• MŠ, Letná: 2 % dane

    • Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy,

     v prípade, že sa chcete podieľať na zveľaďovaní našej materskej školy, jej výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického zabezpečenia, pomôžte nám darovaním 2 % z dane. Cieľom je, aby boli naše a vaše deti, v neposlednom rade i vy, spokojní so vzdelávaním v našej inštitúcii. Darované financie sa využijú výlučne v prospech detí. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery, podporu v rozvíjaní výchovno-vzdelávacích i mimoškolských aktivít a urýchlenie procesu zveľaďovania našej materskej školy, čo sa pozitívne prejaví v jej všestrannom rozvoji.  

     Základné informácie

     Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %.

     Ako postupovať?

     Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Potom si stiahnite a vyplňte VYHLÁSENIE (pozri nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane) doručte do na daňový úrad podľa vášho bydliska.

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov: Vyhlasenie_2__z_dani-RZ_pri_MS_Letna.pdf

      

                                                                 Ď A K U J E M E 

      

      

     Z 2 % SA ZAKÚPILO:

     - dvierka na skrinkách v šatni, lehátka, žalúzie, 

     - výtvarné, kancelárske a  kreatívne potreby, 

     - divadelné predstavenia + akcie, 

     - Vianoce a Mikuláš, 

     - didaktické pomôcky, 

     - hracie prvky na školský dvor, 

     - posteľné prádlo, 

     - zakrytie pieskoviska,

     - knihy a časopisy, 

     - notebook, 

     - poistky (krádež + úraz),

     - pracovné zošity, 

     - tepovanie kobercov, 

     - vysávač.