• ZŠ: 2 % dane

    • Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy,

     v prípade, že sa chcete podieľať na zveľaďovaní našej základnej školy, jej výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického zabezpečenia, pomôžte nám darovaním 2 % z dane. Cieľom je, aby boli naši žiaci a vaše deti, v neposlednom rade i vy, spokojní so vzdelávaním v našej inštitúcii. Darované financie sa využijú výlučne v prospech žiakov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery, podporu v rozvíjaní výchovno-vzdelávacích i mimoškolských aktivít a urýchlenie procesu zveľaďovania našej základnej školy, čo sa pozitívne prejaví v jej všestrannom rozvoji.  

     Základné informácie

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ na Riazanskej ulici č. 75 v Bratislave (rada rodičov). Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %.

     Ako postupovať?

     Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Potom si stiahnite a vyplňte VYHLÁSENIE (pozri nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30. 4. 2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov: Vyhlasenie_2__ZS.pdf

      

                                                            Ď A K U J E M E 

      

     V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19 SA ZAKÚPILO Z 2 %:

     * 4 farebné sety uzamykateľných šatníkových skríň

     * 1 interaktívna tabuľa

     * pracovné zošity pre žiakov I. stupňa 

     * alternatívne pracovné zošity na Hejného matematiku

     V ŠKOLSKOM ROKU 2017/18 SA ZAKÚPILO Z 2 %:

     * 18 stoličiek do školskej jedálne

     * pracovné učebnice matematiky podľa Hejného metódy 

     * kombinovaná vysúvacia tabuľa na fixy i kriedy

     * renovácia tabule na bielu

     * elektronický vrátnik do ranného školského klubu detí

     * biela trojkrídlová tabuľa posúvacia do triedy II. stupňa 

     V ŠKOLSKOM ROKU 2016/17 SA ZAKÚPILO Z 2 %:

     * učebnice španielskeho jazyka 

     * 6 farebných setov uzamykateľných šatníkových skríň (36 skriniek)

     * interaktívna tabuľa pre I. stupeň 

     * učebnice matematiky podľa Hejného metódy