• Prestup do základnej školy

    • Prijímame aj žiakov prestupom. Voľné miesta máme v I., II., III., IV., VI., VII. a VIII. ročníku. Informujte sa u nás. 

     V prípade záujmu o prestup do iného ročníka je nutné prísť s dieťaťom na pohovor s riaditeľkou školy. Treba priniesť kópiu rodného listukópiu posledného vysvedčenia a kópiu občianskeho preukazu. V prípade cudzincov treba priniesť kópiu povolenia na pobyt v Slovenskej republike. Žiadosť o prijatie žiaka si môžete vypísať vopred (nachádza sa nižšie) alebo sa vypisuje počas pohovoru v škole. Na pohovor s riaditeľom školy sa treba vopred dohodnúť e-mailom: info@zsriazanska.sk. Žiadosť o prijatie musia podpísať obaja zákonní zástupcovia, ak je dieťa zverené obom.   

     Informácie o našej škole nájdete na tejto webovej stránke.

     Tlačivá:

     - žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (prestup z inej základnej školy): 2020_ziadost_o_prijatie_ziaka_do_zs_prestupom.pdf

     (Word verzia: 2020_ziadost_o_prijatie_ziaka_do_zs_prestupom.doc)