• Rokovanie poslancov

    • Zasadnutie 29. 1. 2019

     Zápisnica s vyjadrením riaditeľa školy: stiahnuť 

     Zasadnutie 14. 11. 2018

     Zápisnica s vyjadrením riaditeľa školy: stiahnuť 

     Zasadnutie 21. 11. 2017

     Poslanci by chceli využívať aj ihrisko na školskom dvore takzvané „vajíčko“: Riaditeľ školy preverí bezpečnosť tohto ihriska a zváži jeho používanie. 

     Poslanci požadovali mať v ŠKD prístup k viacerým hračkám: Hračiek je dosť, sú aj v učebni MU2. Stačí povedať vychovávateľkám, že sa chcete hrať. 

     Opakovaná požiadavka - noc v škole: Pripravuje sa. 

     Požadovalo sa zavedenie dlhšej desiatovej prestávky: Veľká prestávka je dostatočné dlhá aj na jedenie. 

     Poslanci z III. A požiadali o interaktívnu tabuľu do triedy: Riaditeľ sa opýta triednej učiteľky a zváži jej zakúpenie. 

     Poslanci navrhli zaviesť tablety namiesto učebníc: Funkciu tabletu po zavedení wi-fi free bude plniť aj mobil, preto by bolo zakúpenie tabletov zbytočným výdavkom. V súčasnosti potrebujeme dôležitejšie veci. 

     Poslanci žiadali širšiu ponuku jedál v jedálni. Uvažuje sa o tom. 

     Bolo by dobré pustiť ohňostroj na Vianoce. Nevylučujeme, no možno nie na Vianoce, ale k nejakej inej príležitosti. 

     Štvrtáci požiadali o vianočný stromček do školy: Vianočné stromčeky budú na 1. i 2. poschodí. 

     Navrhlo sa dať lepšiu cenu za 1. miesto v zbere papiera, ako je torta. Riaditeľ školz považuje tortu za vynikajúce ocenenie, no môžeme porozmýšľať nan niečím iným.

     Poslanci, ktorí navštevujú ŠKD, upozornili na to, že v ŠKD nemôžu jesť v ľubovoľnom čase. ŠKD má zvláštny harmonogram. Nehodí sa jesť pred obedom a tesne po obede. Najlepšie v čase na olovrant.  

     Piataci upozornili na to, že nie všetci učitelia im zadávajú bonusové úlohy. Je povinnosťou učiteľov zadávať bonusové úlohy. 

     Piataci požiadali o nainštalovanie dataprojektoru do triedy. Dataprojektor nám poskytol anonymný darca. V súčasnosti čakáme na súčiastky na jeho inštaláciu do stropu. 

     Poslanci navrhli zmeniť melódie zvonenia alebo ich obmieňať. Rozhlas je nový, učíme sa na ňom pracovať, určite budeme hudbu a zvuky obmieňať. Piesne sa budú púšťať po zaplatení licencie. 

     Siedmaci znovu požiadali o rozdelenie angličtiny na skupiny. Takéto zmeny sa môžu robiť od polroka. 

     Poslanci požiadali o heslo od školskej wi-fi siete. Z bezpečnostných dôvodov to nie je možné. Ale pripravujeme voľnú wi-fi, no je to časovo a finančne náročné. 

     Zasadnutie 3. 10. 2017

     - Žiaci by chceli dať vyrobiť perá s menami žiakov a názvom školy: Minulý rok sme darovali deviatakom koncoročné fotografie. Ak si zaželajú pamätné pero, radi vyhovieme.

     - Žiaci by chceli usporiadať divadielko za dobrovoľné vstupné v spolupráci s pani Banášovou a potom ho zahrať pre rodičov a záujemcov. Vstupné by sa neskôr využilo na nákup kvalitnejších masiek pre členov dramatického krúžku: Je to v kompetencii organizátora divadelného predstavenia. 

     - Žiaci by chceli mať na škole halloweensku párty a noc v škole: Halloweenskú aktivitu si žiaci zorganizovali. Noc v škole sa chystá. Len je nutné to dôkladne pripraviť. Dočkáte sa.

      

     - Žiaci navrhli deň zvierat v škole: Vedenie to neodmieta, no hľadáme spôsob, ako to spraviť, aby bola zachovaná bezpečnosť žiakov i zvierat.

      

     - Poslanec upozornil na WC,  ktoré sú  v nie dobrom stave: Vedenie školy denne hľadá možnosti, ako zrealizovať rekonštrukciu. Žiaľ, zo štátnych peňazí to nejde. Riaditeľ školy dal do nového rozpočtu návrh na rekonštrukciu WC. Očakáva sa, či sa mu vyhovie. 

      

     - Žiaci by chceli navrátiť zvonenie na hodiny: Zvonenie sa vráti po oprave interného rozhlasu. Bude kvalitnejšie a bude sa môcť na ňom púšťať aj rôzna hudba. Reproduktory budú umiestnené aj na chodbách. 

      

     - V VI. A triede opraviť umývadlo, zapchať dieru v stene, vymaľovať triedu, zaviesť rozhlas: Rozhlas bude zavedený. Cez vianočné prázdniny sa vymaľuje VII. B a IV. B. Ďalšie triedy až po nejakom čase z dôvodu financií. Ak sú v triede veľmi výrazné nedostatky, treba na to upozorniť vedenie školy.

      

     - Žiaci vo vyšších ročníkoch požiadali o novšie lavice a stoličky: Jedna z tried bude vybavená novým sedením. Upozorňujeme však, že školský nábytok treba chrániť a nepoškodzovať ho. 

      

     - Poslanci I. B upozornili na nefungujúce svetlo v triede, na interaktívnu tabuľu, ktorá sa im vypína. Žiaci prišli aj s nápadom urobiť v jednej učebni herňu, teda miesto na spoločenské a iné hry: Nedostatky v triede riešime s technikom a triednym učiteľom. Na špeciálnu učebňu pre Školský klub detí nemáme priestor. Zatiaľ máme na školský klub miltimediálnu učebňu č. 1. 

      

     - V. A požiadala o umývadlo, dataprojektor do triedy a tiež o možnosť pracovať kreatívnejšie na hodinách výtvarnej: Do triedy sa nedá zaviesť umývadlo, keďže ide o umelo vytvorenú učebňu bez potrubia. Dataprojektory sa postupne dajú do každej triedy, no v súčasnosti dávame financie na iné veci. Škola má k dispozícii prenosný dataprojektor a notebook. Na základe prác piatakov z výtvarnej výchovy si dovolím povedať, že vaše hodiny sú kreatívne. Ale odporučil som pani učiteľke robiť na hodinách aj iné práce.

      

     - Poslanci VII. A a VII. B by sa chceli znovu prinavrátiť k rozdeleniu ANJ na skupiny: Delenie žiakov na tri skupiny nie je v súčasnosti možné. Ale stále o tom vo vedení školy uvažujeme. Možno od II. polroka. 

      

     - Znovu povstal návrh premiestniť automat na  breaky z dôvodu, že sa pri nich tvoria zápchy: Automat sa nemôže presunúť, lebo na chodbe nie sú zásuvky. Treba navzájom komunikovať a pokojne môže každý žiak napomenúť spolužiaka, ktorý mu zavadzia v ceste. Počas svojich dozorov na prízemí som si nevšimol výrazné zápchy. 

      

     - Žiaci si želajú znovu zaviesť tiché čítanie na hodinách: Aktivita Číta celá škola sa bude opakovať. 

      

     - III. A požiadala o interaktívnu tabuľu do triedy: Poradíme sa s triednou učiteľkou a poprosíme Radu rodičov, či ju nezakúpia. 

      

     - Poslanci IV. A požiadali o fungujúci CD prehrávač: Škola má k dispozícii CD prehrávače v zborovni učiteľov. Stačí si ich požičať. Nemôžu však zostať v triede. 

      

     - Žiaci požiadali o fixky pre učiteľov: Učitelia si ich môžu vyžiadať. 

      

     - IV. B požiadala o koberec a vymaľovanie triedy: Trieda sa bude maľovať cez vianočné prázdniny. Koberec nám zakúpil anonymný darca. 

      

     Zasadnutie 27. 4. 2017

     - Šiestaci chcú mat možnosť zvoliť si iný jazyk (ruština,nemčina): Splnené.

     - Objednať nafukovaciu skákajúcu trampolínu na Deň deti: Triedni učitelia zvolia v diskusii s triedou vlastný program na MDD

     - Skultivovať dievčenské záchody - nefungujú, pôsobia neesteticky a hrozne: Intenzívne vybavujeme rekonštrukciu. 

     - Vrátiť zvonenie späť - stačil by druhý stupeň, prvému stupňu nezvonenie vyhovuje: Hudobné signály sme upravili, počkáme, ako to bude fungovať. 

     - Zakúpiť vhodné, nové a funkčné rysovacie potreby na hodiny geometrie pre matematikárov: Ak matematikári oslovia riaditeľa, môžeme potrebné veci zakúpiť. 

     - Opraviť počítače tak, aby sa na nich dalo plnohodnotne pracovať: Veľmi dobrá správa, za symbolickú cenu zakúpime 17 novších počítačov. 

     - Vyvarovať sa v skole nadávok, žiakom vadí, keď sú spolužiaci vulgárni: Riaditeľ školy súhlasí, ale napomenúť musia vulgárnych spolužiakov aj sami spolužiaci. 

     - Mládež by chcela noc v škole: Určite bude, potrebujeme to premyslieť. 

     - Chceli by niekedy skúsiť zorganizovať finančnú zbierku na podporu školských aktivít (predávanie koláčikov, nápojov): V novom školskom roku môžeme takéto niečo zrealizovať. 

     - Zvieratká v škole - možnosť priniesť si do školy zvieratko (aspoň na jeden deň, napr. na Deň detí, biológiu, svetový deň  zvierat): Nie som proti, musí byť zachovaná bezpečnosť a hygiena.

     - Premiestniť automat na  breaky, dôvod - tvoria sa dlhé rady a guče detí, cez ktoré sa ťažko prichádza: Na mieste, kde by automat nezavadzal, nie sú zástrčky. Myslím, že sa návaly utrasú. Ak nie, treba povedať: Prosím, uvoľnite mi cestu. 

     - Upozornili na nefungujúci rozhlas: Rozhlas dáme opraviť, no škola sa musí sústrediť najmä na opravu dôležitejších vecí. 

     - Osmaci žiadajú skrinky aj pre spolužiakov, ktorí skrinky nemajú: V súčasnosti majú všetci ôsmaci uzamykateľnú skrinku, teda sa splnilo. Nasledujúca trieda, ktorá dostane skrinky, je VI. A.   

     - Nie veštci žiaci chcú chodiť na prestávky von a nechcú tam chodiť, keď je zamračené, poprípade nie je dostatočne teplo. Chodenie von by malo byt dobrovoľné: O veľkej prestávke sa dohodneme s vyučujúcimi, v novom školskom roku rozhodneme. 

     - Deti v školskom klube musia prestať robiť hluk a otvárať dvere v piatackej triede, keď tam ešte prebieha vyučovanie: Ak to spravia, pokojne im môžete dohovoriť. Komunikácia je dôležitá. 

     - Tretiaci požiadali o farebný toner do tlačiarne pre prvý stupeň: Ak pani učiteľka nebude mať, nech sa obráti na riaditeľa školy.  

     - Žiaci navrhli, aby na exkurziu do Osvienčimu, na ktorú je nahlásený malý počet žiakov, bola oslovená aj 6. A. poprípade ďalší učitelia či rodinní príslušníci: Napriek mojej intenzívnej snahe sa nepodarilo navýšiť počet záujemcov o zájazd. 

     Vyhodnotenie požiadaviek realizuje riaditeľ školy.