• ZŠ - Oznamy 2015/2016

    • Projekt Amos "Učíme sa aj inak"

     uverejnené 30. 6. 2016, 7:44 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 6. 2016, 7:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Ďakujem všetkým žiakom, rodičom, učiteľom a priateľom školy, ktorí sa zúčastnili  žiackej konferencie a zažili atmosféru detských (žiackych) tvorivých vystúpení. Prezentovali svoju tvorbu, tak ako to videli a prežívali. Boli úžasní...
      
      
      
      
      

     Ziacka konferencia

      

      

     Škola v prírode II. a IV. A trieda

     uverejnené 27. 6. 2016, 10:14 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 6. 2016, 10:15 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Škola v prírode Demänovská Dolina, 20.6. – 24.6.2016.

     Žiaci II.A a IV. A sa zúčastnili v dňoch 20.6.2016 až 24.6.2016 ŠvP v Demänovskej Doline. Pobyt bol zameraný hlavne na upevňovanie životných zručností a pravidiel, ktoré si žiaci osvojovali počas celého šk. r..

           V dopoludňajších hodinách pracovali väčšinou v skupinách, trénovali si spoluprácu, tvorivosť, trpezlivosť, starostlivosť, aktívne počúvanie a pod. Výsledkom takýchto činností je napr. text piesne na melódiu „Prší, prší.“

           Poobedňajšiu činnosť organizovali so žiakmi pridelení animátori.

           K úspešnému pobytu prispelo krásne prostredie, dobré počasie a chutné jedlo.

      


      

      

     1.      Peknú cestu sme my mali,

     a potom sme sa len hrali.

     V hoteli,v hoteli,

     problémy sme nemali.

      

     2.      Videli sme krásne hory,

     očaril nás dych prírody.

     V prírode, prídode,

     boli sme my v pohode.

      

     3.      A potom sme disco mali,

     Super pesničky nám hrali,

     V hoteli, v hoteli,

     problémy sme nemali.

      

     4.      A keď došiel psíček malý,

     pekne sme sa s ním pohrali,

     všetko úžasné tam bolo

     spomínať budeme dlho.

      


      

     Skola v prirode II. a IV. A trieda

      

      


      

      

      

      

      

      

     Učíme sa aj inak

     uverejnené 15. 6. 2016, 17:40 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 6. 2016, 17:42 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Žiaci našej školy srdečne pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy na Žiacku konferenciu, ktorá sa uskutoční 29. 06. 2016 o 16.00 hod v telocvični.
      

     Témy Žiackej konferencie – Učíme aj inak

     1. ročník       – Dunaj v slovesnosti a vo výtvarnom stvárnení v podaní žiakov 1. ročníka.

      

     2. ročník – Rastlinstvo v povodí Dunaja očami Múdrych sovičiek.

                  – Po stopách zvieracej ríše na Dunaji.

      

     3. ročník – Doprava na Dunaji.

      

     4. ročník – Dunaj zdroj energie.

      

     5. ročník – Flóra v povodí Dunaja.

                  – Povesť o Devíne

      

     6. ročník – Fauna v povodí Dunaja.

      

     7. ročník – Život na hrade a v podhradí.

      

     8. ročník – Rok vo vinohrade.

      

     9. ročník – Výchova umením – výtvarné stvárnenie prezentácie.

      

     Získanie informácií o nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach rodičov z konferencie (formou dotazníka).

      

     Farmársky dvor s ukážkami remeselníckych dielní spojený s predajom výrobkov našich žiakov.

      


      

      

     Zoznam pomôcok pre III. A v šk. roku 2016/2017

     uverejnené 8. 6. 2016, 19:20 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 8. 6. 2016, 19:20 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Zoznam zošitov a učebných pomôcok pre 3.A triedu

      

      

      


      

     Ø    zošit č. 523 na slov. jazyk a anglický jazyk  – 8

     Ø    zošit č. 544 na matematiku  - 3 kusy

     Ø    zošit č. 540 na geometriu – 1 kus

     Ø    slovník č. 644 – 1 kus

     Ø    výkresy A4 – 20 kusov

     Ø    disperzné lepidlo

     Ø    vodové farby

     Ø    temperové farby

     Ø    voskovky

     Ø    ploché štetce rôznych veľkostí, najmä veľké

     Ø    okrúhle štetce rôznych veľkostí

     Ø    obrus na lavicu na výtvarnú výchovu

     Ø    miska na vodu na výtvarnú výchovu

     Ø    obrus na lavicu pod desiatu

     Ø    uterák

     Ø    úbor na telesnú výchovu

     Ø    prezuvky

     Ø    pravítko – trojuholníkové s ryskou

     Ø    vybavenie peračníka – 2 perá, 2 ceruzky, farbičky, guma, strúhadlo,

      

      

                             Farebné papiere, výkresy  a zošity, ktoré deťom zostali budú presunuté do tretieho  ročníka.

     V prípade potreby sa  zoznam doplní v treťom  ročníku.

      

      

      

      

     Úloha na prázdniny!

      

                 Každý žiak prečíta v lete 2 ľubovoľné veku primerané  knihy. Odporúčam  od slovenských autorov napr. K. Bendová, J.Cíger Hronský, Hana Zelinová, Ľ. Podjavorinská, Daniel Hevier, Mária Ďuríčková a pod.  V septembri prinesú do školy prečítané knihy a budú o nich stručne referovať. Názov, meno spisovateľa, hlavní hrdinovia  a veľmi stručný obsah.

      

      

      

      

                 Prajem krásne prázdniny!

      

      

                                                                                                                 Z. Trojčáková

      

     Zdravšie jedlo pre deti

     uverejnené 27. 5. 2016, 14:49 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 5. 2016, 14:49 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     28. apríla pripravila pani učiteľka Čajdová pre žiakov a rodičov 1. A triedy posedenie pod názvom. Zdravé popoludnie.

      

     Hlasujte za LEGO.

     uverejnené 12. 5. 2016, 10:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 5. 2016, 14:09 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Deti milujú lego. Ak sa v škole na vyučovaní využíva táto ,,hračka" ako učebná pomôcka, deti milujú aj školu. Z tohto dôvodu prosíme rodičov a priateľov našej školy, aby nám pomohli získať finančnú dotáciu na túto pomôcku, o ktorú sme požiadali v rámci výzvy Podpora komunít - RaiffeisenBANK. Je potrebné osobne zahlasovať za náš projekt do 30. 06. 2016 Učíme sa s legom v pobočke banky, ktorá sa nachádza v OC Centrál. Za každý hlas vopred ďakujeme.
      
      
      

     lego do skol

      

      

     Športový a rekreačný pobyt v Štiavnických Baniach

     uverejnené 9. 5. 2016, 17:08 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 5. 2016, 17:10 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

        

     Pondelok

      30. mája

     Príchod, ubytovanie.

     Tematické zameranie:

      od 9:00 – 12:00 hod

     Bánska Štiavnica: pútnické miesto Kalvária, Banícka Akadémia, Botanická záhrada.

      

     Tematické zameranie:

     14:00 -17:00 hod

     Utorok

     31. mája

     Bánska Štiavnica: Nový a Starý Zámok, námestie Sv. Trojice, Kammenhorf a múzem.

     Levice: Tekovská hvezdáreň.

     Streda

     1. júna

     Krupina: Vartovka-kamenná strážna veža proti Turkom.

     Športové Olympijske hry a hry v prírode.

     Štvrtok

     1. júna

     Kaštieľ v Svätom Antone.

      

     Piatok

     1. júna

     Vyhodnotenie pobytu.šport.OH,odovzdávanie diplomov a ocenení, .

     Národný žrebčín v Topoľčiankach – cesta domov.

      

     Týždeň anglického jazyka

     uverejnené 9. 5. 2016, 16:43 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 5. 2016, 16:43 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V dňoch od 2. mája do 6. mája sa na našej škole v spolupráci s jazykovou školou Talktalk uskutočnil týždeň anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov, ktorí  boli rozdelení do dvoch skupín. Lektorom kurzu bol Domenic Molinaro zo štátu Connecticut v USA.

     Kurz bol zameraný na precvičovanie a zdokonaľovanie slovnej zásoby a výslovnosti, na zlepšenie konverzácie žiakov a v neposlednom rade aj na rozvíjanie tímovej spolupráce medzi žiakmi. Formou rôznych hier si žiaci rozširovali a upevňovali slovnú zásobu, boli nútení čo najviac hovoriť po anglicky.

     V obidvoch skupinách pracovali žiaci v dvoch družstvách, v ktorých súťažili a plnili rôzne úlohy zábavnou formou.


     Tyzden ANJ

      
      

      

      

     Zlatý Slávik 2016

     uverejnené 4. 5. 2016, 14:30 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 5. 2016, 8:23 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      
     Dnes 4. mája 2016 sa naša žiačka Lenka Doletinová, ktorá sa presťahovala z Banskej Štiavnice do Bratislavy, zúčastnila okresného kola Zlatý Slávik. Pesničky jej sadli, spievala pekne, len dve intonačné chybičky. Jedna bola bez hudobného sprievodu a druhá - trávnica, bola s akordeónom. Na akordeón hral pán učiteľ Igor Hraško - Ďakujeme za hudobný doprovod.
     Vo svojej kategórii sa usmiestnila pekne, hneď po úspešnej štvorke.
     Srdečne blahoželáme!

      

      


      

      

      

     Korčuľovanie JJ 2016

     uverejnené 2. 5. 2016, 13:22 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 5. 2016, 13:54 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes 2. mája sme ukončili korčuľovanie JJ 2016 karnevalom. Na korčuľovanie chodili žiaci 1.A a 1.B triedy. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom školy, ktorí chodili pomáhať deti prezliekať. Ďakujeme aj trénerom, ktorí naučili deti základom korčuľovania.

      

     Deň Zeme

     uverejnené 25. 4. 2016, 20:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 25. 4. 2016, 20:41 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V piatok 22. apríla, sme mali na škole veľký deň -  Deň Zeme. Počasie nám prialo a školský areál bol zaplnený odhodlanými, pracujúcimi a tvorivými žiakmi. Zbierali sme popadané vetvičky, natierali plot, balili a pripravovali papier na zber. Nezabúdame ani na menších spolužiakov, ktorí maľovali na asfalt svoje fantastické predstavy o krajšej prírode. Všetkým ďakujem za svoje odhodlanie pomôcť a skrášliť školské prostredie.
      

     Den Zeme

      

      

     Zber papiera

     uverejnené 19. 4. 2016, 18:39 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 4. 2016, 18:39 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Zber papiera.....

     Prosím všetkých žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov školy o pomoc pri zbere papiera, chceli by sme urobiť rekord. Minulý rok sme nazbierali 1 200 kg a tento rok to chceme prekonať. Už niečo máme nazbierané ale na rekord to nestačí.

     Zbieracie dni sú zajtra v stredu, štvrtok a piatok do 11.00 hod kedy príde nákladiak. Chlapci zo 7. A triedy mi budú pomáhať. Maťko Caras, Aďo Hošo, David Minárik, Oliver Hefka, Miško Martinec, Nokolas Tóth, Rudko Farkaš a Maťo Kubeník - dúfam, že som na nikoho z chlapcov nezabudla.

      


      

      

      

     Deň otvorených dverí

     uverejnené 11. 4. 2016, 16:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 4. 2016, 16:41 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 4.4.2016 bol na našej škole Deň otvorených dverí, kedy sa rodičia našich žiakov, alebo budúcich prváčikov mohli prísť pozrieť na otvorené hodiny na prvom stupni. 
     Program bol pripravený tak, aby si rodičia mohli pozrieť ukážky hodín vo viacerých  triedach prvého stupňa. 
     Na úvod boli rodičia dozvedeli základné informácie o našej škole, zameranie školy. Potom si mohli ísť pozrieť ukážky hodín v jednotlivých triedach:
     I.A - Hudobno - pohybové činnosti
     I.B - Ranná komunita
     II.A - Komunita
     II.B - Matematika
     III.A - Literárna výchova
     IV.A - Vlastiveda
      
     Veríme, že sa rodičom ukážky otvorených hodín páčili.
     Na stretnutie s budúcimi  prváčikmi sa tešíme na zápise 8. a 9. apríla 2016.

     Den otvorenych dveri

      

     Den otvorenych dveri

      

      

     Hviezdoslavov Kubín

     uverejnené 11. 4. 2016, 16:26 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 4. 2016, 16:26 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 4.4.2016 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií - 1. stupeň a 2. stupeň. Zároveň sa zvlášť hodnotila próza a zvlášť poézia.
     Kategória: 1. stupeň - poézia:
     1. miesto - Hiram Mede, 4.A, ukážka: Veľké myšlienky malého človeka
     2. miesto - Mia Xénia Lopašovská, 2.A, ukážka: Môj macík
      
     Kategória: 1. stupeň - próza:
     1. miesto - Hanka Tomšíková, 4.A, ukážka: Uspávanka pre blchu
     2. miesto - Leila Pecinová, 4.A, ukážka: Analfabeta Negramotná
     3. miesto - Max Sloboda, 2.A, ukážka: Jasnovidecký sen
      
                     Sandra Macháčová, 3.A, ukážka: Andrejka čaká starú mamu
      
     Kategória: 2. stupeň - poézia:
     1. miesto - Samuel Skala, 5.B, ukážka: Hodina telocviku
     2. miesto - Viola Lajčiaková, 5.B, ukážka: Biela móda
      
     Okresné kolo sa uskutoční 19.4.2016. Do okresného kola postupujú Hiram Mede, Hanka Tomšíková a Samuel Skala. Držíme im palce.

      

     Šípková Rúženka v MŠ

     uverejnené 4. 4. 2016, 21:13 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 4. 2016, 21:15 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 31.3.2016 vrámci spolupráce našej základnej školy s materskými škôlkami navštívili naši žiaci malých škôlkarov v materskej škôlke Letná a Teplická. Pripravili si pre nich rozprávku: O šípkovej Ruženke. Žiaci IV.A prečítali krátky úryvok z rozprávky, dievčatá, prezlečené do pekných kostýmov, zatancovali tanček na pesničku: Šípková Ruženka. A keďže sa naši škôlkari učia anglický jazyk, žiaci VI.A si s nimi zopakovali zopár slovíčok z tejto rozprávky aj v anglickom jazyku, ktoré doplnili obrázkami. Naši budúci prváčikovia poznali všetky slovíčka. Sú veľmi šikovní.


      
      

     Sipkova Ruzenka

      

      

     Veľká noc v ŠKD

     uverejnené 22. 3. 2016, 19:08 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 3. 2016, 19:08 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD.

     Úlohou zvolenej edukačnej činnosti bolo, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy nevnímali sviatok Veľkej noci iba ako prázdniny, ale aby poznali i názvy dní, ktoré sú súčasťou tohto sviatku (zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok) a poznali význam Veľkej noci. Keďže išlo o prácu s prvákmi, téma bola ponúkaná hravou formou zameranou na zhotovovanie dekorácií typických tomuto sviatku.

      

      

      

      


     (viac si môžete prečítať na ŠKD preklik TU)

      

      

     Kvapky vody

     uverejnené 16. 3. 2016, 21:12 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 16. 3. 2016, 21:12 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec.

     Dnes 16. 03. 2016 sa nám žiačkám z 5. A triedy, podarilo vyrobiť nádhernú plaketu kvapky vody, ktorá symbolizuje 22. marec.

     Témou Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.

      

      


     16. marca 2016

      
      

      

      

      

     Veľkonočné vajíčka

     uverejnené 16. 3. 2016, 20:46 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 16. 3. 2016, 20:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
      
     Veľké prekvapenie pre nás pripravili žiaci šiesteho ročníka keď urobili na výtvarnej výchove, krásne maľované vajíčka a zajačikov. Veľká noc sa blíži a spolu s Vianocami sú to nepochybne dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava príležitosť zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako po iné menšie sviatky. Obklopujeme sa typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov a pochutnávame si na dobrotách, ktoré sú charakteristické pre náš kraj. Ich malé zhrnutie osvieži i vaše spomienky a možno sa takto opäť vrátite aj k zvyklostiam, na ktoré ste medzičasom zabudli.


      

     16. marca 2016

      

      

     Deň otvorených dverí a informácie o zápise do 1. ročníka

     uverejnené 11. 3. 2016, 17:04 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 14. 3. 2016, 15:13 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Vážení rodičia,

     blíži sa čas zápisu do základných škôl, Vaše právo je vybrať si školu podľa najlepšieho uváženia, skôr ako tak urobíte, dovoľujeme si Vás osloviť a pozvať na„deň otvorených dverí“ ktorý sa uskutoční :   4. apríla 2016 s týmto programom :


     8.15 - 8.45hod. - informácie o škole

      


     Návšteva tried podľa harmonogramu:

     8.55 - 9.10hod.- Komunita I.B a II.A

     9.15 - 9.30 hod. - Hudobno-pohybové činnosti I.A

     9.35 - 9.50 hod. - Matematika II.B

     9.55 - 10.10hod. - Vlastiveda IV.A

     10.20 - 10.35hod. - Literárna výchova III.A

     Ak by Vás program vyučovacích hodín oslovil môžete sa ešte stretnúť s učiteľmi

     o 10.40 v školskej jedálni, kde bude možnosť kladenia otázok.

     Ak by sme Vás oslovili a ulahodili Vašim predstavám o vzdelávaní Vášho dieťaťa, tak si Vás dovoľujeme pozvať na

     Zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční

     8. apríla 2016 od 14.00 hod. do 18.00 hod.

     9. apríla 2016 od 08.00 hod. do 12.00 hod.

      K zápisu potrebujete  :

     Ø     Platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že ste zákonným zástupcom dieťaťa

     Ø     Rodný list dieťaťa 

     Ø     Preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa pokiaľ je to nevyhnutné, aby o zdravotnom stave vedela škola 

        S hlbokou úctou Vám chceme poďakovať za Váš čas, ktorý ste venovali tomuto listu a tešíme sa na spoločné stretnutie u nás.

      

     Kolektív učiteľov ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava

      

      

     Múdre Sovičky

     uverejnené 9. 3. 2016, 19:44 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 9. 3. 2016, 19:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     9.3.2016 prežili Múdre sovičky z II.A triedy zaujímavý deň s postavičkami tety spisovateľky Márie Ďuríčkovej z knihy Danka a Janka, ktorú predtým usilovne všetci prečítali.

     Ráno deti pri vstupe do triedy čakala mapa mysle, ktorá ich uviedla do rozprávky. V komunite sa porozprávali o obľúbených rozprávkových hrdinoch a o tom, čo ich v tento deň čaká a na čo sa najviac tešia.

     Potom sa rozišli do skupín, kde ich už čakali zaujímavé úlohy, ktoré riešili spoločnými silami. Dané úlohy boli zamerané na zhrnutie vedomostí o prečítanej knihe. Po práci v skupinách nasledovala hra Kufor, ktorú majú deti veľmi rady. Na precvičenie celého tela sme zaradili energizér. V ďalšej časti bloku pracovali deti samostatne, riešili matematickú úlohu o Danke a Janke a museli sa popasovať aj s pravopisom.

     Vyučovací blok sme ukončili vyhodnotením aktivít, vzájomným ocenením  a odkazmi pre tetu spisovateľku. Deti domov odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce a s certifikátom z čítania pod názvom Zázračná cestička za rozprávkovými knihami. V apríli nás čaká integrovaný blok s knihou Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Už sa všetci tešíme.

      

                                                             p.uč. Mgr.Z.Trojčáková

      

     Beseda so spisovateľkou

     uverejnené 4. 3. 2016, 17:26 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 3. 2016, 17:26 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Stretnutie so spisovateľkou Vrkoslavovou,

     dnes 4. marca 2016 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Vrkoslavovou.
     Opäť prišiel mesiac marec, ktorý väčšina z nás pozná ako mesiac venovaný predovšetkým knihám.
     Knihy nás sprevádzajú od najútlejšieho veku, sú s nami v čase radosti, či smútku, vedia nás naviesť do krajiny fantázie.
     Ďakujeme týmto pani spisovateľke Vrkoslavovej, že nám svojou návštevou umožnila prežiť pekné chvíle s jej novou knihou: Čokoládový Gordoň a s verným psíkom menom Gordoň.

      


     beseda so spisovatelkou

      

      

      

     Fašiangové masky v ŠKD

     uverejnené 10. 2. 2016, 18:17 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 2. 2016, 18:17 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Dňa 09. 02. 2016 v prvom oddelení ŠKD, s prváčikmi sme sa porozprávali o zvyklostiach na Slovensku. Fašiangové obdobie – obdobie: Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. A nasleduje Veľká noc. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály. A na záver potom prišla tá najslávnostnejšia zábava – karneval.

     Na výkres sme si obkreslil masky najstrašnejšie, najkrajšie aké si vieme predstaviť. Deti si ich pomaľovali a s mojim usmerňovaním si masku vystrihli. Deti boli nadšené a spokojné.


     Fasiangove masky

      

      

     Žiť v Mieri, výtvarná súťaž

     uverejnené 10. 2. 2016, 18:14 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 10. 2. 2016, 19:16 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 09. 02. 2016 sa každý žiak na 2. stupni  mohol  zapojiť do súťaže „Žiť spoločne v mieri“ a prejaviť svoj názor cez kresbu.                                                      Žiaci si mohli zvoliť ľubovošný druh materiálu a farbu.

     Výsledky školského kolo:

     1. miesto: Draxlerová Sofia 7. A
     2. miesto: Ištvánffy Ivan  8. A , a Szabo Denis 9. A
     3. miesto: Gondášová Ráchel  7. A a Oslejová Ema 8. A

      

     Víťazná  práca postúpila do okresného kola.

     Odmena pre každého žiaka- diplom.


      

     Zit spolocne v MIERI

      

      

     Korčuľovanie pokračuje od

     uverejnené 6. 2. 2016, 16:39 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 6. 2. 2016, 16:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Milí rodičia prvákov, (1.A, 1. B ). Od pondelka 08. 02. 2016 pokračujeme v korčuľovaní. Odchod z pred školy je o 11. 00 hod. Ak máte voľno a chuť pomôcť pri prezliekaní detí, môžete sa zviesť  s nami autobusom.
     Treba zabaliť do veľkej cestovnej tašky: oteplovačky, rukavice, helmu a náhradné spodné prádlo na prezlečenie, niečo na pitie. Ďakujem. AT.

      

     Od pondelka je riadne vyučovanie

     uverejnené 5. 2. 2016, 11:38 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 5. 2. 2016, 14:05 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Milí rodičia,

     chceli by sme vám vyjadriť poďakovanie za porozumenie a podporu počas štrajku učiteľov.

     V dôsledku toho, že do dnešného dňa neboli vypočuté požiadavky učiteľov nevyhnutné k zlepšeniu stavu slovenského školstva, prerušujeme štrajk na našej základnej škole s tým, že zostávame v štrajkovej pohotovosti.

      

      


     Od pondelka 8.2. 2016 sa začne riadne vyučovanie všetkých ročníkov podľa rozvrhu. 

      

      

      

      

     Zápis do 1. ročníka

     uverejnené 3. 2. 2016, 8:55 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 3. 2. 2016, 8:58 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017

     sa uskutoční :

      

     8. apríla 2016 (piatok)      od 14.00 hod. do 18.00 hod.

     9. apríla 2016 (sobota)      od 08.00 hod. do 12.00 hod.


      

                 V súlade s § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšili 6. rok veku a deti,  ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť ich na zápis do základnej školy.

                 Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť :

     Ø     Platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa

      

     Ø     Rodný list dieťaťa

      

      

     Ø     Preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa pokiaľ je to nevyhnutné, aby o zdravotnom stave vedela škola 

      

      

      

      

     Pozvánka na otvorenú diskusiu

     uverejnené 3. 2. 2016, 7:15 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 3. 2. 2016, 7:15 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vážení rodičia,

      

     srdečne Vás pozývame na otvorenú diskusiu o problémoch v školstve dňa 3.2.2016 v stredu

      o 16:30 hod v kníhkupectve a kaviarni Gorila Urban Space na Námestí SNP

     s účasťou členov štrajkového výboru Iniciatívy slovenských učiteľov.

      

     Tešíme sa na Vašu účasť,

      

     kolektív štrajkujúcich učiteľov

      

     Ihrisko Žihadielko

     uverejnené 2. 2. 2016, 14:22 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 3. 2. 2016, 7:25 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Milí žiaci, rodičia a priatelia, môžete hlasovať každý deň za  detské ihrisko Žihadielko, za svoje mesto Bratislava, mestskú časť Nové Mesto. Treba sa najskôr zaregistrovať a až potom hlasovať.
     Vyhrajme !
      

      

     Živá reťaz

     uverejnené 31. 1. 2016, 1:13 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 31. 1. 2016, 1:13 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Milí rodičia,

     Srdečne vás pozývame na akciu Živá reťaz, ktorá sa koná 01. 02. 2016 na Námestí Slobody o 15,30. Zraz našich rodičov, učiteľov a detí bude na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom o 15,15 hod.

     Tešíme sa na vás a na našu podporu.
      
      

     Vážení rodičia,

     dnes 28.1. 2016 je to už štvrtý deň, čo časť našich deti nebola v škole, alebo sa neučila štandardným spôsobom. Za Iniciatívu slovenských učiteľov chceme vyhlásiť, že nás tento stav vôbec neteší a najradšej by sme boli, aby všetko bolo tak, ako v kultúrnej spoločnosti má byť. No na druhej strane je čestné povedať, že momentálne nič nenasvedčuje tomu, že sa náš štrajk skoro skončí, skôr naopak, veľká časť pedagógov je odhodlaná vydržať tak dlho, ako bude treba.

     Premiér aj minister školstva neustále zdôrazňujú, ako sa učiteľom zvyšujú platy, a my nemáme toľko možností a ani síl im to neustále vyvracať, ako ani iné zavádzania zo strany pána ministra školstva. Chceme však zdôrazniť, že základným cieľom nášho štrajku nie sú naše mzdy, ale zastavenie prepadu školstva. Uvedomujeme si, že kvalitné vzdelanie je základným predpokladom plnohodnotnej budúcnosti každého nášho žiaka. Preto naše deti nemôžu byť na okraji záujmu vlády a zaslúžia si dostávať toľko, koľko dostávajú deti v každej kultúrnej spoločnosti. Naše deti si zaslúžia tráviť väčšinu dňa v kultúrnom prostredí, mať prístup k moderným didaktickým prostriedkom a mali by ich učiť motivovaní, kvalitní učitelia.

     Radi by sme sa osobne s každým z Vás stretli, preto organizujeme spoločné diskusie na túto vážnu tému v kníhkupectvách v centre Bratislavy, ako aj v školách vo všetkých častiach Bratislavy.

     Okrem toho pomáhame teraz tým, ktorí to najviac potrebujú, deťom v detských domovoch a nemocniciach, bezdomovcom, starým ľudom a darujeme krv.Organizujeme „ upratovanie pred úradom vlády “, stretnutia učiteľov ako aj  v  

     pondelok 1. Februára o 15.30

                                 stretnutie

                           rodičov a učiteľov a všetkých, ktorí nás podporujú :

     Všetky mestá na Slovensku - ŽIVÁ REŤAZ
     Bratislava - Námestie Slobody

     15:30 - vytvorme reťaz z učiteľov, rodičov - všetkých nespokojných so stavom v školstve

      

     Vážení rodičia, ak rozumiete našej motivácii a záleží Vám na rýchlom ukončení štrajku, nezaobídeme sa bez Vašej pomoci. Každý Váš podporný mail či registrácia na našu stránku je pre nás zaväzujúce povzbudenie, no žiaľ, to nestačí. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste dali na vedomie vláde, že chcete, aby sa naše deti opäť učili.

     Každý mail, doporučený list, telefonát, školským úradom, riaditeľom škôl, ministrovi školstva si veľmi ceníme z Vašej strany a prosíme Vás o ďaľšiu podporu, ktorá je pre nás nevyhnutná.

     V prílohenájdete zoznam školských úradov a adresy riaditeľov škôl, a pripájam  aj list nášho kolegu školskému úradu. Budeme radi, keď navštívite našu stránku isu.sk , kde nájdete aktuálne informácie.

     Ďakujeme za nás všetkých

     Iniciatíva slovenských učiteľov

      


      

      

     Dátum: 27. januára 2016, 

     Vážení pracovníci školských úradov,

     ako občan SR, z ktorého daní je financovaná štátna správa Vás žiadam, aby ste ma informovali, na základe akého zákona vykonávate pátracie služby pre MŠ SR a žiadate urgentne informácie od škôl s právnou subjektivitou o prekážkach v práci na strane zamestnanca.

     Pokiaľ viem, vyhláška 231/2009 Z.z. tieto údaje riaditeľom nariaďuje v prípade udelenia voľna, ktoré sa udeľuje 5 dní v roku formou riaditeľského voľna. Vieme, že o takýto údaj nejde.

     Veľmi rád si zopakujem legislatívu. Taktiež by som rád informoval médiá, že pracovníci našich úradov namiesto vykonávania pracovnej činnosti, skvalitňovania projektov a zháňania financií pre školy, metodické riadenie, obťažujú riaditeľov škôl, ktorí majú inú pracovnú náplň a taktiež ich financujeme s našich daní.

     Verím, že mi na otázku relevantne odpíšete a že mi poskytnete v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, na základe čoho vykonávate takúto činnosť - zákon!

     Opätovne Vám musím pripomenúť, že z celého Slovenska učitelia a riaditelia zbierajú informácie o tom, ako niektorí pracovníci zastrašujú a obrátili sme sa na viacero úradov pre ochranu ľudských práv. Hanbím sa za každého pracovníka, ktorý sa takto zníži, zvyšuje hlas na riaditeľov škôl, výkričníkmi sa domáha nezákonných informácii, ktoré dodnes nikto ako zákonné nepotvrdil. Vidím veľkú neúctu k učiteľom a ich právam napriek tomu, že ste mnohí aj rodičmi a máte morálne právo rešpektovať legislatívu SR a ústavné práva. Taktiež práve učitelia Vás naučili čítať, písať a počítať a dostali Vás tam, kde ste. Hanbím sa za štát, v akom žijem!

      

     S úctou

     https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifViktor Križo

      


      

      

     VYHLASUJEME ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ a ...

     uverejnené 20. 1. 2016, 18:23 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 1. 2016, 18:23 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Vážení rodičia,

      VYHLASUJEME ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ a pripravujeme NEOBMEDZENÝ ŠTRAJK od 25.1.2016,

      pretože dlhodobo poukazujeme na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálno-technického vybavenia škôl a systému vzdelávania žiakov

      Uvedomujeme si, že prípadným štrajkom mnohým z Vám skomplikujeme život, za čo sa Vám ospravedlňujeme.

      Naše požiadavky:

     1. Primerané ohodnotenie učiteľa

     2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

     3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

      

     Pytagoriáda

     uverejnené 14. 12. 2015, 12:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 14. 12. 2015, 12:33 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Celkovo boli v  školskom kole uskutočnenom v dňoch 8.– 9. 12. 2014 úspešní: 

     7 riešiteľov zo žiakov 1.stupňa (z 11 účastníkov) a 

     3 riešitelia z 25 zúčastnených žiakov  5.- 8-roč.  Z nich do obvodného kola postupujú 4 žiaci.

      

     P3: Sandra MACHÁČOVÁ - 3.A ______14+3 = 17b

     P4: Filip SABRŠÚL - 4.A__________12+6 = 18b

     P5: Adrián BARTOŠ - 5.B ________ 10 + 4 = 14 b

     P8: Dominik KNIEŽA - 8.A______________10 + 3 = 13b

      

     Vianočný koncert

     uverejnené 8. 12. 2015, 20:14 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 8. 12. 2015, 20:14 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Vianočný koncert ozaj Vianočný.

     Telocvičňa na Riazanskej bola plná učinkujúcich, detí, žíakov a rodičov i starých rodičov. Pani učiteľka Tomašovičová ich privítala a začal sa koncert vianočných piesní, tančekov a kolied. Vianočná Tichá noc zaznievala ešte dlho v srdciach všetkých, ktorí tam boli.

      

      

      


     Vianocny koncert

      

      

     Mikuláš

     uverejnené 7. 12. 2015, 17:47 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 12. 2015, 17:47 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dlho očakávaný Mikuláš opäť po roku zavítal aj k nám do školy. I keď tento rok nenapadol sneh, poníky ťahali kolieskový vozík na , ktorom sedeli Snehulienka s Mikulášom a za nimi utekal čert. Privítali ich aj deti z Materskej školy z Letnej.

      

     Mikulas

      

      

     Koncert

     uverejnené 7. 12. 2015, 17:25 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 12. 2015, 17:25 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 7. 12. 2015 sme navštívili aulu STU BA kde sa konal mikulášsky koncert: piesne z filmov. Koncert Milana Kolára oslovil všekých žiakov. Súťaživou formou sme prešli od nemého filmu Charlieho Chaplina až po farebné, hovorené slovo, hudbu a rozprávky od Walta Disney-Mikimaus, Snehulienka, Káčer.
      

      

     Krúžok Merkur

     uverejnené 30. 11. 2015, 17:56 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 11. 2015, 19:32 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     PhDr. Janka Adámková, špeciálna pedagogička, vedie krúžok Merkur, ktorý je určený pre žiakov 1. stupňa. Pridali si už LEGO....

     Stavebnica Merkur je zabáva, poučuje, hrou sa žiaci ponárajú do základov techniky a mechaniky. Zaujímavým spôsobom núti našich chlapcov ku premýšľaniu a vedie ich k rôznym pokusom a k vlastným vynálezom. Stavebnica Merkur je zaujímavá učebná pomôcka.

      

      


     kruzok Merkur

      

      

     Majstrovstvá Európy v džude

     uverejnené 13. 11. 2015, 15:35 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 11. 2015, 15:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Bratislava 13. novembra 2015 - Majstrovstvá Európy v džude do 23 rokov sa začali v piatok v bratislavskej Hant aréne.

     Aj naši žiaci Hiram Mede, Patrik Dudáš, Timea Boskovičová , Maťo Novotný prišli povzbudiť a hlavne pomáhať našim džudistom.

      

     Lampiónový sprievod

     uverejnené 13. 11. 2015, 15:08 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 11. 2015, 15:08 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Žiaci z ŠKD sa 11. 11. 2015 zúčastnili lampiónového sprievodu na Kuchajde. Pre deti bol pripravený kultúrny program so súťažami. Našu školu v spievaní reprezentovala žiačka z 1. A triedy Liliana Grolmusová. Podvečer zapálili lampióny a niektoré aj vypustili. Domov si odniesli pekné spomienky.

      

     Florbalový turnaj - Červené stužky

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:53 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 11. 2015, 20:10 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     2. 11. 2015 člen parlamentu mladých žiak 5. A triedy Patrik Aksamit zorganizoval florbalový turnaj z príležitosti "Červené stužky".

     Pomáhali mu deviatačky: Vanesa Húšťavová a Marcela Kollerová. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá chlapcov, 1 družstvo zmiešané (chlapci - dievčatá) z druhého stupňa a dve družstvá z prvého stupňa: 2. B a 4. A trieda.

     Priebežné vsledky:

     Družstvo: Samo K. - Max Maxim 3:1
     Uziel 2.B - Matúš 4.A 0:2
     Damian - Peťo 1:2
     Samo K. - Peťo 4:0
     Damian - Matúš 4:0
     Max Maxim - Damian 1:1
     Peťo - Uziel 2.B 1:0

     Pokračujeme o týždeň o 14.00 hod


      

     Florbalovy turnaj

      

      

     Zasadnutie kolégia Zelenej školy

     uverejnené 14. 10. 2015, 19:14 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 14. 10. 2015, 19:14 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 13. 10. 2015 zasadalo kolégium Zelenej školy o 12.45 v 3.A triede a zišli sme sa v hojnom počte, vyplňovali sme pracovné listy - audit - aby sme vedeli čo v škole máme dobré a čo nám ešte chýba dorobiť....oceňujem prístup všetkých žiakov, ukázali spoluprácu a hlavne druhostupniari mali v skupine aj prvostupniarov, ktorým sa trpezlivo venovali, vysvetlovali....Dominik Ž., Davis P., Paťko F., Mark B., Emka O., Miška K. z 8.A, Ráchel G., Sofia D. zo 7.A, Miška M., Miška J., Lili J., zo 6.A,a pochváliť chcem aj žiakov z prvého stupňa pozorne počúvali a pracovali s veľkými: Mimka A., Adam K., Paťko D., Šarlotka K., ...prepáčte, ak som na niekoho zabudla .bolo Vás tam omnoho viac......dopíšem, boli ste dnes super...Ďakujem. AT.

      

     Metodický deň

     uverejnené 5. 10. 2015, 19:31 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 10. 2015, 21:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Metodicko - vzdelávacie podujatie pre učiteľky materských škôl – zamerané na metodiku vyučovania slovenskej vzdelanosti v MŠ v Maďarsku sa uskutočnilo 02. 09. 2015 v materskej škole na Letnej a na Základnej škole Riazanská.

     Metodicko - vzdelávací program  -  výučba v dvoch skupinách v Materských školách v Bratislave bola zameraná na priamu prácu s deťmi:

      

     1.Dramatická hra v škôlke.

     2.Využívanie digitálnej techniky

                 3.Tvorivé dielne

     Na základnej škole bol pripravený workshop zemeraný na:

     1. Nácvik aktívneho počúvania do prvého ročníka
     2. Hudobné hry so zaneraním na sociálny a emocionálny rozvoj
     3. Uplatňovanie metodiky CLIL v 1. ročníku ZŠ

      

     Škola v prírode na Orave - Novoť

     uverejnené 29. 9. 2015, 13:35 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 9. 2015, 13:35 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V dňoch 28. 09. - 03. 10. 2015 sa žiaci 2. B a 7. A zúčastnia Školy v prírode v krásnom prostredí Oravy v dedinke Novoť.
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     Novot-Orava

      

      

     Športuje celé mesto - ZUMBA

     uverejnené 8. 9. 2015, 19:31 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 8. 9. 2015, 19:31 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje iniciatívu Európsky týždeň športu na školách Bratislavského samosprávneho kraja, spojenú s medziškolskou súťažou: Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu od 07. 09. – 10. 09. 2015.

     Výzvu sme prijali a dnes 08. 09. o 12:35 hod na školskom dvore sme zorganizovali pre žiakov ZŠ a aj pre deti materskej školy Letná, peknú tanečnú kreáciu.  ZUMBA. Deti a žiaci prvého stupňa mali biele tričká, chlapci druhého stupňa modré a dievčatá červené tričká. ZUMBU precvičoval pán učiteľ Aris Pérez.  Celé  20 minútové tancovanie sme ukončili veľkým potleskom pre všetkých, ktorí vydržali až do konca.


     Sportuje cele mesto-ZUMBA

      

      

      

     Koncert Integrácia 2015

     uverejnené 3. 9. 2015, 15:50 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 3. 9. 2015, 19:00 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dňa 03.09.2015 sa naša škola zúčastnila koncertu "INTEGRÁCIA 2015" na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

     Výborná atmosféra, program, spoločná zábava a porozumenie...

     Každý z nás má právo snívať a zmeniť svoje sny na realitu.
     Každý z nás má právo robiť v živote nemožné veci.
     Sme tu od toho aby sme stúpali a neklesali.

     RYTMUS

      

     Slávnostné zahájenie školského roka 2015/2016

     uverejnené 2. 9. 2015, 17:26 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 2. 9. 2015, 17:33 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Slávnostné zahájenie školského roka 2015/2016 na Zákadnej škole s materskou školou Riazanská 75, Bratislava sa uskutočnilo 02. septembra 2015 v telocvični. Po štátnej hymne a vystúpení našich  žiakov privítala Ing. Emília Pošvancová, riaditeľka školy, všetkých žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ale najmä našich malých prváčikov.

     Prítomným sa prihovoril aj starosta miestnej časti Bratislava Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý a vedúci školského úradu Mgr. Vladimír Novák.

     Všetkým prítomným zaželali pevné zdravie, splnenie všetkých cieľov a veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku.


      

     Slavnostne zahajenie 2015_2016

      

      

     Začiatok školského roka

     uverejnené 28. 8. 2015, 8:42 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 28. 8. 2015, 8:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      


     Slávnostné zahájenie
     nového školského roka 2015/2016 bude

     v stredu 2. septembra o 8.00 hod. na školskom dvore.

     V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné zahájenie uskutoční v školskej telocvični.


     Tešíme sa na vás!

      

     Zoznam žiakov 1.A, 1.B triedy

     uverejnené 27. 8. 2015, 12:10 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 8. 2015, 12:13 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Zoznam žiakov 1.A, 1.B triedy v školskom roku 2015/2016

      

     Zoznam pomôcok pre 1., 2., 3. a 4. ročník

     uverejnené 13. 8. 2015, 21:16 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 14. 8. 2015, 17:16 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      


     Vážení rodičia, milí žiaci,

     od septembra sa budeme opäť stretávať v novom školskom roku.

     Aby ste si už cez prázdniny mohli zaobstarať potrebné zošity a ostatné pomôcky na vyučovanie, pripravili sme pre žiakov prvého stupňa a ich rodičov orientačný zoznam.

     Ďalšie spresnenia dostanete od triednych učiteliek v prvý školský deň.