• 2023/2024

    • Aktualizácia dokumentov MŠ Letná v šk.roku 2022/2023:

     - školský vzdelávací program MŠ, Letná :

     - školský poriadok MŠ, Letná

     - harmonogram krúžkov  MŠ, Letná :

     - charakteristikastiahnuť

     - adaptačný program: stiahnuť

     - etický kódex štátneho zamestnanca: Eticky_kodex_-_vyklad_v1.0_(1).pdf

      

     Tlačivá MŠ Letná na rok 2022/23:

     - informovanosť zák.zástupcov: 

     - splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa: stiahnuť

      

     Aktualizácia dokumentov MŠ Teplická v šk.roku 2022/2023:

     - školský vzdelávací program MŠ, Teplická: 

     - školský poriadok MŠ, Teplická: