                                                                                                                                                                             
                      
                                                   

      

     PONY

     uverejnené 21. 6. 2015, 17:32 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 21. 6. 2015, 17:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

       Deti mali možnosť povoziť sa na poníkoch. Jazda sa im páčila a na koniec mohli poníky aj nakŕmiť chutnou zeleninou
             
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                   

      

     DEŇ DETÍ

     uverejnené 21. 6. 2015, 16:39 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 21. 6. 2015, 16:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deň detí sme oslávili v školskej záhrade. Pre deti boli nachystané rôzne športové disciplíny, nafukovací hrad a  nechýbala ani diskotéka. Pre deti bolo nachystané aj občerstvenie a na koniec dostali milý darček.
      
                 
               
                                                                                                                    
      

      

     VLÁČIK BLAVÁČIK

     uverejnené 21. 6. 2015, 14:28 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 21. 6. 2015, 14:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Naše deti sa previezli vláčikom Blaváčikom a prezreli si historické centrum Bratislavy. Nakoniec nás vláčik Blaváčik  zaviezol do záhrady Prezidentského paláca, kde sa deti trošku občerstvili a zabavili.
      
      
            
                      
                              

      

     Divadlo Aladínova zázračná lampa

     uverejnené 26. 5. 2015, 22:05 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 26. 5. 2015, 22:05 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Opäť k nám zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových, s rozprávkou o Aladinovej zázračnej lampe. Deťom sa rozprávka veľmi páčilo za čo  hercov odmenili veľkým potleskom.
      
                  
      
                                                      
                                             

      

     Lesné zvieratá

     uverejnené 26. 5. 2015, 21:15 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 26. 5. 2015, 21:15 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti sa oboznamovali z niektorými druhmi lesných  zvierat. Dozvedeli sa ako a kde zvieratká žijú a čím sa živia. Deti si zvieratká poprezerali a tie odvážnejšie si ich aj pohladkali.
      
                              
                                                                                                        

      

     Plavecký kurz

     uverejnené 25. 5. 2015, 19:18 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 26. 5. 2015, 7:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Naši predškoláci absolvovali plavecký kurz, ktorý prebiehal na plavárni Pasienky, v termíne od 22.4. - 6.5. 2015          v rozsahu 10 hodín. Deti trénovali odborne školený inštruktori.                                                                             
      
                    
      
      
                                                   

      

     Karneval

     uverejnené 3. 3. 2015, 17:51 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 3. 3. 2015, 17:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Fašiangové obdobie sme v našej materskej škole ukončili karnevalom. Deti sa ukázali v prekrásnych maskách. Boli tu princezné, piráti, hrdinovia z rozprávok a iné. Deti si zatancovali a pochutili si aj na výborných koláčoch. Nálada bola výborná, deti sa riadne vyšantili. 
      
        
      
      
        

      

     Rozprávkový bufet

     uverejnené 3. 3. 2015, 16:39 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 3. 3. 2015, 16:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej materskej školy zavítalo hudobné predstavenie "Rozprávkový bufet". 
      
       
      
      

      

     Korčuľovanie

     uverejnené 26. 2. 2015, 16:44 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 26. 2. 2015, 16:44 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      V mesiacoch október a november naši predškoláci absolvovali kurz korčuľovania. Deti sa za pomoci inštruktorov učili korčuľovať a boli veľmi usilovné a šikovné. Posledný deň mali deti karneval na ľade, čomu sa veľmi tešili.