• ZŠ - Aktivity 2015/2016

    • Po stopách Amosa alebo "učíme sa inak"

     uverejnené 26. 5. 2016, 8:42 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 26. 5. 2016, 12:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dňa 25. 05. 2016  žiaci VIII. A triedy v rámci celoškolského projektu navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku. Jeden krát vidieť je lepšie, ako 10 x o tom počuť. Prehliadka mala cieľ: zamerať sa na lis - preš (kladky, tlak, sila - FYZ), geologická stavba malokarpatskej oblasti ( zloženie pôdy -  BIO ), slnečné dni v roku a poloha - GEG, význam obchodovania 18. a 19. st., a cisársky dvor - DEJ, SJL.  11. 05. sme boli vo vinohrade, pripraviť si materiál, ktorý budeme potrebovať k prezentácii.
      
      

     po stopach Amosa

      

      

     Prírodovedné múzeum

     uverejnené 26. 5. 2016, 8:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 26. 5. 2016, 8:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
      
     Dňa 12. 05. 2016 žiaci III. A triedy s triednou učiteľkou si pozreli exponáty v prírodovednom múzeu.
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

     Projetk Amos, učíme sa inak.

     uverejnené 11. 5. 2016, 14:15 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 5. 2016, 14:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Po teoretickej príprave k projektu sme dnes 11. 05. 2016, žiaci 8. A  išli prakticky aj názorne vyskúšať si prácu vo vinohrade. Žiadne veľké veci sme nerobili, len sme skúmali vinič jednoročné a tohtoročné výhonky, malé strapčeky, ktoré začínajú kvitnúť, uväzovanie. Michal robil foto záznam, ktorý použijeme v projekte. Ostatní žiaci zbierali hroznové odrezky, ktoré použijeme pri práci na projekte.
      
      
      
      

     projekt Amos

      

     Hviezdicový beh

     uverejnené 29. 4. 2016, 11:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 4. 2016, 11:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Olympijský klub Bratislava v spolupráci so základnými školami v Novom Meste BA, zorganizoval Hviezdicový beh. Beh bol zameraný na  poukázanie "vymretých" čiže vymiznutých športovísk, nielen v našom obvode ale aj v celej Bratislave v počte asi 49.
     "Nečudujme sa preto, že niektoré z tradičných športov v našom meste vymierajú a živoria." ( predsedníčka OK Bratislava Mária Mračnová).
     Vyzývame Vás, vedúcich zastupiteľstiev, aby ste prijali vo Vašej pôsobnosti záväzné nariadenie, v ktorm budú všetci vlastníci a stavebníci v prípade rušenia športového objektu zaviazaní, rok predtým postaviť adekvátnu náhradu na inom mieste.

     Hviezdicovy beh

      

      

     Zdravé popoludnie 1. A

     uverejnené 29. 4. 2016, 11:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 4. 2016, 11:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      


     1.A zdrave popoludnie

      

     Vodné dielo Gabčíkovo

     uverejnené 28. 4. 2016, 12:07 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 4. 2016, 12:07 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Exkurzia - vodné dielo Gabčíkovo.

     27. 04. 2016 bol dňom, kedy žiaci II. A a IV. A začali pracovať na realizácii projektu "Po stopách Amosa".
     Formou zážitkového učenia navštívili Gabčíkovo, kde si prezreli vodné dielo. Štvrtáci sledovali tok vody, prieplav, dopravu na Dunaji. Oboznámili sa s fungovaním vodnej elektrárne. Druháci sa zamerali na pozorovanie flóry v povodí Dunaja a svoje pozorovanie zdokumentovali fotografovaním.

      


     Gabcikovo

      

      

      

     Fyzika v VIII. A triede

     uverejnené 27. 4. 2016, 15:32 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 4. 2016, 15:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Predmet fyzika je pre niekoho ťažký, nenaučiteľný predmet a pre niekoho realita okolo nás. Jeden krát do mesiaca si žiaci doma pripravia pokus alebo projekt na danú tému a v triede ho prakticky prezentujú a ostatní žiaci počúvajú a učia sa nové, pre nich ešte "neobjavené". V pokusoch vynikajú D. Knieža, Jano a Ivo Bobotovci, M. Beke, F. Porzer, D. Voštiarová. Dnes 27.4.2016 pokusy zachvátili celú triedu, takí boli úžasní. Pokusy boli zamerané na: Ťažisko telesa, Archimedov zákon, tlaková sila.
      
      
      

     Fyzika VIII.A


      

     Planetárium

     uverejnené 27. 4. 2016, 14:35 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 4. 2016, 14:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Planetárium,
      
     25. a 26. apríla sme mali netradičné vyučovanie žiakov prvého a druhého stupňa, prostredníctvom mobilného Planetária. Vznik a vývoj našej planéty Zem a vznik života na nej.
     Planetárium nás zaujal svojou názornosťou, obraznosťou a simuláciami udalostí, ktoré pohli  našu Zem počas takmer 5 miliárd rokov jej života. Počas prezentácie nám pracovník planetária vysvetlil, ako sa menili podmienky na Zemi od veľmi nehostinných až po tie, ktoré umožnili vznik života. Dozvedeli sme sa, aké rôzne podoby mal život na Zemi...
     Žiaci videli na filmovej projekcii hviezdnu oblohu, súhvezdia, planéty, časový dolet slnečného lúča na Zem, zatmenie mesiaca a veľa ďalších zaujímavých činností človeka vo vesmíre.
     Žiaci odchádzali usmiatí, spokojní a s novými poznatkami o vesmíre.

      

     Máme radi prírodu 2.A trieda

     uverejnené 13. 4. 2016, 20:54 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 4. 2016, 20:54 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Zelená škola - máme radi prírodu 2.A trieda.

     VEU - inovatívna forma vyučovania pani učiteľky Zuzany Trojčákovej očarila žiakov aj mňa. Na knižočku od Jozefa Čapka: Psíček a mačička a pracovnýmí listami, rozhovorom ukázala tajomné miesto žiakom , kde sa ukrýva príroda, ktorú tak milujeme a chránime. Ako za štipce visia a slniečko ich vyhrieva, mráčná, tráva, kvietky, ktoré netrháme ale chránime.
     A na koniec certifikát, ocenenie žiackej tvorivosti. Superná hodina.

      

      


     Máme radi prírodu

      

     Geografia po Japonsky

     uverejnené 13. 4. 2016, 20:38 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 4. 2016, 20:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dnes 13. apríla 2016 mali žiaci 7.A triedy zaujímavú hodinu geografie.

      Panie Tomoe Komatsu a Zuzane Ondrejková Želivská z Japonského veľvyslanectva, oblasť kultury,  žiakom urobili prierez ako v Japonsku žijú ľudia a študujú žiaci,vysvetlili im geografickú polohu ostrovov, pamiatky, tradičné bývanie v meste a na dedine, národný kroj kimono.

      

      

     Školský život

     V japonských školách sú žiaci rozdelení do menších skupín, ktoré sa zapájajú do rôznych aktivít. Súčasťou výučby je napríklad upratovanie tried, chodieb i celého školského areálu. V mnohých základných školách sa žiaci stravujú spoločne v triedach. Stravu pripravuje škola alebo miestne „školské stravovacie centrum“. Malé skupiny žiakov sa striedajú v službách a obsluhujú svojich spolužiakov. Školské obedy sú veľmi obľúbené. Pozostávajú zo širokého sortimentu zdravých a výživných jedál.

     Počas roka školy organizujú mnoho podujatí. Žiaci napríklad súťažia v preťahovaní sa lanom a štafetových pretekoch počas športových dní, navštevujú historické pamiatky, poriadajú umelecké a kultúrne festivaly, na ktorých deti vystupujú. Žiaci najvyšších ročníkov základných, nižších a vyšších stredných škôl chodia na niekoľkodňové výlety do kultúrnych centier ako Tókio a Nara alebo do lyžiarskych stredísk. Väčšina študentov nižších a vyšších stredných škôl nosí školské uniformy. Chlapci nosia nohavice a saká so stojatým golierom, dievčatá kabátik a sukňu.

     Klubové aktivity

     Takmer všetci študenti nižších stredných škôl sa zúčastňujú na mimoškolských klubových aktivitách podľa vlastného výberu (športové, hudobné, umelecké, vedecké... atď.).

     Medzi chlapcami je mimoriadne populárny baseball. Obľubu si postupne získava futbal. Kluby džuda, tradičného bojového umenia, navštevujú rovnako dievčatá i chlapci možno aj preto, aby sa vyrovnali slávnym japonským džudistom, ktorí vybojovali mnoho medailí na majstrovstvách sveta a olympijských hrách. Ďalšie obľúbené športy sú tenis, basketbal, volejbal, gymnastika. V každom z týchto športov školy súperia na regionálnej úrovni.

     Typický rozvrh žiakov šiesteho ročníka

      

     Pondelok

     Utorok

     Streda

     Štvrtok

     Piatok

     1.

     Prírodopis

     Japonský jazyk

     Náuka o vedení domácnosti

     Výtvarná výchova

     Náuka o spoločnosti

     2.

     Prírodopis

     Matematika

     Matematika

     Výtvarná výchova

     Všeobecná náuka

     3.

     Telesná výchova

     Hudobná výchova

     Telesná výchova

     Matematika

     Matematika

     4.

     Matematika

     Náuka o spoločnosti

     Japonský jazyk

     Náuka o spoločnosti

     Japonský jazyk

     OBED

     5.

     Japonský jazyk

     Všeobecná náuka

     Hudobná výchova

     Japonský jazyk

     Etika

     6.

      

     Všeobecná náuka

      

     Stretnutie klubu a výboru

      

      

      

      

      


      

     geografia po Japonsky

      

      

     Zelená škola v 2. B, sadili sme...

     uverejnené 12. 4. 2016, 19:21 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 4. 2016, 19:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Žiaci 2.B triedy si v triede vysadili hrach, fazuľu a slnečnicu....to bola ďaľšia aktivita z EAP Zelená škola.
     Lukáško, Teo, Alexander, Marcel.....a ostatné deti ich majú na okne...      

     Zelena skola 2.B sadenie

      

      

     Zelená škola v 5.B

     uverejnené 12. 4. 2016, 19:09 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 4. 2016, 19:09 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Jedna z aktivít Zelenej školy bol projekt Čo vieš o Bratislavskom lesoparku.
     Lucka Vargová z 5.B triedy bola prvá, ktorá spracovala tému a získava supernú jednotku. Pozri te si ako si poradila....      

      

     Aprílová zábava

     uverejnené 3. 4. 2016, 19:05 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 3. 4. 2016, 19:05 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     V piatok sme si so žiakmi vymysleli, že sa nasmejeme, ... obliekli sme sa do pyžám, županov a na hlavu sme si dali aj helmu.
      

     aprilová zabava

      

      

     Lúčne kvety

     uverejnené 17. 3. 2016, 19:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 3. 2016, 19:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Kvietky na lúke,

     moji milí prváčikovia, ktorých učím telesnú výchovu, dnes s pani učiteľkou Čajdovou na výtvarnej výchove kreslili kvietky na lúke. Používali kombinovanú techniku vodových a temperových farieb. Kvietky vznikali odtláčaním skrčeného papierika a preto pršteky boli pofarbené.
     Máme to len šikovníčkov, výtvarníčkov na škole.

      

      


     Lucne kvety

      

      

     Technické práce v 5. B

     uverejnené 18. 2. 2016, 20:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 2. 2016, 20:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vo štvrtok mávam techniku s 5. B - kresliaca trieda, hlavne dievčatá, však si pozrite ako skrášlili doštičky, ktoré si predtým vyšmirgľovali. Dnes sme nabíjali zo zadu háčiky a po prázdninách ideme robiť výstavku na chodbe.Chlapci sa rozhodli robiť stojančeky na servítky....ešte sme ich nedokončili. Najskôr sme si spravili šablónku, obkreslili na pozinkovaný plech, vystrihli, opilníkovali, ošmirgľovali, natreli modrou farbou a nakoniec priskrutkujeme na podkladovú doštičku....
     AT.      

     Technika 5. B

      

      

     Pomazánky v sedmičke

     uverejnené 18. 2. 2016, 20:37 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 2. 2016, 20:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Siedmaci v stredu 16. 02. 2016 pripravovali pomazánky - nátierky: cibuľková s bryndzou, cesnaková, salámová, vajíčková...

     Ochutnávali všetci...a chutilo nám všetkým.

      

      

      

      


     Pomazanky

      

      

     Chémia v osmičke

     uverejnené 24. 11. 2015, 19:35 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 24. 11. 2015, 19:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     8. A trieda je plná šikovných (ale aj papuľnatých chalanov) žiakov, ktorých mám rada ale mám aj veľkého šikovníčka na pokusy: je nim Dominik Knieža, ktorý vyrobil na chémiu niečo takéto.. hádajte čo je to?      

      

     Varenie v deviatke

     uverejnené 24. 11. 2015, 19:32 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 24. 11. 2015, 19:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Deviataci, dievčatá aj chlapci, dnes na technike - varenie, zabodovali....bolo to mňamkovité...hlavní ochutnávači sú ako inak, žiaci zo 4.A triedy. Ale nezaprel sa ani Conor....pochvaľoval si a lyžičku nedal nikomu...

      


      
     Vyberte si triedu, ktorú chcete navštíviť:     I. stupeň:
     1.A - 2.A - 2.B - 3.A - 3.B - 4.A


     II. stupeň:
     5.A - 6.A - 6.B - 7.A - 8.A - 9.A


      

     Prišívanie gombíkov

     uverejnené 19. 11. 2015, 22:24 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 11. 2015, 22:24 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

     Prišívanie gombíkov nie je žiadná hračka.

     Žiaci z 3. A triedy si dnes vyskúšali ako pichá ihla. Prepichnúť látku spolu s gombíkom a pritom si držať všetko spolu, to vyžaduje šikovnosť prštekov. Ale...pich, pich a ihla sa občas zabodla aj do pršteka.

      

      

      


     gombíky

      

      

     Blížia sa Vianoce

     uverejnené 19. 11. 2015, 22:09 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 11. 2015, 22:09 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Blížia sa Vianoce.

     Aj my, žiaci z 5. B, si už pripravujeme vianočné prekvapenia. Na hodine techniky sme si vyrobili vianočnú loďku šťastia. Keď sa zapáli sviečka, máme si niečo pekné priať a na štedrý večer sa nám to vyplní...

      

      

      


     vianocne lodky stastia

      

      

     Španielsky jazyk

     uverejnené 19. 11. 2015, 21:58 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 11. 2015, 21:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Španielský jazyk, pre niektorých žiakov....katastrófa,

     žiaci 6. A triedy preberali ľudské telo, mali nakresliť a pomenovať tie časti tela, ktoré už vedia pomenovať. Žiaci vytvorili nádherné kresbičky...

      

      

      

      

     spanielsky jazyk v 6.A

      

      

      

     Aktivity žiakov

     uverejnené 12. 11. 2015, 19:23 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 11. 2015, 19:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Na škole máme šikovné deti. Patria k nim aj piataci. Takto krásne si vypracovali svoje referáty z techniky - vynálezcovia Slovenska a na hodine OBN - rodokmeň...
     Máme z nich radosť      
      

     aktivity ziakov

      

      

     Studená kuchyňa

     uverejnené 11. 11. 2015, 20:23 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 11. 2015, 20:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Toľko krát na tejto stránke som už chválila deviatakov....

     za ich šikovné ruky, ale dnes sa vytiahli na 110 %, veľká pochvala a jedničky za ich prístup na hodine techniky - varenie, rozdelili si úlohy, kto, čo prinesie a bude so surovinami pracovať: chlebíčky, nátierky - bryndzová, cesnaková, syrová, obložené syrové, šunkové, salámové taniere, jednohubky - šunkové, ovocné, zeleninové....
     Som na nich hrdá - nestratia sa v živote...

      

      


     11. novembra 2015

      

     Fazuľka, hrach a bôb

     uverejnené 9. 11. 2015, 18:17 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 11. 2015, 18:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na hodine techniky v 5.A, B triede sme sadili osivo fazule a hrachu. Žiaci si priniesli poháriky z jogurtu, vatu, gázu a osivo. Vatu vložili do pohárika navlhčili vodou, položili osivo fazule a zakryli gázou. A potom už sme len čakali, čakali až sme sa dočkali. Tým žiakom, ktorým fazuľka splesnivela alebo vyschla, mali druhý pokus. Elovi Skalovi sa podarilo vypestovať takáto vysoká fazuľka a ešte aj bôb, ktorý nie vždy vyklíči.

     Super pokus.

      

      

      

      


     fazulka a bob

      

      

      

     Učíme sa so Štúrom

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:30 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 11. 2015, 19:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Živá knižnica - "Učíme sa so Štúrom" v 4. A triede.

      

     Štvrtáci spoznávajú náš samosprávny kraj

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:27 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 11. 2015, 19:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Žiaci vytvorili nádherné projekty, ktoré prezentovali na hodine vlastivedy. Ukázali krásu prírody, rôzne zaujímavé historické objekty ale aj súčasnosť kraja, v ktorom žijeme.
     Na vlastivede vypracovali žiaci projekt na tému "Zeleň a ochrana prírody" v BSK - Chránené územie Bratislavského kraja.

      
      

     BSK - Zelena skola

      

      

     Knižnica na Nobelovej

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:17 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 11. 2015, 19:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Žiaci 4. A triedy dňa 27. 10. 2015 navštívili knižnicu na Nobelovej ulici v Bratislave kde pracovali na zaujímavú tému: "Ako sa tvorí kniha"

      

     Ekozáhradka

     uverejnené 27. 10. 2015, 17:29 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 10. 2015, 17:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dňa 27. 10. 2015 sa opäť deviataci vytiahli. Svojou silou a umom upravili a skrášlili sedenie pri pocitovom chodníčku. Osadené kmene majú slúžiť vtáčikom na pristávanie pri hľadaní potravy. Na jar budeme pokračovať a na niektoré kmene chlapci vyrobia striešky.      

      

     Tekvičky

     uverejnené 27. 10. 2015, 17:15 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 10. 2015, 17:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dňa 22. 10. 2015 žiaci 3.A triedy vyrobili takéto prekrásne čudá z tekvice....

      
      

     Športová a vedomostná olympiáda ŠKD

     uverejnené 27. 5. 2016, 14:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 5. 2016, 14:43 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 25.5.2016 sa naši žiaci zúčastnili 
      
     Športovo - vedomostnej olympiády detí ŠKD.
      
     Výsledkom je krásne 1. miesto v disciplíne Hod na cieľ.
      
     Blahoželáme.      

      

     Divadielko pre MŠ

     uverejnené 21. 4. 2016, 15:39 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 21. 4. 2016, 15:51 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dňa 18. 04. 2016 ŠKD - oddelenie pani Banášovej pripravilo divadielko pre deti materskej školy Letná.Soľ nad zlato, ako si vážiť sám seba.
     Predstavenie videlo 100 žiakov a detí z MŠ. Žiaci z ŠKD si sami zhotovili kulisy aj farebné kostýmy.
     Deťom MŠ sa veľmi páčila rozprávka od P. Dobšinského, čo dali najavo dlhým potleskom.
      
      
      
      
      
      
      

      

     divadielko_SKD

      

      

     Vítanie jari

     uverejnené 19. 4. 2016, 20:07 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 4. 2016, 20:07 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 16. 03. 2016 sma sa zúčastnili odprevádzania zimy a vítania jari v DK na Vajnorskej. V ŠKD sme si pripravili „letečko“  a ozdobili sme ho vajíčkami a stužkami.

     Akcie sa zúčastnilo 3 oddelenia, žiaci z 2. B a 5. B triedy. Tancovali a spievali žiačky Bosnianská, Tothová, Hoang Anh, Heflak, Bilčíková, Grivalská a z 3. A triedy Krutá, Menke, z 2. A triedy Kasmyarová.

      

      


     vitanie jari

      

      

      

     Veľká noc v ŠKD

     uverejnené 22. 3. 2016, 19:04 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 3. 2016, 19:04 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD.

     Úlohou zvolenej edukačnej činnosti bolo, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy nevnímali sviatok Veľkej noci iba ako prázdniny, ale aby poznali i názvy dní, ktoré sú súčasťou tohto sviatku (zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok) a poznali význam Veľkej noci. Keďže išlo o prácu s prvákmi, téma bola ponúkaná hravou formou zameranou na zhotovovanie dekorácií typických tomuto sviatku.

     Téme Veľká noc sme sa postupne začali venovať odo dňa 15.3.2016 a ukončili sme ju dňa 23.3.2016 v prvom oddelení ŠKD. Keďže ide o pomerne náročnú tému a pracovali sme s prvákmi, zvolili sme pre realizáciu dlhšie obdobie, aby žiaci lepšie prenikli k tomuto sviatku a poznali jeho podstatu.

     Veľká noc je už tradične symbolom prichádzajúcej jari, prebúdzania sa prírody a príchodu nového. Je dôležité, aby žiaci poznali podstatu Veľkej noci. Táto téma nám ponúka množstvo možností ako ju predostrieť deťom akéhokoľvek veku tak, aby si každé odnieslo aspoň niečo, to, čo ho zaujalo.

     Zelený štvrtok – dnes v tento deň jeme zvyčajne špenát, ktorý nám podľa tradovania má  zabezpečiť šťastie a najmä nás ochráni pred všetkými chorobami.

     Veľký piatok - pre cirkev ide o najväčší sviatok v roku. Zvony v tento deň nezvonia a  platí prísny pôst.

     Biela sobota - končí sa dlhý 40 dňový pôst a veriaci môžu opäť začať jesť mäso. V kuchyniach  sa pripravujú všetky sviatočné pokrmy, aby sa v nedeľu mohli posvätiť.

     Veľkonočná nedeľa - do kostolov berieme posvätiť jedlo, ktoré mamičky vložia do košíka. Vložia z každého kúsok a ten budeme mať na stole.

     Veľkonočný pondelok - dievčatá sa pripravujú na oblievačku, aby boli po celý rok zdravé a chlapci si za oblievačku odnesú pekne maľovanú kraslicu a stužku na korbáči.

     V tento deň sa opäť začalo zabávať, všade bolo veselo, hrala živá muzika a spievalo sa. Všetky tieto zvyky však majú už pohanský pôvod.

      

     Žiaci nám prezradili ako oni trávia Veľkú noc. Dievčatá čakajú oblievačov a chlapci chodia s oteckami navštevovať rodiny. Veľmi radi pomáhajú mamičkám maľovať kraslice. Niektoré dievčatká, ale aj chlapci sa pochválili, že pomáhajú doma pri príprave pokrmov, pečú barančeka a iné sladkosti. Chlapci pomáhajú zhotovovať korbáče a chystajú sa obliať mamu, babku, sestričku, či spolužiačku. Niekto deti Veľkú noc trávia s rodinou na dovolenkách, chatách alebo chalupách, kde chodia na turistiku a oddychujú v nádhernej prírode.

      

     Počas týchto dní žiaci vyfarbovali veľkonočného zajačika, zhotovili sme veľkonočný košík, kde sme poukladali kraslice, vyrobili sme dekoračných zajačikov na špajdľu, ktorí sú vhodní ako dekorácia do črepníkov alebo veľkonočné kuriatko v škrupinke, či zajačika s kraslicou. Tieto dekorácie si detičky mohli vziať domov, aby potešili svoje mamičky. Komu nestačilo zapojiť sa do tvorby výrobku, mal k dispozícii širokú škálu omaľovaniek alebo príkladov so sliepočkou či zajačikom.

      

     Vypracovala: Mgr. Veronika Lančaričová,


     Velka noc v SKD

      
      

      

      

     Zmena výšky úhrady za ŠKD od 1.1.2016

     uverejnené 9. 11. 2015, 11:09 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 9. 11. 2015, 11:10 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      


     Na základe Všeobecného záväzného nariadenia

     mestskej časti Bratislava Nové-Mesto č. 09/2015

     zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov

     na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských

     zariadeniach
     zriadených mestskou časťou

     Bratislava-Nové Mesto sa mení čiastočná úhrada

     nákladov
     v školách a školských zariadeniach platného od 01.01.2016 takto :

     ŠKD 25 EUR/mesiac/žiak

     Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

     Týmto sa ruší  Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2014 zo dňa 12.12.2014.

     Futbalista Danko

     uverejnené 15. 6. 2016, 10:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 6. 2016, 10:41 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Danko Straka z II. B triedy je futbalista, získal U 10 krásne druhé miesto za Dunajskú Lužnú. Gratulujeme!
      
      
      
      
      
      
      

      

     Timea Boskovičová IV.A

     uverejnené 17. 5. 2016, 9:17 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 5. 2016, 9:17 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Timei sa opäť darilo. V Rimavskej Sobote 14. 05. 2016 s medzinárodnou účasťou a v silnej konkurencii obsadila 3. miesto.
      
     Srdečne blahoželáme!
      
      
      
      

      

     Opäť vyhrala a úspech aj v krajskom kole.

     uverejnené 20. 4. 2016, 13:56 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 5. 2016, 9:12 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 19. 04. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo HK 2016. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala Hanka Tomšíková zo 4. A triedy a vo svojej kategórii získala 1. miesto. 
     Hanka postúpila do krajského kola HK.
     Srdečne blahoželáme !
      
     V krajskom kole HK svojim prejavom a prednesom obsadila veľmi pekné 3. miesto.
     Srdečne blahoželáme!
      
      
      
      

      

     Orientačný pretek na Zlatých pieskoch

     uverejnené 19. 4. 2016, 18:23 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 4. 2016, 18:23 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes 19. apríla sme sa po prvý krát zúčastnili orientačného preteku na Zlatých pieskoch v Bratislave.
     Chlapci z 8.A triedy: Patko Fekár, David Puzstai, Samko Kuruc a Samko Krutka, Patko Sladeček a JAnko Bobot a žiaci zo 4,A triedy: Lejla Pecinová, Ester Záborská, Timea Boskovičová, Lea Rajzíková, Richard Fukna, Alexej Meľo, Adam Krupec a Marko Radakovič.
     Trať bola pre nás ako stvorená lebo nebola členitá a pretekári nemohli poblúdiť a aj počasie nám prialo, slniečko svietilo ostošesť.
     Úspechom pre nás bolo, že do cieľa dobehli všetci bez zranenia a aj umiestnenie bolo pekné. Paťko Feki krásne 8. miesto, potom 11. a 12. miesto viac som si nezapamätala, ale bolo to úžasné.
     Ďakujem mojim bojovníkom a o rok pôjdeme opäť.


     orientačný pretek Zlate piesky Bratislava

      

      

     Zlatá medaila

     uverejnené 15. 3. 2016, 18:52 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 3. 2016, 18:52 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Timea Boskovičová žiačka 4. A triedy sa v sobotu  12. marca 2016 v Pezinku zúčastnila medzinárodného turnaja v zápasení. Vo svojej váhovej kategórii zdolala štyri súperky a získala zlatú medailu
     Veľmi nás to potešilo a držíme jej palce aj do ďaľších zápasov. Timea je veľmi šikovná žiačka aj na telesnej výchove.
     Srdečne blahoželáme.

     Bratislavský Lesopark - žaby

     uverejnené 27. 4. 2016, 15:05 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 4. 2016, 15:07 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dnes 27. 04. 2016 sme boli v Bratislavskom Lesoparku pozrieť, ako sa "majú" žaby. Keď sme vystúpili z autobusu piataci zopakovali učivo o žabách, ktoré sa učili na BIO. Bola som prekvapená, že žiaci zo 4. A triedy vedeli o žabách toľko veľa. Vymenovali, ktoré u nás žijú, ako sa rozmnožujú.
     Ked že dnes naozaj bolo chladné počasie, nepodarilo sa nám vidieť žaby, len také, ktoré zahynuli na ceste.
     Ale neľutujeme. Prostredie Lesoparku aj napriek dnešnej zime bolo nádherné.

      

      


      

     Ochrana ziab v Bratislavskom Lesoparku

      

      

      

      

     Deň Zeme 22.04.2016

     uverejnené 25. 4. 2016, 20:49 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 25. 4. 2016, 20:49 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V piatok 22. apríla, sme mali na škole veľký deň -  Deň Zeme. Počasie nám prialo a školský areál bol zaplnený odhodlanými, pracujúcimi a tvorivými žiakmi. Zbierali sme popadané vetvičky, natierali plot, balili a pripravovali papier na zber. Venovali sme pozornosť a svoju silu do ekozáhradky kde sme hrabali pokosenú trávu. Všetkým ďakujem za svoje odhodlanie pomôcť a skrášliť školské prostredie.
      
      

      

      

     Zasadnutie Zelenej školy

     uverejnené 12. 4. 2016, 18:59 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 4. 2016, 18:59 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dnes 12. apríla 2016 sme mali zasadnutie Zelenej školy. Hodnotili sme čo sa nám podarilo a čo nie. Ktoré aktivity z EAP sme splnili a ktoré ešte tento školský rok nás čakajú. Vyplňovali sme dotazník o ekozáhradke a čo by deti chceli robiť v ekozáhradke.
     Dievčatá z 5. A, B triedy urobili audit o vode a jej šetrenie, chlapci z 9.A triedy robili búdky pre vtáčiky, osádzali kmene stromov do pôdy, upravili kompostovište, vyzbierali sme odpad v školskom areáli.
     Budúci týždeň ideme sadiť kvety a liečivky, neskôr aj paradajky a zemiaky na vzorku, aby sme videli ako rastú. Rozdelili sme si úlohy kto bude sadiť, polievať, okopávať aj hrabať. 22. apríla sa tešíme na Deň Zeme, už máme aj nápady.
     Už sa tešíme ako nám to porastie. Veď sme šikovné deti.
      

      

     22. marec

     uverejnené 16. 3. 2016, 21:13 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 16. 3. 2016, 21:13 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec.

     Témou Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.

     Dnes 16. 03. 2016 sa nám žiačkám z 5. A tried, podarilo vyrobiť nádhernú plaketu kvapky vody, ktorá symbolizuje 22. marec.

      

      


      

      

     Ekovýchovný program

     uverejnené 9. 3. 2016, 20:40 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 3. 2016, 20:40 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Ekovýchovný program O víle Moravienke, ktorý sa uskutočnil pre deti predškolského veku, dňa 01.03.2016 v našej MŠ Letná.

     Program je zameraný na pútavé príbehy rieky Moravy kde deti získavajú vedomosti pomocou zážitkov a zaujímavých hier, pričom rozvíjajú svoje zručnosti a pozitívny vzťah k prírode.

     Program bol realizovaný v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK.

     Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava podporované z programu LIFE + Nature Európskou komisiou a Ministerstvom životného prostredia SR ako aj v rámci projektu , Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla na Slovensku.


     MŠ Letna

      

      

      

      

     Cieľ 4 a Aktivita 1.

     uverejnené 18. 2. 2016, 20:58 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 2. 2016, 21:36 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Environmentálny akčný plán 2015/2016 pokračovanie v plnení a šetrení vodou na WC, umyvárkach a triedach.

     Dnes 18. 02. 2016 sme s dievčatami ešte raz prezreli všetky Wc-ka, umývadlá. A zistili sme, že nám kvapká zo štyroch batérií do umyvadla a dve Wc-ká, ktoré neuzatvára nejaký plavák. Kontroľovali sme aj stav štítkov s nápisom - šetriť aj kvapkou vody - a nad niektorými umývadlami už nie sú. Dohodli sme sa, že po prázdninách sa stretneme a opravíme.


      
      

      

     Seminár 27. novembra

     uverejnené 30. 11. 2015, 19:34 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 11. 2015, 19:41 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Správa:
     Na seminári Zelenej školy sme sa rozprávali čo je zlé na školách a čo by sme chceli zmeniť.
         Kreslili sme,ako by mala vyzerať naša dokonalá škola, robili EAP (Environmentálny akční plán).
     Hrali krátku hru aby sme si zapamätali naše mená a nakoniec sme prezentovali EAP učiteľom.
     Seminár bol veľmi poučný.


     Emka Oslejová a Miška Krajnikovičová

      

     Zasadnutie kolégia ZŠ

     uverejnené 26. 11. 2015, 16:18 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 26. 11. 2015, 16:25 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Vyhodnotenie dňa 26. 11. 2015
      
     Dotazník - Zelená škola pri Zš a Mš Riazanská 75 BA
     Téma : Zeleň a ochrana prírody
     1. Deti si predstavujú pod slovom príroda : les, zeleň , stromy a zvieratá.
     2. V prírode sa máme správať slušne a potichu,nerušiť zver.
     3. V škole máme ekozáhradku.
     4. Videli sme v ekozáhradke: liečivé bylinky , búdky pre vtáčikov. A robili sme:sadili kvety,hrášok,hrabali lístie,polievali kvety a mali sme komunitu.
     5.Chránime prírodu: recyklujeme,nezahadzujeme odpadky na zem.

     Počet dotazníkov: 150
     Vrátených dotazníkov: 140
     Nevyplnené dotazníky: 10
     Predpoklad vrátenia dotazníkov: 70%
     Vrátenie dotazníkov: 93%

     Vypracovali : Emka Oslejová a Michaela Krajnikovičová

      

     Certifikát "7 krokov" za školský rok 2014/2015

     uverejnené 4. 11. 2015, 19:20 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 11. 2015, 19:24 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Ďakujeme pani učiteľke Dominike Karlíkovej,

     že nás minulý školský rok učila spoznávať , ako máme chrániť vodu a starať sa aby voda dobrá, bola pre všetkých dobrá.
     Za prácu a starostlivosť na ochranu-šetrenie vody na škole a projektami, sme boli odmenení od Živice - Certifikátom "7 krokov"
     Kolégium ZŠ.

      

     Chránené územia

     uverejnené 2. 11. 2015, 20:13 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 11. 2015, 20:13 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Štvrtáci spoznávajú náš samosprávny kraj

      

     Na vlastivede vypracoval Patrik Dudáš žiak 4. A triedy, projekt na tému "Zeleň a ochrana prírody" v BSK - Chrán

      

      

     Audit - pracovné listy

     uverejnené 21. 10. 2015, 17:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 21. 10. 2015, 17:51 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     ODPAD

     uverejnené 19. 10. 2015, 19:26 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 10. 2015, 19:26 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Minulý týždeň v utorok 13.10.2015 chlapci z 8.A triedy boli pomáhať v MŠ na Letnej pri triedení komunálneho odpadu...no nazbieralo sa tam toho dosť.....po práci ako to už chodí chlapci si zajedli chlebík s čajíkom, nejaké zemiakové lupienky a syrové tyčinky,....chlapci ďakujem za pomoc...AT.

      

     Zelená škola opäť v šk.roku 2015/2016

     uverejnené 30. 9. 2015, 17:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 9. 2015, 17:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Opäť aj tento školský rok 2015/2016 sme sa zapojili do Zelenej školy. S Emkou z 8.A triedy sme boli na seminári, pozorne sme počúvali ako sa tvorí environmentálny akčný plán, ako si máme urobiť audit - vypisovať pracovné listy a nakoniec vytvoriť kolégium Zelenej školy.
     Dievčatá, deviatačky: Vanesa a Maca boli po triedach od prvákov až po deviatakov zisťovať záujem žiakov o enviročinnosť na škole, v záhradke, kresliť plagáty...skrášľovať interiér školy....boli úspešné, doniesli zoznam žiakov na celej A4 a ešte kúsok...bola som nadšená, že žiakom záleží na životnom prostredí...Ďakujem Vám, čakájú nás príjemné a zábavné aktivity
     Teším sa na Vás Anna Trstenská
     Dnes 30. 09. sme začali pracovať na skrášľovaní zelene okolo našej školy.
     Chlapci z 8.A triedy, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do ZŠ, ukázali svoje schopnosti pri čistení a kopaní záhona. Nebolo to lahké, keďže záhon má 60 m štvorcových. Chválim ich prístup a prácu, ktorú dnes vykonali.Pomáhali aj malí piataci, ktorí ako včeličky nosili plné vedrá zeleného odpadu na kompostovište.Ďakujem

     Zahon pod oknami

      

      

     Kolégium Zelenej školy

     uverejnené 7. 9. 2015, 18:34 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 14. 10. 2015, 19:04 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vítame všetkých žiakov, ktorí chcú pomáhať v Zelenej škole.


      
      
     Hlavná téma: Zeleň a ochrana prírody - fúzač alpský je predstaviteľ hlavnej témy.

      Vedľajšia téma: Odpad - jež obyčajný je predstaviteľ vedľajšej témy.

      

     Kolégium Zelenej školy

     Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava

      

     Koordinátori:

     Funkcia:

     Téma:

     Mgr. Anna Trstenská

     Učiteľka TV

     Zeleň a jej ochrana

     PaedDr. Adriana Dudášová

     Učiteľka CHE

     Odpad a triedenie

     Mgr. Jana Bartošová

     Učiteľka 1.stupeň

     Odpad a triedenie

     Mgr. Alžbeta Ferenceiová

     Učiteľka BIO, prírodovedný krúžok

     Zeleň a jej ochrana

     Alžbeta Lauková

     Vedúca jedálne

     BIOodpad

     Pavol Banzi

     Školník

     Kosenie trávy v ekozáhradke

      

     Trieda:

     Meno a priezvisko

     Aktivita:

     9. A

     Vanesa Húšťavová, Janka Petrikovičová, Nikola Salayová, Marcela Kolerová, Denis Sabó, Marek Tóth

     Ekozáhradka tvorba kvetináčov z paliet, pocitový chodník

     8.A

     Ema Oslejová, Miška Krajnikovičová, Samo Kuruc, David Pusztai, Filip Porzer, Dominika a Lukáš Rákovický, Dominik Želinka

     Zapisovateľky aktivít, tvorba plagátov, zelený kútik, vytvoriť zberovú nádrž na dažďovú vodu, zber papiera a jeho triedenie

     7.A

     Rachel Gondášová, Sofia Draxlerová, Martin Caras, Klaudia An Duc

     Zapisovateľky aktivít-príspevky do školského časopisu, tvorba plagátov, zelený kútik, vytvoriť zberovú nádrž na dažďovú vodu

     6.A

     Michaela Ječná, Michaela Marušová, Jakub Záborský, Lucia Kačírková

     Tvorba plagátov a zeleného kútika v triede, obnoviť kompostovište

     5.A

     Laura Krajnikovičová

     Tvorba plagátov a zeleného kútika v triede

     5.B

     Samuel Šufliarsky, Elo Skala, Viola Lajčiaková, Lucia Vargová

     Obnoviť kompostovište, tvorba plagátov, vytvoriť zelený kútik v triede

     4.A

     Lea Rajzíková, Patrik Dudáš, Marko Radakovič, Adam Krupec, Hanka Tomšíková, Filip Sabršúl, Fraceska Pacini, Dianka Kasymiárová

     Tvorba plagátov a zeleného kútika v triede, Tiedenie odpadu v triede(papier)

     3. A

     Šarlota Krutá

     Tiedenie odpadu v triede(papier)

     2.A

     Jakub Barančík, Gregor Bartoš, Lára Halandová, Maximilián Sloboda, Mia Lopašovská,  Šimon Gašpar

     Tiedenie odpadu v triede(papier), zalievanie kvetín v škole – dažďovou vodou

     2.B

     Miriam Aminová, Viktória  Prosňanská

     Tiedenie odpadu v triede(papier), zalievanie kvetín v škole - dažďovou vodou

     1.A

     Lívia Bilčíková, Mário Pacino, Viki Miklovičová, Dominik Balšan, Peťo Skaretka, Peťko Zachar, Linda Podolinská, Samko Hudeček, David Dudáš, Filip Hodžík

     Tiedenie odpadu v triede(papier), zalievanie kvetín v škole - dažďovou vodou, starostlivosť o čistotu školského areálu

     1.B

     Lea Ema Falvadová, Lenka Kabíčková, Scarlet Zemková, Lukáš Dornaj, Silvia Kondpaneny, Adrián Kochlík

     Tiedenie odpadu v triede(papier), zalievanie kvetín v škole - dažďovou vodou, starostlivosť o čistotu školského areálu