• ZŠ - Aktivity 2013/2014

    • Analfabeta Negramotná a Janko Hraško v 6.A triede

     uverejnené 10. 3. 2014, 19:19 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 3. 2014, 19:19 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vrámci plánu školskej knižnice na školský rok 2013/2014 sa v marci, konkrétne 05. 03., uskutočnila vrámci hodín literárnej výchovy so žiakmi 6. A triedy netradičná forma práce s knihou. Cieľom takejto hodiny v školskej knižnici bolo, aby sa žiaci oboznámili s novou knihou pre deti a mládež od Jána Uličianskeho pod názvom Analfabeta Negramotná.

      

     Analfabeta Negramotná a Janko Hraško v 5. A triede

     uverejnené 4. 3. 2014, 20:17 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 3. 2014, 20:17 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Žiaci 5. A triedy mali najprv pomocou hry Pustovník nájsť názov kapitoly z knihy Analfabeta Žiaci 5. A triedy v závere hodiny ocenili najmä výber knihy, z ktorej mali prečítať kapitolu. Páčilo sa im hlavne to, že kniha bola písaná v ich reči, reči násťročných. Oceňovali prítomný humor v knihe.

     Negramotná, ktorú mali v čitateľskom maratóne spoločnými silami prečítať. Lístok s názvom rozprávky napokon u pustovníka našiel Braňo Števaňák.

      

     Modelová situácia - práca s knihou

     uverejnené 18. 1. 2014, 22:21 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 1. 2014, 14:39 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 15. januára 2014, so žiakmi 3. B triedy, sa uskutočnila už tretia v poradí  netradičná forma práce s knihou – modelová situácia.

     Cieľom takejto hodiny v školskej knižnici je, aby žiaci vďaka čitateľskému maratónu spoločnými silami prečítali rozprávku s názvom Šalátočka.

     Žiaci 3. B triedy mali najprv pomocou hry Pustovník nájsť názov rozprávky, ktorú mali v čitateľskom maratóne spoločnými silami prečítať. Lístok s názvom rozprávky napokon u pustovníka našiel Sarah Asiri.

     Po odhalení názvu rozprávky sa žiaci v 2 minútových intervaloch striedali v predčítavaní knihy ostatným spolužiakom. Text rozprávky počas striedania sa napokon prečítali všetci žiaci. Text rozprávky žiači čítali s porozumením.

     Žiaci 3. B triedy v závere hodiny ocenili spolužiakov potleskom, ktorých predčítavania sa im páčilo najviac.

      Osobnostný a sociálny rast žiaka v základnom vzdelávaní kladie dôraz na formatívne prvky, orientuje sa na subjekt i objekt, je praktická a má využitie v bežnom živote. Reflektuje osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby a zvláštnosti. Jeho zmyslom je pomáhať každému žiakovi utvárať praktické životné spôsobilosti a zručnosti.

     V zdelávacej oblasti jazyk a jazyková komunikácia prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti.

     Obsahový štandard osobnostného rozvoja žiakov je zameraný na rozvoj poznávacích schopností.

      

      Výkonový štandard  v oblasti postojov a hodnôt žiak sa učí : utvárať si pozitívny /nezraňujúci/ postoj k sebe samému a k druhým a uvedomovať si hodnotu spolupráce.

      

      

      

     Prečo majú korytnačky pancier

     uverejnené 11. 12. 2013, 20:24 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 12. 2013, 20:24 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vrámci plánu školskej knižnice na školský rok 2013/2014 sa v decembri 10. 12. 2013, uskutočnila so žiakmi 3. A triedy netradičná forma práce s knihou. Cieľom takejto hodiny v školskej knižnici bolo, aby žiaci vďaka čitateľskému maratónu spoločnými silami prečítali rozprávku s názvom Prečo majú korytnačky pancier.

      

     Žiaci 3. A triedy mali najprv pomocou hry Pustovník nájsť názov rozprávky, ktorú mali v čitateľskom maratóne spoločnými salami prečítať. Lístok s názvom rozprávky napokon u pustovníka našiel Patrik Aksamit.

     Po odhalení rozprávky sa žiaci v 2minútových intervaloch striedali v predčítavaní knihy ostatným spolužiakom. Text rozprávky počas striedania sa napokon prečítali všetci žiaci.

     Žiaci boli takí šikovní, že okrem jednej rozprávky prečítali do konca hodiny pomocou čitateľského maratónu ešte ďalšie dve rozprávky (Kocúr v čižmách, Prečo majú vtáci farebné perie).

     Žiaci 3. A triedy v závere hodiny ocenili spolužiakov, ktorých predčítavania sa im páčilo najviac. Touto aktivitou v školskej knižnici žiaci 3. A ukázali, koľko rozprávok dokážu za krátky čas spoločnými silami prečítať.

      

     Sedem divov regiónu

     uverejnené 10. 12. 2013, 20:38 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 12. 2013, 20:39 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Súťaž - VITAJ V NAŠOM REGIÓNE
     Vyhlásená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
     Súťaž je určená pre kolektívy 8. ročníka základných škôl.
     Aj žiaci z 8.A triedy sa zapojili do tejto súťaže pod názvom: Sedem divov regiónu.
     Žiaci majú prezentovať pre zahraničných studentov najzaujímavejšie hodnoty svojho regiónu. Prezentácia má byť vytvorená v PowerPoint – e., tak aby bola zaujímavá a pútavá.
     Výsledok súťaže sa dozvieme v januári 2014.

      

     Netradičné formy práce s knihou

     uverejnené 2. 12. 2013, 18:21 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 12. 2013, 18:21 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Vrámci plánu školskej knižnice na školský rok 2013/2014 sa v novembri, konkrétne 29. 11., uskutočnila so žiakmi 2. A triedy, ktorí navštevujú ŠKD, netradičná forma práce s knihou. Cieľom takejto hodiny v školskej knižnici bolo, aby žiaci vďaka čitateľskému maratónu spoločnými silami prečítali rozprávku s názvom Šalátočka.

                         Žiaci 2. A triedy mali najprv pomocou hry Pustovník nájsť názov rozprávky, ktorú mali v čitateľskom maratóne spoločnými salami prečítať. Lístok s názvom rozprávky napokon u pustovníka našiel Maťko Čičmanec.

     Po odhalení rozprávky sa žiaci v 5minútových intervaloch striedali v predčítavaní knihy ostatným spolužiakom. Text rozprávky počas striedania sa napokon prečítali všetci žiaci.

      

     Žiaci 1. A triedy v závere hodiny pomocou palca ohodnotili aktivitu na výbornú. Touto aktivitou v školskej knižnici žiaci 2. A ukázali, ako sa minulý rok ako prváci naučili pekne čítať.

     Vypracovala: Mgr. Zuzana Samuhelová

     Netradicne formy prace s knihou

      

     Červené stužky

     uverejnené 15. 11. 2013, 18:16 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 11. 2013, 20:27 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Zapojili sme sa do kampane ČERVENÉ STUŽKY. 1.december – Deň boja proti AIDS

      

     Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

     Triedy: 9. A, 8. A a spolu so 6.A triedou. 26. 11. 2013 na školskom dvore vytvoríme nádhernú živú stužku.

      

      

     Cez fotoaparát Filipa Šubína

     uverejnené 5. 11. 2013, 13:27 používateľom Katarína Čuntalová   [ aktualizované 5. 11. 2013, 16:36 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Mal som za úlohu pozorovať spolužiakova zachytiť ich tvorivú zručnosť cez "oko" fotoobjektívu pri sebarealizácii v aktivitách na tvorivých dielňach, ktoré sa konali dňa 24.10.2013.

      

     Anglický jazyk v Materskej škole Letná

     uverejnené 4. 11. 2013, 11:55 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 11. 2013, 11:55 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Vybraní žiaci 3. a 4. ročníka si pre škôlkárov pripravili program v anglickom jazyku. Keďže jeseň je plná farieb, aj toto predstavenie bolo primárne zamerané na farby, čo je téma blízka aj škôlkárom. Okrem pesničiek a básničiek, ktoré prezentovali školáci, sa do programu aktívne zapájali aj škôlkári. Na záver starší pomáhali mladším pri vyfarbovaní pracovného lista, z čoho sa všetci veľmi tešili.

      

     anglicky jazyk v MS Letna

      

     Pravidlá v knižnici

     uverejnené 27. 10. 2013, 10:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 10. 2013, 10:36 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Vrámci plánu školskej knižnice na školský rok 2013/2014 sa v októbri, konkrétne 25. 10., uskutočnila so žiakmi 1. A triedy, ktorí navštevujú ŠKD, netradičná forma práce s knihou. Cieľom takejto hodiny v školskej knižnici bolo naučiť žiakov 1. A pravidlá správania sa v knižnici.

     Žiaci 1. A mali spomedzi obrázkov, ktoré pomenúvali nejaké vlastnosti správani sa (aktívne počúvanie, čítanie, kričanie, behanie, hranie sa s hračkou, šepkanie/tichý hlas, hľadanie knihy), určiť, ako sa máme a ako sa nemáme v knižnici správať. Obrázky so správnym správaním sa v knižnici priraďovali k znamienku PLUS a obrázky s nesprávnym správaním sa v knižnici priraďovali k znamienku MÍNUS.

     Žiaci boli veľmi šikovní, pozorní, a preto im nerobilo problem dešifrovať, čo obrázok znázorňuje a správne ho priradiť.

     Po aktivite o správaní sa v knižnici žiakom 1. A triedy prečítali za odmenu starší žiaci, žiaci 2.A triedy. Lejla a Dianka, rozprávku Červená čiapočka.

     Žiaci 1. A triedy svojou šikovnosťou, pozornosťou a správnym dešifrovaním obrázkov ukázali, že im v budúcnosti nebude robiť problem preukázať prejavy správania sa v knižnici v bežnom živote.

     Vypracovala: Mgr. Zuzana Samuhelová

      

     Medzitriedny futbalový zápas

     uverejnené 17. 10. 2013, 21:09 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 10. 2013, 21:09 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 17. 10. 2013 sa uskutočnil chlapčenský fubalový a dievčenský volejbalový zápas medzi triedami 5. A a 6.A triedou. Dnes sme zvíťazili všetci, pretože mať  dobrý  pocit z hry a priateľstva sa nedá ničím nahradiť !
      
     Pracujem v tíme a pre tím!
      
     Akciu pripravili chlapci zo 6.A triedy S. Krutka a S. Kuruc - menežéri pre šport

      

      

     Priblížme šport deťom

     uverejnené 10. 10. 2013, 20:04 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 10. 2013, 19:29 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
      
     Dňa 10. 10. 2013 sa žiaci 4.A a 5.A triedy zúčastnili výchovno - vzdelávacieho predstavenia, ktoré organizoval Slovenský olympijský výbor pod záštitou prezidenta SOV Františka Chmelara.
     Cieľom projektu bolo aby žiakom v audiovizuálnej, súťaživej forme boli prezentované olympijské  syboly a myšlienky, športy a zažiť skutočnú atmosféru olympijských hier. Naučiť ich správaniu v duchu fair - play a stretnúť sa so športovými olympijskými vzormi.

     Dalej Vam posielam odkaz na webovu stranku SOV, kde najdete fotografie z uvedeneho podujatia: http://www.olympic.sk/fotogaleria?mm=439
      

     10. októbra 2013 SOV

      

     "Neznášam keď ma hladkajú po hlave"

     uverejnené 24. 9. 2013, 20:22 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 9. 2013, 11:12 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

       Dňa 24. 09. 2013 sa žiaci 5. A triedy zúčastnili zábavného a výchovno-vzdelávacieho predstavenia knihy Marty Hlušíkovej „Neznášam, keď ma hladkajú po hlave.“

     Túto knihu, ktorej úryvok majú v učebnici žiaci 7. ročníka, žiakom v priestoroch Mestskej knižnice Nového Mesta Bratislava predstavili knihovníčky z Petržalskej knižnice. Tie sa zamerali na formy asertivity, pričom použili 3 ukážky zo samotnej knihy od Marty Hlušíkovej.

                 Knihovníčky a knižnica preukázali výbornú pripravenosť, či už po materiálnej stránke, alebo po odbornej stránke. 

      
      

      

      

     Voľba do triednych samospráv PM

     uverejnené 12. 9. 2013, 23:47 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 9. 2013, 23:47 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Tento týždeň si žiaci v triedach volili predsedu, podpredsedu a zapisovateľa - triedna samospráva. Zvolení žiaci počas roka budú pracovať v školskom Parlamente mladých.
     Dnes 12. 09. 2013 sme mali prvé zasadnutie Parlamentu mladých.
      Predsedom školského PM sa stal Noel Gondáš, z 8.A, podpredseda Filip Šubín z 9.A a zapisovateľ Viktor Ilenčík.
     Som rada, že dievčatá a chlapci na zasadnutí pochopili zámer a význam PM. Že len ich usilovnosťou, vystupovaním, a nielen vo voľnočasových aktivitách v spolupráci s rodičmi a učiteľmi sa môžu veľa naučiť a tak prispieť k ďaľšiemu rozvoju našej školy. Ďakujem A.T.

     Majstri Slovenska

     uverejnené 17. 4. 2014, 18:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 4. 2014, 18:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dominik Pecha a Michal Pecha sa stali majstrami Slovenska v zápasení. Jedna z momentiek pred finálovým zápasom.
      
     Srdečne blahoželáme !

      

     Okresné kolo vo florbale

     uverejnené 10. 4. 2014, 19:59 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 4. 2014, 19:59 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes 10. 04. 2014 chalani zabojovali. V športovej hale Mladosť sa konalo okresné kolo vo florbale.

     Ďakujem Vám za obrovský úspech, ktorí ste dosiahli vo florbale.

     V konkurencii 13 družstiev sa dostať do finále nebolo ľahké, ale o to krajšie je 3. miesto

      
     Srdečne blahoželám !

      

     Matematická olympiáda

     uverejnené 10. 4. 2014, 19:55 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 4. 2014, 19:55 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Roman GROM

     úspešný riešiteľ obvodného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

     3. miesto

      
     Srdečne blahoželáme !

      

     Recitačná súťaž - Hviezdoslavov Kubín

     uverejnené 4. 4. 2014, 18:08 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 4. 2014, 12:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V rámci obvodného kola 60. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo na ZŠ Za kasárňou v Bratislave, našu školu reprezentovali tri žiačky.
     V 1. kategórii našu školu reprezentovali 2 žiačky I. stupňa, Leila Salome Némethová (2.A) v prednese prózy s príbehom o Analfabete Negramotnej a Viola Lajčiaková (3.B) v prednese poézie s básňou Kocúr a myš.
     V 2. kategórii v prednese prózy našu školu reprezentovala žiačka II. stupňa, Sofia Ontkovičová (5.A), ktorá súťažila tiež s textom o Analfabete Negramotnej.
     V obvodnom kole 60. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín bola úspešná Leila Salome Némethová, ktorá vo svojej kategórii získala krásne 2. miesto.

      

     Hviezdoslavov Kubín školské kolo

     uverejnené 20. 3. 2014, 7:37 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 3. 2014, 20:18 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dňa 19. 03. 2014 sa o 14:00hod v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školského kola sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa, spolu 19 žiakov.

     Každý žiak sa snažil podať svoj najlepší osobný výkon. Do obvodného kola však môžu postúpiť iba žiaci umiestnení na 1. miestach. Obvodné kolo sa uskutoční 04. apríla 2014 v priestoroch ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, Bratislava.

      

      

     Víťazi:

     I. kategória: 1. – 3. ročník

     Poézia:            1. miesto: Viola Lajčiaková 3.B

                             2. miesto: Jakub Spevák 3.B

                             3. miesto: Vanesa Gallovichová 1.A

      

     Próza:              1. miesto: Leila Némethová 2.A

                             2. miesto: Hiram Mede 2.A

                             3. miesto: Monika Reiterová 3.A

      

     II. kategória: 4. – 6. ročník

     Poézia:                        1. miesto: neudelené

                             2. miesto: Ema Oslejová 6.A

                             3. miesto: Sofia Draxlerová 5.A

      

     Próza:              1. miesto: Sofia Ontkovičová 5.A

                             2. miesto: Liana Jurišincová 4.A

                             3. miesto: Lucie Kačírová 4.A

      

     III. kategória : 7. – 9. ročník

     Žiadne miesto nebolo udelené

      

      

      

     Novomestský škovránok 2014

     uverejnené 22. 2. 2014, 9:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 2. 2014, 9:16 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vo štvrtok 20.februára sa v DK Kramáre v Bratislave konala spevácka súťaž Novomestský škovránok. Naša škola v nej mala zastúpenie v dvoch z troch kategórií. Medzi najmladšími žiakmi prvého až tretieho ročníka nás reprezentovala Francesca Pacino, žiačka 2.A triedy, s ľudovou pesničkou Po nábreží koník beží. V druhej kategórii žiakov štvrtého až šiesteho ročníka nás zastupovali dve žiačky. Prvou bola Lucie Kačírková zo 4.A triedy s piesňou Jabĺčko od speváčky Kristíny. Druhou bola Ema Oslejová, žiačka 6.A triedy, ktorá si vybrala známy hit Úsmev od skupiny Modus. Aj keď dievčatá predviedli skvelý výkon a takmer bez chybičiek odspievali svoje piesne, vo veľkom konkurenčnom boji sa im nepodarilo uspieť. Odmenou im bol nielen diplom za účasť, ale aj radosť zo spevu a príjemne strávené štvrtkové predpoludnie. Tešíme sa opäť o rok!

     22. februára 2014 Novomestsky Skovranok

      

     Úspešní riešitelia geografickej olympiády

     uverejnené 11. 2. 2014, 19:12 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 2. 2014, 16:57 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Úspešní riešitelia geografickej olympiády v okresnom kole v školskom roku 2013/2014 sa stali žiaci: Patrik Sládeček zo 6. A triedy a Roman Grom z 8. A triedy.

      

     Šaliansky Maťko

     uverejnené 28. 1. 2014, 5:43 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 1. 2014, 5:43 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V rámci obvodného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo na ZŠ Za kasárňou v Bratislave, našu školu reprezentovali dve žiačky druhého stupňa. V 2.kategórii súťažila žiačka 5.A Sofia Ontkovičová s prednesom povesti od Antona Marca Zlato pod Kriváňom.

      V 3.kategórii našu školu zastupovala žiačka 6.A Ema Oslejová s povesťou od Antona Habovštiaka Najvzácnejší poklad.

     Žiaľ, v 1. kategórií sme nemali zastúpenie, pretože Monika Reiterová nemohla našu školu reprezentovať pre zdravotné problémy.

     Aj keď dievčatá v silnej konkurencii nepostúpili do ďalšieho, krajského kola, výborne reprezentovali našu školu a okrem ďalších skúseností do života si odniesli aj nové poznatky zo súťažného prostredia a nové kamarátstva.

      

     Ocenenie Zelenej školy v Košiciach

     uverejnené 11. 10. 2013, 17:59 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 10. 2013, 19:34 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

           Pavlínka Ilenčíková, žiačka 3.A triedy.

     Zdraví vás Kolégium Zelenej školy.

     Chcem vám porozprávať o tom, ako sme boli v Košiciach preberať vlajku. Najskôr začnem ránom.

      

      Cestovali sme vlakom, moderným, ICE TATRAN 501, kde sme sa usadili a 5.15 a o pár minút sme vyrazili na dlhú cestu smer Košice. Vlak bol veľmi príjemný, pretože sme mohli navštíviť aj jedálenský vozeň, kde sme si okrem pitia kúpili aj nejaké maškrty, ten sa nám páčil najviac. Potom sme mohli sedieť, kde sme chceli, nikto nás neupozorňoval, boli sme slušní, najviac sa nám páčilo kupé, kde mohli byť matky s deťmi, vozeň bol prázdny, preto sme sa do jedného kupé nasťahovali   spolu so spolužiačkami z ôsmej triedy sme si tam  urobili discu. Bolo to super a cesta nám rýchlo ubehla. .

     Keď sme prišli do Košíc, najprv sme museli nájsť električku, povedali nám že je to číslo 6. Táto električka nás odviezla  do bieleho domu, takto volajú Magistrát mesta Košice jej obyvatelia, kde nás privítali nielen dospeláci aj žiaci s workshopmi. Veľmi sa nám páčil workshop žiakov z košickej základnej školy, kde plietli košíky a robili kytice z hroznových listov. Mohli sme sa aj napiť boli pre nás pripravené džbány z vodou, tak ako je tu u nás v marci keď robíme akciu :Pijem vodu z vodovou“.

     Potom vystúpila jedna teta, ktorá sa predstavila ako koordinátorka Zelenej školy na Slovensku a pozvala nás na recepciu, kde sme sa premiestnili. Boli sme milo prekvapení, keď sme videli, že je pre nás sú pre nás nachystané rôzne pochúťky. Keď sme začali chutnať tak nám povedali, že je to vegetariánska strava, boli sme prekvapení dalo sa to dokonca aj zjesť. Pochutili sme si na  sóji, ktorá bola obalenú v kapustovom liste alebo rôznych farebných cestovinách, ktoré mali žltú, červenú, zelenú  farbu. Ja sa už nepamätám čo všetko v cestovinách bolo, ale najviac nám chutili palacinky s tvarohom.

     Keď sme si už pochutili na dobrotách presunuli sme sa do konferenčnej miestnosti, kde sa začala slávnosť odovzdávania certifikátov a zástav. Bolo tam veľmi veľa ľudí a detí, príhovor mali rečníci, ale ja sa už nepamätám kto to všetko bol, mne sa najviac páčili scénky, ktoré si pre nás pripravili deti zo základných škôl v Košiciach, niektoré boli veľmi smiešne.  Aj napriek tomu, že to bolo na môj vkus dlhé KONEČNE SME SA DOČKALI a zavolali nás pre Certifikát. Viktor  Ilenčík, teda môj brat, spolu so Zuzkou Bakovou boli prevziať ceny. Konečne sme mali v rukách ocenenie, vlajku a mohli sme sa vrátiť na vlak a uháňať ICE UNION-om do Bratislavy.     VYTVORENÝ FOTOALBUM
      

      

     Hodnotenie Zelenej školy

     uverejnené 28. 9. 2013, 10:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 9. 2013, 11:05 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes na našu školu zavítala  komisia z centra Zelenej školy , ktorá prišla hodnotiť našu dvojročnú prácu. Rozprávali sa nielen s vedením školy, ale predovšetkým  so žiakmi, ktorí hodnotili prácu Kolégia Zelenej školy a všetkých žiakov.

     Komisia mala rôzne otázky na žiakov, popozerala si bylinkovú záhradu, bolo zjavne viditeľné, že bola s prácou na našej škole spokojná a povedali nám, že najneskôr do jedného týždňa sa dozvieme či získame ZÁSTAVU  Zelenej školy. Preto budeme netrpezlivo čakať na výsledky. Ak by sa nám podarilo získať Zástavu Zelenej školy, tak si ju 10. Októbra 2013 pôjdeme prevziať slávnostne do Košíc, už teraz sa na to tešíme.

                                                                             Kolégium Zelenej školy