•  

      

    • Školská psychologička 

    • Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej a kariérovej diagnostiky, individuálneho psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady v rámci spolupráce s odbornými zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie.

      

      

     O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

     -     žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní,

     -     rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo mailom,

     -     učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

      

     Žiaci neváhajte za mnou prísť ak:

     -     sa potrebujete o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zdôveriť,

     -     vám nejde učenie tak ako by ste chceli,

     -     potrebujete pomoc pri riešení niečoho osobného,

     -     vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady,

     -     máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi a chceli by ste vedieť ako vzťahy zlepšiť,

     -     vás trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky,

     -     sa rozhodujete o Vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu si vybrať,

     -     kamaráta trápi nejaký problém a vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako,

     -     chcete lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste.

      

     Pamätajte na pravidlo mlčanlivosti: „Všetko, čo tu povieš, tu aj zostane.“

     Výnimkou sú situácie:

     -          ak ti niekto ubližuje,

     -          ak máš potrebu niekomu ubližovať,

     -          ak máš potrebu ubližovať sebe.

      

      

     Lýdia Lišková

     Konzultácie: Po, Ut, Str 13:00 – 14:30 alebo podľa dohody

     Kontakt: liskova@zsriazanska.sk

     T.č.: 0903 904 718