• VYUČOVANIE

     triedni ucitelia:

     1.A - p. Zverková

     2.A - p. Vrablová

     2.B - p. Hnilicová

     3.A-  p. Adamková

     3.B - p. Miglierini

     4.A - p. Čajdová

     4.B - p. Balog

     5.A - p. Šesták

     5.B - p. Čechová

     6.A - p. Polačková

     6.B - p. Čuntalová

     7.A - p. Urbanová

     8.A - p. Ščibrányová

     8.B - p. Petreková

     9.A - p. Jagodová

     9.B - p. Miglierini