• MŠ, Teplická: 2 % dane

    • Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy,

     v prípade, že sa chcete podieľať na zveľaďovaní našej materskej školy, jej výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického zabezpečenia, pomôžte nám darovaním 2 % z dane. Cieľom je, aby boli naše a vaše deti, v neposlednom rade i vy, spokojní so vzdelávaním v našej inštitúcii. Darované financie sa využijú výlučne v prospech detí. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery, podporu v rozvíjaní výchovno-vzdelávacích i mimoškolských aktivít a urýchlenie procesu zveľaďovania našej materskej školy, čo sa pozitívne prejaví v jej všestrannom rozvoji.  

     Základné informácie

     Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je naše Rodičovské združenie Vláčik Teplicáčik na Teplickej 5 v Bratislave. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %.

     Ako postupovať?

     Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Potom si stiahnite a vyplňte VYHLÁSENIE (pozri nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane) doručte do na daňový úrad podľa vášho bydliska.

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov: Vyhlasenie_2__MS_Teplicka.pdf

      

                                                                 Ď A K U J E M E 

      

     Z 2 % SA ZAKÚPILO:

     - materiálno-technické zabezpečenie,  

     - didaktické pomôcky,

     - kultúrne podujatia.