• Prestup do základnej školy

    • V prípade záujmu o prestup do iného ročníka je nutné osloviť riaditeľku školy a dohodnúť si stretnutie s triednou pani učiteľkou alebo pánom učiteľom. Treba priniesť kópiu rodného listukópiu posledného vysvedčenia a kópiu občianskeho preukazu. V prípade cudzincov treba priniesť kópiu povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Žiadosť o prijatie žiaka si môžete vypísať vopred (nachádza sa nižšie) alebo sa vypisuje počas pohovoru v škole. Pohovor je potrebné vopred dohodnúť e-mailom: info@zsriazanska.sk. Žiadosť o prijatie musia podpísať obaja zákonní zástupcovia, ak je dieťa zverené do opatere obom.   

     Informácie o našej škole nájdete na tejto webovej stránke.

     Tlačivá:

     - žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (prestup z inej základnej školy): Ziadost_o_prijatie_ziaka_do_zs_prestupom.pdf

     (Word verzia: Ziadost_o_prijatie_ziaka_do_zs_prestupom.doc​​​​​​​)